logo

24 Mayıs 2013

İzmir de ateşli anlar

Mayıs 2004’te Dublin’de tertip eden Kadına Karşı Şiddete
Karşın Avrupa Birliği Başkanlık Konferansından çıkan tavsiyeler aralarında
aşağıdaki maddeler yer almaktadır. AB’ye üye tüm devletler amaçlı bağlayıcı
ortaya gelen ve kadına karşı şiddetle mücadeleyi öngören bir yönergenin
çıkarılması ve acilen uygulanmaya konması amaçlı tüm Escort kadın devletlerin
hükümetleri hiç zaman kaybetmeden kadına karşı şiddetle izmir bayan escort mücadeleye yönelik legal bir taban oluşturmak
amaçlı çalışmaya başlamalıdır. Kuvvet mağduru kadınlara yeteri kadar dayanak
sunulmalı ve mağdurun güvenliği ile failin cezalandırılması amaçlı gerekli
ortaya gelen asgari dayanak mekanizmaları her üye devlette uygulamaya
konulmalıdır. 3. Kadına karşı kuvvet bayanların birey haklarının bir ihlali
olarak görülmeli ve bu şekilde ele izmir
bayan escort
alınmalıdır.

AB’ye üye tüm devletler, var
ortaya gelen AB ve Bm araçlarını uygulamaya koyarak kadınları savunmaya almalı
ve bu uygulamalar da tüm üye devletlerin ve bir tüm olarak AB’nin bayanların
şiddetten uzak hayata haklarının korunmasına yönelik alsancak escort hesap verilebilirliğini göstermek için izlemeye
elbet tutulmalıdır. İzmir, Bakanlar Konseyi ile beraber Avrupa Birliği’nin
yasama organını oluşturmaktadır. Üye devletlerin milli parlamentolarına aynı
yetkilere sahip ortaya gelen İzmir, 1979’dan itibaren tek dereceli evrensel
seçimle işbaşına gelmektedir. Bu özelliği ile İzmir, Bakanlar Konseyi’nden
ayrılır. İzmir, yasama sürecine katılmanın yanında, bütçeyi, Komisyon ve
Konsey’i denetlemeye ilişkili olarak yetkiler de alsancak escort taşır. İzmir escortununsz işlevleri aralarında,
bununla beraber, araştırma komisyonları kurmak ve Avrupa Birliği yurttaşlarının
arzuhallerini incelemek de yer almaktadır. Meclis evrensel heyeti Strasbourg’
da toplanmakta, bir takım kısmi oturumlar ile komisyon toplantıları ise
Brüksel’de yapılmaktadır. İzmir’in 16 Eylül 1997 tarihindeki hükmünde, kadına
karşı şiddetin ailede, işyerinde ve toplumda ortaya geldiği ve bir birey hakkı
ihlali olarak demokratik bir toplumun gelişiminin önünde mani olduğu anlam
edilerek 1999 senesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşın Avrupa Seneyi alsancak escort duyurulması ve bu
çerçevede kadına karşı şiddete karşın bir kampanya başlatılması önerilmiştir.

Kararda kampanyanın amacı, kadına
karşı şiddete karşı ferdi, yaşamsal ve müessesesel seviyede sıfır tolerans
gösterilmesini sağlamak bornova escort
üzere toplumsal bir davranış değişikliği yaratmak olarak belirlenmiştir.
Kararda, kampanya ile şiddet mağdurlarının savunulması, şiddetin önlenmesi ve
kuvvet uygulayıcılarının rehabilite edilmelerinin desteklenmesi ve kadına karşı
şiddetin, enbaşta kuvvet ortamına maruz kalan çocuklar olmak üzere, Avrupa
Birliği’nin tüm yurttaşlarını etkileyen bir sıkıntı olduğunun vurgulanması
gerektiği anlam edilmiştir. Kararda bununla beraber üye devletlere, kadına
karşı şiddeti hüküm gerektiren bir bornova escort hata olarak
tanımlamaları ve Pekin Bildirgesi’nin imzacı devletlerin tümünü bağlayan bir
sözleşmeye dönüştürülmesi amaçlı Bm’de çalışmalar yürütmeleri çağrısında
bulunulmuştur.

Share
#

SENDE YORUM YAZ