logo

GATA VE ASKER HASTANELERİ SAĞLIK BAKANLIĞINA!

GATA VE ASKER HASTANELERİ SAĞLIK BAKANLIĞINA!

gata_sb_devir15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL kapsamında Resmi Gazete’de yayınlanan KHK ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredildi.

OHAL kapsamında Resmi Gazete’de yayınlanan KHK ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredildi. İlgili Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 GATA VE ASKER HASTANELERİ

Buna göre, GATA’ya bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları, her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığına devredildi. Bunlara tahsisli taşınmazlar da Bakanlığa tahsis edildi.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE SAĞLIK HİZMETİNDE ÖNCELİK

Şehit yakınları ve gazilere sağlık hizmeti sunumunda öncelik tanınacak. Askeri personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere devredilen sağlık kuruluşlarında öncelikli hizmet verilecek. Bu şekilde verilecek öncelikli hizmetin usul ve esasları, Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

ER VE ERBAŞ SAĞLIK HİZMETİ GİDERLERİ SGK’DAN

Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılacak.

ASKERİ SAĞLIK KURULUŞLARI BÜTÜN OLARAK TAHSİS EDİLECEK

Devredilen sağlık kuruluşlarından müstakil olanların taşınmazları, müştemilatıyla birlikte ve bütün olarak tahsis edilecek. Başka hizmet birimleriyle aynı yerleşke içerisinde bulananlardan ifrazı mümkün olanların, ifrazı ve tahsisi yapılacak. GATA’ya bağlı yükseköğretim birimleri, her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilecek ve bunlara tahsisli taşınmazlar da üniversiteye tahsis edilecek.

BİLİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NDE

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, devirden önce GATA bünyesinde yürütülmekte olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı savunma, hava ve uzay hekimliği, sualtı hekimliği, harp cerrahisi gibi özellikle askeri sağlık hizmet alanlarına yönelik hizmet, eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini de yürütmekle görevli olacak.

DEVREDİLEN PERSONELİN ATANACAĞI KADROLAR İLGİLİ KURUMLARA

Devredilen personelin atanacağı kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerin ilgili kurumlara ait bölümlerine eklenmiş sayılacak.

 ATANDIKLARI KADRODA KALINIRSA KESİNTİ YOK

Devredilen personelin devir tarihinde eski kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödemeler, sözleşme ücreti ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti hariç) toplam net tutarının, atandıkları yeni kadro veya pozisyonlarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, sözleşme ücreti ile döner sermayeden yapılacak ek ödeme de dahil olmak üzere, diğer her türlü mali hakları toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutarı, atandıkları kadro veya pozisyonlarda kaldıkları sürece, kapanıncaya kadar herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat ödenecek.

ÖĞRENCİLERİN NAKLİ

Öte yandan, devredilen yükseköğretim birimlerinde öğrenim görenler,  üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate  alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek öğretim kurumlarına nakledilecek.

İlgili maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak usul ve esasları  belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya  çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkili  olacak.

Ayrıca, Resmi Gazete’de 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi  Kanunu, 2957 sayılı Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun  ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun ilgili ek maddesi, 211  sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun da ilgili maddesi yürürlükten  kaldırıldı.

Etiketler: » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ