logo

Deniz Kutlu, ‘Plan halkın zaferi, Kimse sahiplenmesin’

Deniz Kutlu, ‘Plan halkın zaferi, Kimse sahiplenmesin’

2012 yılında başlayan mücadelenin 2019 yılında sonuç verdiğini kaydeden Deniz Kutlu, Yenisahra İmar Planı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Plan halkın zaferi, Kimse sahiplenmesin” dedi.

Recep Kenan/itvhaber.com

İstanbul Büyükşehir Meclisi’nden oybirliği ile geçen Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planları çalışmalarını Deniz Kutlu basın mensuplarına değerlendirdi.

Ataşehir Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Temel Önder ve beraberindeki teknik ekip ile birlikte bası toplantısı düzenleyen Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu, Ataşehir’in imar planları ve İBB’de yürütülen plan çalışmaları ile süreçte yaşananlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

2012 TARİHİNDEN BUYANA CİDDİ BİR MÜCADELE VERDİK

Ataşehir’in planlarına yönelik 2012 yılında başlayan mücadelenin 2019 yılında sonuç verdiğini kaydeden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu, “2012 tarihinden buyana ciddi bir mücadele verdik.  Bu plan halkın zaferi. Kimse oturup da bunu sahiplenmesin. Halkımız bu bölgede örgütlü, bizimle de iyi bir şekilde çalıştılar, belediye başkanımızın da onlarla birlikte hareket etmesi sonucunda planımız çıktı. Planın Yenisahra ve Barbaros mahallesine hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN YARDIMCISI Deniz Kutlu imar planı ile ilgili açıklama yapıyor.

Recep Kenan paylaştı: 15 Şubat 2019 Cuma

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu, Plan ve Proje Müdürü Temel Önder ve beraberindeki teknik ekibi ile basına yaptığı açıklamalarda şu ayrıntılara yer verdi:

PLAN ÇIKINCA SAHİPLENEN ÇOK OLUYOR

“Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Büyükşehir Meclisi’nden oybirliği ile geçti. 7-8 yıllık bir plan süreci yaşıyoruz.  Plan çıkınca sahiplenen çok oluyor. Bu planların çıkmasındaki en büyük emek halkımızın, mahalle muhtarlarımızın ve bu bölgedeki STK’ların. Daha öncede belirttiğim gibi, Türkiye’de bir ilk olarak vatandaşlarımız ve Belediye Başkanımızla birlikte, İBB’nin önünde; -İmarımızı İstiyoruz- diye eylem yaptı.  Eylemden sonra 2013 yılında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları çıktı. Dolayısıyla 7-8 yıldır halkıyla birlikte mücadele eden bir Ataşehir Belediyesi ve belediye başkanı var.  Sonuç itibariyle şu an planımız çıktı.”

İBB SAVUNMA VERMEYEREK PLANIN İPTALİNE NEDEN OLDU

“Plan çıkmaz denildi ama bir anda çıktı. Demek ki bunca yıl beklemeden de plan çıkabilirmiş. Bunu duyurmak gerekir. Nasıl çıktı peki çıkmayan planlar. Bununla ilgili daha önceden de söylediğim gibi İBB kendi lehine olan bir mahkeme kararını bir üst mahkemeye savunma vermeyerek göz göre göre 1/5000 lik planın iptal olmasına neden oldu.  Bize böyle bir olayın olmadığını söylediler. Mahkeme kararını dağıttığımızda savunma verilmemiştir ibaresini vatandaş görünce hemen alelacele savunmayı mahkemeye göndermeyen Hukuk Müşavirliği yetkilileri hakkında bir soruşturma açtılar.”

1/1000’LİK PLANIMIZA UYGUN 5000’LİK PLAN HAZIRLAMIŞLAR

“Sonrasında süre sıkışınca 5000’lik ve 1000’lik plan birlikte çıktı. Biz, bizim 1000’lik planımızla birlikte çıkmazsa kabul etmeyiz demiştik.  İmar komisyonuna arkadaşlarımızla gittik. Orada gördük ki; 1/1000’lik planımıza uygun bir 5000’lik plan hazırlamışlar.  Daha önceki kurum görüşümüzde belirttiğimiz üzere emsalde yükseklikte eşitlik isteyerek Yatay yapılaşma önemli demiştik. Ama Yatay yapılaşmayı herkes için adil bir şekilde uygulanması gerekir diye itiraz ederek gerekçemizi de yazmıştık.  İSKİ ve Metro Gros Market’in olduğu yerde vatandaşa nasıl 15 kat veriyorsan oraya da vereceksiniz demiştik. Bu talebimiz doğrultusunda 15 kata düştü.”

VATANDAŞLARDAN DONATI ALANI KESİNTİ YAPILMAMASI GEREKİR

“İkinci konu; düzenleme ortaklık payı (DOP) vatandaşlarımızdan daha önceki 1992 ıslah planında 30-33 oranında kesilmişti. Bunu bilgilendirme toplantısında vatandaşlara söylemiştim. Daha fazla vatandaşlardan Donatı alanı kesinti yapılmaması gerekir diye söylemiştik.  Planda İBB ve Vakıflar genel Müdürlüğüne ait iki arazi hariç diğer kamu arazilerin DOP ta kullanıldığını söylemiştik. Bu iki arazide DOP kesintisi olarak kullanılması vatandaşlardan yeni DOP kesintisi yapılmamasını doğru bulduğumuzu kurum görüşü olarak yazmıştık. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait konut alanında kalan alan talebimiz üzerine belediye hizmet alanına çevrildi.  İSKİ’ye ait ticarete çevrilen alanla ilgili DOP ta kullanılması talebimizi uygun görmediler ancak şöyle bir garabet var. İSKİ’nin planla ilgili verdiği kendi görüşü var. Kendisine ait mülkiyetin İSKİ hizmet alanına kullanılmasını talep etmiş.  Ona rağmen ticaret alanın da kaldı.”

CAMİ, PARK VE TİCARET ALANINDAN CAMİYİ KALDIRDILAR, İTİRAZ EDECEĞİZ

“Planın askı süresi içerisinde İSKİ alanı olup ticarete çevrilen ve daha önceki planda Cami, park ve ticaret alanı olup sonradan Camiyi kaldırdıkları alana itiraz edeceğiz.  İtirazımız kabul edilmezse yargıya taşıyacağız. Bununda bilinmesini istiyoruz.  İSKİ alanı vatandaşların lehine DOP kesintisi olarak kullanılacak. İSKİ’nin kendi kurum görüşü var. Sanırım bu talebimiz kabul görecektir.  Talebimiz kabul görmezse yargıya taşıyarak iptal ettirteceğiz.  Bunun duyurusunu daha önce vatandaşlara yapmıştık ve bunun arkasında duracağız.”

2015 BÖLGE PLANINA GERİ DÖNÜLMESİ TALEBİMİZ VAR

“Bir diğer alan Ali Dürüst’ün alanıydı. Oraya da itirazımızı yaptık. 2015 tarihindeki ilk bölge planına geri dönülmesi talebimiz vardı. Cami ve park alanları kaldırılarak ticaret alanına çevrilmişti. İSKİ kamulaştırma bedelinden yırtması için. İtirazımız sonucunda Camii alanını yerine tekrar koymadılar ama park alanının bir kısmını ticaret alanına düşeni yerine tekrar monte ettiler. Buradaki talebimiz kısmen karşılandı. Diğer kısmında 2015 yılındaki 5000’ik plana uygun olarak itirazımızı yapacağız. İtiraz kabul edilmezse bunu da yargıya taşıyacağız.”

TUZCUOĞLU’DAKİ VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bir diğer konu Tuzcuoğlu diye bilinen bölgeydi. Burada vatandaşımızın müktesep hakkından kaynaklı sıkıntıları vardı.  Emsal düşüyordu, 1992 yılındaki emsalin geri dönmesi talebi vardı.  Bu talebi de teknik açıdan değerlendirip İBB’ye iletmiş olmamıza rağmen, orada İmar Komisyonunda bunu yoğun bir şekilde dillendirmiş olmamıza rağmen bu talebi kabul görmediler.  Dolayısıyla oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetleri hala devam ediyor.

PLANLARIN İPTALİNE YÖNELİK İTİRAZIMIZ OLMAYACAK

“Planların askı sürecinde vatandaşlarımızı teknik anlamda bilgilendirerek bu bölgede vatandaşımızın bu kısma itiraz etmesi noktasında teknik destek vereceğiz. Kesinlikle planların iptaline yönelik, yada iptal ile sonuçlanacak itirazımız olmayacak. Askı süresi içinde yapacağımız itirazlar parsel bazında yapılacak.”

BÖLGEEKİ TEK BHA PARK YAPILMIŞ

“Onun dışında belediyemize ait bir adet mülk vardı. O mülk(Onu haritadan göstererek) belediye hizmet alanı olsun diye görüşmelerimizi daha önce yapmıştık ve 1000’lik planda kabul görmüştü ama o mülkü de tekrar park alanına aldılar. Buna da askı süresi içinde itiraz edeceğiz.”  Bölge planının geri kalan kısmında istediklerimizi büyük oranda aldık. En son yazdığımız 5000’lik kurum görüşünde de söylediğimiz ifade ettiğimiz konuların % 60-65’i kabul gördü.  Kabul görmesi noktasında da İmar Komisyonu’nda taleplerimizi ısrarlı bir şekilde dile getirdik. Dolayısıyla geldiğimiz nokta bu.”

2012 TARİHİNDEN BAŞLAYAN SÜREÇ 2019 TARİHİNDE TAMAMLANDI

“2012 tarihinden başlayan bir süreç 2019 tarihinde tamamlandı. Evet, şunu söylüyorlardı; İmar planlarınız çıkmaz kardeşim diyorlardı demek ki çıkıyormuş tekrar söylüyoruz. 2012 tarihinden buyana ciddi bir mücadele verdik.  Bu halkın zaferi. Kimse oturup da bunu sahiplenmesin.  Halkımız bu bölgede örgütlü, bizimle de iyi bir şekilde çalıştılar, belediye başkanımızın da onlarla birlikte hareket etmesi sonucunda planımız çıktı. Planın Yenisahra ve Barbaros mahallesine hayırlı olmasını diliyorum.”

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ