logo

CHP COVID-19 Danışma Kurulu ‘Aşı ve Acil Kullanım Onayı’ Açıklaması

CHP COVID-19 Danışma Kurulu ‘Aşı ve Acil Kullanım Onayı’ Açıklaması

CHP COVID-19 Danışma Kurulu “Aşı Ve Acil Kullanım Onayı Düzenlemesi” açıklamasında, aşıda toplumsal güvenin sağlanması, aşı tereddüdüne, kararsızlığına yol açılmaması istendi.

Recep Kenan/itvhaber.com

CHP COVID-19 Danışma Kurulu’nun “Aşı Ve Acil Kullanım Onayı Düzenlemesi” ile ilgili yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemisinden çıkış ve pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal sonuçlarda normalleşebilmenin sağlanmasında tek çıkış yolu aşılamadır.” İfadeleri yer aldı.

ŞEFFAF VE GÜVEN TEMELLİ BİR SÜREÇ YÖNETİMİ

Aşılarla ilgili öncelikli hedefin şeffaf ve güven temelli bir süreç yönetimi olması vurgulanan açıklamada, amacın; “Toplumsal güvenin sağlanması, aşı tereddüdüne ya da aşı kararsızlığına yol açılmaması olmalıdır.” Denildi

CHP COVID-19 DANIŞMA KURULU’NUN “AŞI VE ACİL KULLANIM ONAYI DÜZENLEMESİ”NE DAİR KAMUOYU AÇIKLAMASI:

Covid-19 pandemisinden çıkış ve pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal sonuçlarda normalleşebilmenin sağlanmasında tek çıkış yolu aşılamadır.

Kullanılacak, kullanılması düşünülen aşılarla ilgili öncelikli hedef şeffaf ve güven temelli bir süreç yönetimidir. Atılacak her adımda öncelikli amaç toplumsal güvenin sağlanması, aşı tereddüdüne ya da aşı kararsızlığına yol açılmaması olmalıdır. Bu güvenin sağlanması konusunda iktidarın ve tüm yetkililerin azami özen göstermesi halkın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu güvenin sağlanmasında ve aşı tereddütlerinin ortadan kaldırılmasına üç temel koşulun sağlanması iktidarın sorumluluğudur. Birincisi, pandeminin kontrol altına alınabilmesi için ihtiyaç duyulan yeterli sayıda aşının teminin sağlanması ve halkın bu konuda bilgilendirilmesidir. Uzmanlar Türkiye’nin en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. İktidarı vakit kaybetmeden ihtiyaç duyulan sayıda aşının temini konusunda adım atmaya davet ediyoruz. İkincisi, aşıların bir kamu hizmeti olarak, risk gruplarını önceleyerek ama tüm toplumun aşılanmasını güvence altına alarak bu hizmeti vermesinin adımları atılmalıdır. İktidar herkesin aşıya kamu hizmeti olarak eşit fırsatlarla erişeceğinin güvencesini halka vermelidir. Üçüncü olarak da aşının bilimsel değerlendirmelerinin şeffaf ve etkin yapıldığına dair güvenin iktidar tarafından sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Resmi Gazete’de 18/12/2020 tarihinde yayınlanmış olan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile aşılar için “Acil Kullanım Onayı” verilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin halk sağlığı açısından önemi ve konunun hassasiyeti nedeniyle, Türk Tabipler Birliği (TTB) böylesi bir “Acil Kullanım Onayı”nın verilmesi için sağlanması gereken asgari bilimsel ve kurumsal koşulların neler olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştır. TTB’nin dile getirdiği bu talepler ışığında yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesi halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Yönetmeliğin mutlaka bilimsel bir çerçeveye dayanması sağlanmalı ve belirli asgari koşulların sağlanması teminat altına alınmalıdır:

• Aşı ile ilgili üretim sürecinin kalite güvencesi de dahil olmak üzere tüm bilgiler ve verilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na verilmesi sağlanmalıdır.

• Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duruma ilişkin “Acil Kullanım Onayı” vermek üzere konularında yetkin, devlet ve şirket çıkar çatışması bulunmayan, liyakat ile belirlenmiş, bağımsız bilim insanlarından oluşan bir Kurul kurulmalıdır.

• Karar süreci öncesinde ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapıldığı gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından aşıya ilişkin tüm bilgi ve veriler şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

• Kararın verileceği Kurul toplantısı yine ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapıldığı gibi çevrimiçi olarak kamuya açık biçimde gerçekleşmelidir.

CHP COVID-19 DANIŞMA KURULU

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ