logo

Erdoğan AK Parti’nin Yerel Seçim Manifestosunu Açıkladı

Erdoğan AK Parti’nin Yerel Seçim Manifestosunu Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonunda düzenlenen Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısında, partisinin seçim manifestosunu açıkladı.

Recep Kenan/itvhaber.com

Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından şehirleri yönetme anlayışının özünü, millete verecekleri sözlerin çerçevesini oluşturan manifestoyu paylaştığını kaydettiği konuşmasında; “Bizim gözümüzde şehirler, kurucularının ve içinde yaşayan insanların adeta aynası gibidir. Dünyayı ve hayatımızı nasıl idrak ediyorsak, yaşadığımız şehirlere de öyle şekil veririz. Ecdadın -Şeref-ül mekan bil mekin- yani, -Bir şehri aziz kılan, o şehrin sakinleridir.- Halkımıza yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecrübeli, kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz. Hedefimiz, istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından sandıkta oyunu almaktır.” Dedi.

ERDOĞAN, SEÇİM KAMPANYAMIZI DA RESMEN BAŞLATMIŞ OLUYORUZ

AK Partili belediyelerde, bu 11 başlıkta ifade edilen ilkeler çerçevesinde hizmet vereceklerini belirterek, adaylar ve teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, gittikleri her yerde temsilcileri olan teşkilat mensuplarının selamlarını iletmesini ve desteklerini istemelerini rica ederek; “Böylece seçim kampanyamızı da resmen başlatmış, seçim sloganlarımızı kamuoyumuzla paylaşmış oluyoruz. Sizlerden bugünden itibaren seçim gecesine kadar tüm gücünüzle sokakta, evde, iş yerinde her yerde milletimizle birlikte olmanızı bekliyorum.” Dedi

İSTANBUL’DA BİNALİ BEY, ANKARA’DA MEHMET ÖZHASEKİ, İZMİR’DE DE NİHAT ZEYBEKCİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada “İstanbul’da Binali Bey ile inşallah bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara’da Mehmet Özhaseki kardeşimizle bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah İzmir’de de Nihat Zeybekci kardeşimizle. İzmir’i inanıyorum ki İzmirli kardeşlerimiz bize emanet edecekler ve inşallah İzmir’i çok farklı bir şehir haline getireceğiz. Bütün büyükşehirlerde, illerde Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız.” İfadelerine yer verdi.

15 TEMMUZ’DA OLDUĞU  GİBİ HİZMET YARIŞINDA DA EN ÖNDE OLACAĞIZ

15 Temmuz’da olduğu gibi milletimizle birlikte mücadele ederken hizmet yarışında da yine en önde olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 imtihanından başarıyla çıkmak için, geçmişte yaptıkları hizmetlerle yetinmiyeceklerini vurgulayarak; “Şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak yeni projeler geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, tıpkı ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız. Bakanlıklarımızdan en küçük belediye birimlerimize kadar, şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları, hizmetleri bu strateji belgeleri üzerinden takip edeceğiz.” Diye konuştu.

“EFENDİ OLMAYA DEĞİL, HİZMETKAR OLMAYA GELİYORUZ”

Şehirleri, insan fıtratına uygun, medeniyet ve kültür değerleriyle yoğrulmuş, daha çok hizmetle donatacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Belediye başkanlarının, şehir halkına hakim olma değil hadim olma idrakiyle görevlerini yürüteceklerini, ‘Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz’ anlayışıyla hizmetlerini sürdüreceklerini kaydederek; şehir plancılığında ve imar uygulamalarında, coğrafyanın tüm birikimine sahip çıkan, Selçuklu mimarisinin sadeliğini, Osmanlı mimarisinin zarafetini ve bugünün modern çizgilerini meczeden bir anlayışı yaygınlaştıracaklarını belirtti.

BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE MİLLETE TAAHHÜTLER 11 BAŞLIKTA

AK Parti olarak yeni dönemdeki belediyecilik anlayışlarını ve millete taahhütlerini 11 başlık altında özetlediklerini belirten Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genele Başkanı Erdoğan, belediyecilik anlayışlarını ve millete taahhütlerini içeren başlıkları; “Şehir Planları, Altyapı ve Ulaşım, Kentsel Dönüşüm, Benzersiz Şehirler, Akıllı Şehirler, Çevreye Saygılı Şehirler, Sosyal Belediyecilik, Yatay Şehirleşme, Halkla Birlikte Yönetim, Tasarruf ve Şeffaflık ve Değer Üreten Şehirler” olarak ifade etti.

İŞTE AK PARTİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE MİLLETE TAAHHÜTLERİNİ İÇEREN 11 BAŞLIK:

*ŞEHİR PLANLARI

ŞEHİR PLANLARINI VE İMAR UYGULAMALARINI ŞEFFAF HAZIRLAYACAĞIZ

Şehir Planları konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemleri takip edeceklerini belirten Erdoğan, “İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yürüteceğiz.” dedi.

*ALTYAPI VE ULAŞIM

“ALTYAPI EKSİKLERİNİN TAMAMLANMASINI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Altyapı ve ulaşım konuları çözülmeden şehirlerin gerçek anlamda şehir haline getirilmiş olamayacağına inandıklarını ifade eden Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğal gaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi inşallah bırakmayacağız. AK Partili olmayan belediyelerde de altyapı eksiklerinin tamamlanması çalışmalarını yakından takip edeceğiz.” diye konuştu.

SOKAKLARDAKİ ARAÇ İSTİLASINA SON, KALDIRIMLAR YAYALARIN

Toplu taşıma projelerini hızlandırıp yaygınlaştırarak, insanları trafikte boğulmaktan kurtaracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, otopark meselesini, hem şehir planlarında hem de imar uygulamalarında asli öncelik haline getireceklerini ve böylece sokaklardaki araç istilasına son vererek, kaldırımları sadece yayaların hizmetine sunacaklarını söyledi.

*KENTSEL DÖNÜŞÜM

ALAN BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDECEĞİZ

Kentsel dönüşüm projelerini, şehirleri hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar yaygınlaştıracağız.”

*BENZERSİZ ŞEHİRLER

HER ŞEHREİN KENDSİNE UYGUN GELİŞME MODELLERİ

Erdoğan, benzersiz şehirler hedefleri doğrultusunda her şehrin kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacaklarını söyledi.

HİKAYESİ OLAN ŞEHİRLERİN SİLÜETİNİ BOZAN PROJELERE İZİN VERMEYECEĞİZ

Planları, altyapı ve üstyapı projelerini, şehirlerin asli karakterlerini güçlendirecek şekilde tasarlayıp koruyarak yaşatmayı esas alacaklarını belirten Erdoğan, “Her birinin kendi hikayesi olan şehirlerin silüetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.” dedi.

*SOSYAL BELEDİYECİLİK

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ, SESSİZ YIĞINLARIN SESİ OLACAĞIZ”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelere, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere hizmet verecek şekilde çalışacaklarını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmayacak. Kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olacağız ve belediyecilik anlayışımızı buraya oturtacağız. Özellikle toplumun temeli olarak gördüğümüz aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları önceliklerimizin başına alacağız. İnsana hizmet üreten belediyecilik yapacak, şehirleri imar ederken nesilleri ihmal etmeyeceğiz. Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri, Kadın ve Gençlik Merkezleri, Spor Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Engelli ve Yaşlı Merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleşim birimlerine kadar götürmeye devam edeceğiz. Sporu, gençlerimiz başta olmak üzere, her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirecek altyapıyı kuracak bu faaliyetleri yoğunlaştıracağız. Sosyal belediyecilik çalışmalarının kalite standartlarını oluşturarak, ülkenin her yerinde belirli bir seviyenin üzerinde hizmet verilmesini sağlayacağız.

*YATAY ŞEHİRLEŞME

YENİ DÖNEMDEKİ ŞEHİRCİLİK VİZYONUMUZ: YATAY ŞEHİRLEŞME

Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacaktır. Gönüllerimize hitap eden mekanlar bütünü olan şehirlerimizi, toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz. Bu modelle, insani hizmetlerden yeşil alanlara ve akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok sorunu aynı anda çözebileceğiz. Her şehrimizde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek, yatay şehirleşme modelimizi ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız. Kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde, bu modele öncelik vereceğiz.”

*HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM

‘ŞEHİR MECLİSLERİNDE, ÖNEMLİ KARARLARI ORTAK AKIL İLE ALACAĞIZ’

Erdoğan, manifestodaki 9. maddenin “Halkla birlikte yönetim” olduğunu belirterek, “Bu ilkeyle, belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz.” diye konuştu.

‘ŞEHİRLİ HAKLARI’ BİLDİRGESİ HAZIRLAYACAĞIZ

Özellikle insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde istişare yöntemini mutlaka kullanacaklarına işaret eden Erdoğan, “Belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımız için bir ‘Şehirli Hakları’ bildirgesi hazırlayacağız. Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin katılımıyla toplanacak Şehir Meclislerinde, önemli kararları ortak akıl ile alacağız. Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılması için tüm imkanların kullanılmasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

*TASARRUF VE ŞEFFAFLIK

“TASARRUF VE ŞEFFAFLIK” YÖNETİM İLKESİ OLACAK

Manifestonun 10’uncu maddesinin “Tasarruf ve Şeffaflık” olduğunu dile getiren Erdoğan, tasarruf ve şeffaflığın yeni dönemde belediyelerde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline geleceğini de vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti:

KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

“Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Yatırımları ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağın gerekliliğini, verimliliğini, önceliğini, kalitesini titiz bir şekilde değerlendirecek, sonra adımları atacağız. Her faaliyetimizi, en başından en sonuna kadar milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz. Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.”

*DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİ BİR ÜST AŞAMAYA TAŞIDIK

Son maddenin “Değer üreten şehirler” olduğuna dikkati çekerek, bu şehirler ile AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, şehirlerde yaşayan insanların taleplerinin, bundan çeyrek asır, yarım asır öncesine göre çok değiştiğini hatırlatıp, eskiden ihtiyaçların, “başını sokacak bir çatı, musluğundan akacak su, ampulünü yakacak elektrik, evine ulaşacak yol” gibi temel hizmetlerle sınırlı olduğunu anımsattı.

ŞEHİRLERİMİZİ GAYRİMENKUL ODAKLI ZENGİNLEŞME ARACI OLMAKTAN ÇIKAR

Erdoğan, “Şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekanlar haline getireceğiz. Bir başka ifadeyle şehirlerimizin gayrimenkul rantıyla değil, geleceğe medeniyet mirasımız olarak bırakabileceğimiz iyilik, merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle değerlenmesini sağlayacağız.” Dedi.

SEÇİM KAMPANYAMIZI DA RESMEN BAŞLATMIŞ OLUYORUZ

AK Partili belediyelerde, bu 11 başlıkta ifade edilen ilkeler çerçevesinde hizmet vereceklerini belirterek, adaylar ve teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, “Böylece seçim kampanyamızı da resmen başlatmış, seçim sloganlarımızı kamuoyumuzla paylaşmış oluyoruz. Sizlerden bugünden itibaren seçim gecesine kadar tüm gücünüzle sokakta, evde, iş yerinde her yerde milletimizle birlikte olmanızı bekliyorum.” Diye konuştu.

MİLLETİMİZE, EMRİNDE OLDUĞUMUZU USANMADAN SÜREKLİ TEKRARLAYACAĞIZ

Erdoğan adaylar ve teşkilat mensuplarına seslendiği konuşmasını,  “Hedefimiz bizzat ulaşmadık, kendimizi anlatmadık, derdini dinlemedik hiçbir vatandaşımızı bırakmamak olmalıdır. Seçimi kazandık, seçimden sonra da bu anlayışın aynen devamını istiyorum. Demokrasiye ve milli iradenin üstünlüğüne yürekten inanan bir parti olarak adaylarımızla ve teşkilatımızla milletimize onun emrinde olduğumuzu usanmadan sürekli tekrarlayacağız. Gittiğiniz her yerde şahsımın temsilcisi olarak vatandaşlarımıza selamlarımı iletmenizi, desteklerini talep etmenizi rica ediyorum.” İfadeleri ile sürdürdü.

Etiketler: » » » » » » » »
Share
380 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ