logo

Eşit ve Şiddetsiz Bir Yaşam Sürme Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz!

Eşit ve Şiddetsiz Bir Yaşam Sürme Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz!

Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasına itiraz eden Ataşehir Kent Konseyi, eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmek isteyen herkesi İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya çağırıyor.

Ataşehir Kent Konseyi: eşit ve şiddetsiz bir yaşam sürme hakkımızdan vazgeçmiyoruz!

Ataşehir Kent Konseyi İstanbul Sözleşmesi açıklaması:

Eşit ve Şiddetsiz Bir Yaşam Sürme Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz!

Ataşehir Kent Konseyi olarak “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” yani bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi’nin, 20 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedilmesine” yönelik Türkiye kamuoyuna duyurumuzdur.

İstanbul Sözleşmesi, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bir insanın cinsiyeti üzerinden zulme maruz bırakılmasının önlenmesi, zulme maruz bırakılanların korunması ve bırakanların gerektiği şekilde cezalandırılması için devletlere yol haritası çizen, atılması gereken somut adımlar konusunda kılavuzluk eden uluslararası bir uzlaşma metnidir. Türkiye’nin de kurucularından olduğu Avrupa Konseyi’nin hazırladığı sözleşme, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır.

Kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda en önemli uluslararası belge olarak bir dünya sözleşmesi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Sözleşmenin dört temel ilkesi; “kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir”.

Sözleşmeyle birlikte taraflara ayrıca, ulusal anayasalarına veya ilgili diğer mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini dâhil etme ve bu ilkenin uygulanmasını sağlama, kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklama ve kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ile uygulamaları yürürlükten kaldırma zorunluluğu getirilmektedir Söz konusu fesih kararı Türkiye’nin evrensel insan hakları standartlarından kopması, demokrasiyi yadsıması ve eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı gibi temel ilkelerden vazgeçmesi anlamına gelmektedir.

Ataşehir Kent Konseyi olarak; temel hak ve özgürlüklerimizi kullanmak, demokratik bir hukuk devletinde eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmek isteyen herkesi İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz.
İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

Ataşehir Kent Konseyi

itvhaber

Etiketler: » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ