logo

Anayasa Mahkemesi’nden “Seçme, Seçilme Mahrumiyeti”ne İptal

Abdullah Der’in hakkındaki dava nedeniyle “Seçme, Seçilme mahrumiyet” yaşayacağı iddia edilen 53/1 maddesi (b) fıkrasının Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği ortaya çıktı.

Recep Kenan/itvhaber.com

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der’in hüküm giydiği Türk Ceza Kanunun 53/1 maddesi (b) fıkrasında yer alan “Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” men edileceği hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği ortaya çıktı.

Hakkında “Kasten Yaralama”dan görülen dava nedeniyle Abdullah Der’in mahrumiyet yaşayacağı iddia edilen 53/1 maddesi (b) fıkrası Anayasa Mahkemesi’nce değiştirildi. TCK’nın 53/1 (b) maddesi kapsamına giren suçların “Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” yoksun bırakılacağı hükmü değişti.

Bu kapsamda bazı kararlarda gerekçe olarak; “Anayasa Mahkemesi’nin 8/10/2015 tarihli ve E.: 2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı ile; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “…ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası, birinci fıkranın (b) bendinde yer alan “Seçme ve seçilme ehliyetinden…” ibaresi yönünden iptal edilmiştir.” İfadeleri yer aldı.

1 yıldan az mahkumiyetlerde Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2007/1415 E.N, 2007/2884 Kararı ile “Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş kişiler hakkında belli haklardan yoksun bırakma hükümleri uygulanamaz.” kararı örnek olarak gösteriliyor.

53/1-b maddesinde yer alan “Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresinin Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile değiştirildiği ortaya çıktı.

Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK’nın 53/1-b maddesinde yazılı, “seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresi iptal edildi.

Etiketler: » » » » » » »
Share
3117 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ