logo

Fikirtepe’de Acele Kamulaştırmaya İptal İstemi

Fikirtepe’de Acele Kamulaştırmaya İptal İstemi

fikirtepe_dainstayDanıştay Savcısı Ülkü ÖZCAN Fikirtepe’de Riskli Alan ilanı kararına itiraz davasında “Acele Kamulaştırma” uygulamasının iptali doğrultusunda görüş bildirdi.

Recep Kenan/itvhber.com

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca riskli alan edilmesine Danıştay’da açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Dava ile ilgili görüş bildiren Danıştay Savcısı Ülkü ÖZCAN Acele Kamulaştırma uygulamasının iptalini istedi.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanı genelini kapsayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca riskli alan edilmesine ilişkin 31.05.2013 günlü, 28663 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 09.05.2013 günlü, 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu karar uyarınca söz konusu alanda anlaşma sağlanamayan taşınmazlar için acele kamulaştırma işlemlerine sayılı işlemlerin iptali istemiyle açılmıştı.

“Yönetmeliğin 5. Maddesi Uygulansın”

İstanbul Çevre şehircilik İl müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerde, hukuka uygun olmayan uygulamalara dikkat çekilerek; “Belirtilen düzenlemeler uyarınca bir alanın ”riskli alan” olarak belirlenebilmesi için, bu alanın zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığının, Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen usule uygun olarak ve hukuken hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi gerekmektedir”deniliyor.

“Zemin ve Yapı Araştırması Yeterli Değil”

Fikirtepe Haber’de yer alan haber göre Savcı Özcan; “Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı Kanun uyarınca ”riskli alan” olduğu kararlaştırılan davacılar adına kayıtlı taşınmazlarında bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanın, anılan Kanunun 2/ç maddesinde öngörülen şekilde zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak yeterli bilgi ve belge bulunmadığı, bu alanda daha önce afet meydana geldiğinin de ortaya konulamadığı, davalı idarece ileri sürülen ve dava konusu işleme dayanak gösterilen hususların ise, bu alanın 6306 sayılı Kanun uyarınca riskli alan olarak tespit edilmesini gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte olmadığı anlaşılmıştır”  şeklinde görüş belirtti.

“Uygulama Hukuka Uygun Değil”

Danıştay Savcısı Ülkü ÖZCAN dava ile ilgili savcılık görüşü olarak; “Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu alanın 6306 sayılı Kanun uyarınca ”riskli alan” özelliğini taşımadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu Bakanlar Kurulu kararında ve bu karar uyarınca söz konusu alanda anlaşma sağlanamayan taşınmazlar için acele kamulaştırma işlemlerine başlanacağı yolundaki İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Savcısı Ülkü ÖZCAN Danıştay’da itiraza konu olan Fikirtepe’nin bir bölümündeki alan ilgili davada; Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir” sözleri ile Acele Kamulaştırma uygulamasının iptali isteminde bulundu.

danistay_gorus

KAYNAK: Fikirtepe Haber

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ