logo

ENGELLİ DÖNÜŞÜM YASASINDA SON 2 GÜN

ENGELLİ DÖNÜŞÜM YASASINDA SON 2 GÜN

kadir1 Temmuz 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler Kanununun süresi 2 gün sonra doluyor. Yasanın ön gördüğü düzenleme yapıldı mı? Koşullar yeni yasaya ne kadar uyumlu?

Engelli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu arttırmak ve hayatlarını birçok alanda kolaylaştırmak adına 1 Temmuz 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler Kanunu ile ilgili süre 2 gün sonra doluyor. Zira geçtiğimiz yılın 7
Temmuz’unda tamamımın yürürlüğe girmesi gereken yasada bazı maddeler için 1 yıl erteleme yapılmıştı. İşte bu süre 2 gün sonra doluyor ancak eksiklerin giderilmesi için ilgili makam, kurum ve kuruluşlara verilen 1 yıllık ek süre de neler yapıldığı ve yasaya ne kadar uyumlu hale getirildiği merak konusu.

ÖĞÜT: SÜRE DOLUYOR, ÇALIŞMALAR SONLADI MI?

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de işte merak edilen tüm bu soruları hazırladığı önergeyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e yöneltti.

“Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” ifadeleri yer alan ilgili kanunun geçici 2. maddesinin geçtiğimiz yıl yapılan değişiklikle değiştirilerek 1 yıl ertelendiğini hatırlatan Öğüt, belediyelerin yol, kaldırım, geçitler, açık alanlar gibi tüm kamusal alanları engellilerin de kullanabileceği bir altyapıya kavuşturması gereken sürenin bu ayın 7’sinde dolduğunu söyledi. Bu bağlamda kanunun gerektirdiği düzenlemeleri yerine getiren belediye sayısını ve hangileri olduğunu soran Öğüt, kanunun gereğini yerine getirmeyen belediyeler için ne tür bir yaptırım öngörüldüğü sorusunu da yöneltti.

ÖĞÜT: ARAÇLARIN DÖMÜŞÜMÜ İÇİN GEREKLİ ARAŞTIRMALAR YAPILDI MI?
Öğüt’ün dikkat çektiği bir diğer kanun maddesi ise, toplu ulaşım araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi ile ilgili olandı. Toplu ulaşım araçlarının engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesinin aynı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi uzun yıllar önce yapılması gereken bir zorunluluk olduğunu ifade eden Öğüt, bunun uygulanabilirliğinin mevcut Türkiye şartlarında kamuoyunda tartışma yarattığına dikkat çekti.

Araçların dönüşümü için gerekli donanıma sahip firmaların olmamasının araç sahiplerini tedirgin ettiğini ifade eden CHP’li Öğüt, sırf yasaya hazır hale getirmek için yapılacak dönüşümlerin ciddi kaza ve sorunlara yol açabileceği endişesi olduğunu belirtti.

Öğüt önergesinde şu soruları yöneltti:

1) Yasanın yürürlülük tarihine kadar ilgili bakanlıklar ve engelliler ile ilgili konfederasyonların temsilcilerinden oluşan komisyonlarca yeterli denetim ve araştırma yapılmış mıdır? Yapılmadıysa ivedilikle ülke genelinde bedensel engelli vatandaşların ve okullarda bedensel engelli öğrencilerin sayılarına göre tüm araçlar yerine ihtiyaca göre belirli sayıda aracın üretilmesi için firmalara zorunluluk seçeneği düşünülmekte midir?
2) Her semtte ve her durakta kaldırım yüksekliklerinin farklı olduğu düşünüldüğünde araçların rampa yükseklikleri hangi standarda göre yapılacaktır? Uygulamanın hayata geçirilmesi için öncelikle kaldırım yüksekliklerinin belirlenmesi gerekmekte değil midir?
5) Engellilerin kullanımına uygun hale dönüştürülecek araçlar için zor durumda olan esnafımıza maddi destek sağlamayı düşünüyor musunuz?

6) İlgili kanunun kamu toplu taşıma araçlarını da kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda Belediye otobüslerinin ne kadarı engelli erişimine uygun hale getirilmiş midir?

Etiketler: » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ