logo

İstanbul Koronavirüs Savaşını Bilim Kurulu ve İYKM İle Yapacak

İstanbul Koronavirüs Savaşını Bilim Kurulu ve İYKM İle Yapacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Yenikapı’da İYKM’ni kurduklarını, İstanbul Bilim Kurulu’nu oluşturduklarını bilimsel akla göre hareket edileceğini söyledi.

Recep Kenan/İtvhaber.com

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’da “İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi”(İYKM) kurduklarını açıkladı.

İmamoğlu: “Yenikapı Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’mizde, bugün itibariyle 5 bin kişiye 3 öğün yemek hizmeti verebilecek mutfağımızı ve yüzlerce personelimizi de hazır hale getirdik.”

COVİD-19 İLE MÜCADELEDE EŞGÜDÜM SAĞLAYACAK BİR MERKEZ

Yenikapı’da “İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi”(İYKM) kurulduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İYKM; sağlık çalışanları, tek başına yaşayanlar, dar gelirliler, işini kaybedenler, öğrenciler, hastalar, hasta yakınları, bu dönemde fazladan mesai yapmak durumunda kalanlar gibi pek çok kesim için, günlük hayatı kolaylaştırıcı önlemler alacak. Kriz ilerledikçe, uygulamalar geliştirecek. Destekler yapacak, gönüllü çalışmalarını koordine edecek. Bu merkez ile İBB’nin ilgili tüm birimlerinin, iştiraklerinin ve ilçe belediyelerinin Covid-19 ile mücadelede, halihazırda yürütmekte olduğu faaliyetler arasında eşgüdüm sağlayacak bir merkez olacaktır.” Dedi.

YENİKAPI’DA 5 BİN KİŞİYE 3 ÖĞÜN YEMEK

Yenikapı Miting Alanı, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Maltepe Miting Alanı’nı geçici karantina ve sahra hastane alanları olarak belirlediklerini kaydeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’da 5 bin kişiye 3 öğün yemek hizmeti verebilecek mutfağımızı ve yüzlerce personelimizi hazır hale getirdiklerini, Gürpınar’da 440 yatak kapasiteli geçici hastaneye dönüştürülecek alan hazırlığı yapıldığını, Maltepe’de 1.300 yatak kapasiteli alan da ihtiyaç halinde kısa zaman içinde hazır hale gelebileceğini söyledi.

YENİKAPI’DA İSTANBUL YARDIMLAŞMA VE KOORDİNASYON MERKEZİ (İYKM)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Yenikapı’da İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi (İYKM)’ni kurduklarını, İstanbul Bilim Kurulu’nu oluşturduklarını, 19 kapalı spor salonumuz da 1.983 yatak kapasiteli geçici hastane alanı olarak belirlendiğini, 16 milyon İstanbullunun temel gıda ve hijyen malzemesi için online dağıtım ağı kurduklarını, Otellerle işbirliği yaparak sağlık çalışanlarına hastane yakınında 2 bin kişilik konaklama imkanı sağladıklarını açıkladı.

Koronavirüs salgını ile ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yapılan hazırlık ve çalışmaları İstanbullular ile paylaştı:

 “İSTANBUL YARDIMLAŞMA VE KOORDİNASYON MERKEZİ’Nİ KURDUK”

– İBB olarak, içinde bulunduğumuz bu olağan dışı dönemde özel olarak yardıma, desteğe ihtiyaç duyan tüm kişi ve kesimleri belirlemek; bu kişi ve kesimlere fiziki, maddi ya da psikolojik destek ve bilgi sunmak; farklı yapı ve kişiler tarafından yürütülen yardımlaşma ve destek çalışmalarını koordine etmek, ortaya çıkacak tüm çabaların nicelik ve niteliklerini artırmak amacıyla; İBB öncülüğünde, tüm sivil toplumu ve gönüllü vatandaşları bir araya getirmek üzere, İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’ni (İYKM) oluşturduk. Şu an içinde bulunduğumuz Yenikapı Avrasya Merkezi ve etrafındaki idari binalarımızdan oluşan bu kompleksi, steril hale getirdik. Yardımlaşma ve koordinasyon merkezimiz olarak hizmete sunduk. Salgınla mücadele sona erene kadar Yenikapı, İstanbul’un yardımlaşma ve koordinasyon merkezi oldu.

“KRİZ İLERLEDİKÇE, UYGULAMALAR GELİŞTİRİLECEK”

– İYKM; sağlık çalışanları, tek başına yaşayanlar, dar gelirliler, işini kaybedenler, öğrenciler, hastalar, hasta yakınları, bu dönemde fazladan mesai yapmak durumunda kalanlar gibi pek çok kesim için, günlük hayatı kolaylaştırıcı önlemler alacak. Kriz ilerledikçe, uygulamalar geliştirecek. Destekler yapacak, gönüllü çalışmalarını koordine edecek. Bu merkez ile İBB’nin ilgili tüm birimlerinin, iştiraklerinin ve ilçe belediyelerinin Covid-19 ile mücadelede, halihazırda yürütmekte olduğu faaliyetler arasında eşgüdüm sağlayacak bir merkez olacaktır. Salgın karşısında tüm tarafların dahil olduğu bütüncül uygulamalar hayata geçirilecektir. Böylece, alanda gerek duyulan koordinasyon ihtiyacı karşılanacak; mükerrer uygulamaların önüne geçilerek, kritik öneme sahip kaynakların verimli, etkili ve doğru kullanımı sağlanmış olacaktır. Bu süreçte, zor durumdaki vatandaşlarımıza mutlak yardım elini uzatmak, maddi, manevi katkı sunmak isteyen tüm kişi, kurum, kuruluş ve gruplara sesleniyorum: İYKM, sizin destek ve yardımlarınızı doğru kişilere en hızlı biçimde, en organize şekilde ulaştırmanızı sağlayabilecektir. Buna dair tüm yardımlaşma ve dayanışma çabalarını en verimli biçimde koordine edebilecek kamu adresi de İBB’dir. Bütünüyle şeffaf ve sonuna kadar katılımcı bir idari yapısı vardır. Gelin, bu çatı altında güçlerimizi birleştirelim ve hep birlikte bu süreci başarıya ulaştıralım. Bu noktada, sizlerin katılımını, katkısını ve bize olan ilgisini, dayanışma ruhunu burada hayata geçirmenizi yürekten temenni ediyorum.

“BİLİMSEL AKLA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ”

– İBB olarak, bu süreçte daima bilimsel akla göre hareket edeceğiz.  İYKM bünyesinde, salgınla ilgili tüm gelişmeler takip edecek, gelecek projeksiyonu çıkaracak, ihtiyaç ve risk haritası belirleyecek ve ortaya çıkan sonuca göre alınacak önlemlere karar verecek bir bilim kurulu oluşturduk. Bu kurulda, İBB’nin üst düzey yöneticileri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Tabip Odası, çeşitli üniversite ve kamu hastanelerinden doktorlar, psikiyatr uzmanları ve konuyla ilgili yetkin personeller de bu sürecin içinde vardır.

“KARANTİNA VE SAHRA HASTANESİ ALANLARINI BELİRLEDİK”

– Salgının yayılma hızının artması ihtimaline karşı, İBB bünyesindeki bazı mekanlarımızı da geçici karantina mekanı ve sahra hastane alanları olarak belirledik. İhtiyaç duyulması halinde, bu alanların altyapılarını ve teknik çalışmalarını hızla tamamlayarak, hizmete hazır hale getireceğimizi dün itibariyle Sağlık Bakanlığı’na bildirdik. Öncelikli olarak; içinde bulunduğumuz Yenikapı Mmitİng alanı, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Maltepe miting alanını bu amaçla tanımladık. İhtiyaç halinde bu alanlara 2- 3 gün içinde dev, taşınabilir hava salonları ya da dev çadırlar kurarak, bu alanları geçici hastane ve ameliyathaneye dönüştürmeye hazır olduğumuzu, bu alanlarda var olan su arıtma üniteleri ve jeneratörlerin de kullanıma hazır bulunduğunu, alt yapının dönüşümü konusunda her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu Sağlık Bakanlığı’mıza bildirdik. Ekiplerimizin yaptığı çalışmaya göre, Yenikapı’da ilk aşamada 1.000 yataklı, ilerleyen aşamalarda ise 7 bin 300 yataklı dev bir sağlık çadırını hizmete sokmak mümkün olabilecek. Yine bu alana, sağlık görevlileri ve ilgili personel için 1.000 kişilik yatakhane, sağlık personeline hizmet edecek dinlenme ve hijyen alanları da kurulabilecek durumda olacağız.

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BİLDİRDİK: 1.300 YATAK KAPASİTELİ BİR MERKEZ”

–  Maltepe dolgu alanını da ihtiyaç halinde 30 bin metrekarelik bir alanda, 1.300 yatak kapasiteli bir merkeze dönüştürebilecek durumda olduğumuzu yine Sağlık Bakanlığı’na bildirdik. Bu alanda da yemekhane, gıda depoları, hasta kabul, danışma mekanları ve sağlık personelinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak alanları hızla sisteme alabiliriz. Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali’nin geçici hastane bölgesine dönüştürülmesi durumunda da mevcut binaların boş kısımlarının kullanılması halinde 440 yatak kapasiteli, otopark alanıyla birlikte ise 970 yatak kapasiteye sahip bir kompleksi, altyapısını tamamlayarak Sağlık Bakanlığı için hizmete hazır hale getirebileceğiz. Burada da yatakhanelerden gıda depolarına, sağlık personelinin ihtiyaç alanlarına kadar tüm birimler de tarafımızdan hazır edilebilecektir.

“GÖREV VERİLİRSE, DERHAL GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

–  İstanbul genelinde, belediyemize bağlı 19 adet kapalı spor salonumuzu da geçici hastane alanı olarak kullanmak mümkün olacaktır. 12’si Avrupa yakasında 7’si ise Anadolu yakasında olan bu salonlarımızda toplam 1.983 yatak kapasitesine ulaşmak mümkündür. Tüm bu alanlarımızın listesini ve yapı modellerimizi Sağlık Bakanlığı’mıza bildirdik. Görev verilirse, derhal gereğini yerine getireceğiz. Bu noktada, elimizden gelen tüm çabayı, devletimizin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde yapacağımızı hem vatandaşlarımıza hem de bütün yetkililere buradan duyurmak istiyorum.

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ