logo

Orhan Koloğlu’ndan ’İstanbullu – Şehroğlanı ile Şehrkızı’

Fetihten günümüze İstanbul’daki yaşamın anlatıldığı Usta tarihçi, gazeteci-yazar Orhan Koloğlu’nun yeni kitabı “İstanbullu-Şehroğlanı ile Şehrkızı” Tarihçi Kitabevi etiketiyle yayımlandı.

Orhan Koloğlu’ndan yeni kitap: “İstanbullu – Şehroğlanı ile Şehrkızı”

Usta tarihçi, gazeteci-yazar Orhan Koloğlu’nun yeni kitabı “İstanbullu-Şehroğlanı ile Şehrkızı” Tarihçi Kitabevi etiketiyle yayımlandı…

Fetihten günümüze İstanbul’daki yaşamın hem yerli hem de yabancı resim ve karikatürler eşliğinde aktarıldığı bu çalışmada ayrıca; padişahların uygulamaları, Fatih’in “İstanbullu” kavramını nasıl yarattığı, “İstanbul’un Ruhu” denilen Suriçi’nin durumu, Galata ve Beyoğlu, Rumların, Katoliklerin serbestçe ticaret yapmaları, Lale Devri’nden sonraki değişim gibi birçok konu yer alıyor.

İstanbullu olmak, şehroğlanı ve şehrkızı kavramları tarihsel ve kültürel arka plânıyla anlatılırken ayrıca, şiirlerde, şarkılarda İstanbul, ‘Külhanbeyi’ adının kaynağına da değiniliyor.

19.Yüzyıla Kadar İstanbul’da Tapulu Taşınmaz Edinilemez

Fetihten sonra İstanbul’da, mülk paylaşma yarışını önlemek için topraklar “Mîrî” (Hazine)ye ve vakfa ait olmak üzere korumaya alınır. 19. yüzyıla, Tanzimat’ın getirdiği değişim başlayıncaya kadar tapulu taşınmaz edinilemez.

1579’da Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından bir ferman açıklanır: “Herkes evinin damına kadar ulaşacak bir merdiven, bir büyük fıçı su bulunduracaktır. Bir yerde yangın çıktığı gibi kimse kaçmayacaktır. Herkes adamları ve komşularıyla, Yeniçeriler ve halk yetişinceye kadar yangını söndürmeye çalışacaktır. Evlerinde merdivenleri ve su dolu fıçıları bulunmayanlar tutulup Subaşı’ya teslim edilecek ve cezaya çarptırılacaktır.”

‘Gökdelen’ler ve Gezi…

Özellikle 1950’lerle birlikte, ülkedeki değişim ve köyden kente göçle birlikte İstanbul’un dokusunun nasıl tahribata uğradığını ve gelinen noktayı “Gökdelen” başlığında ele alıyor Orhan Koloğlu.

Ve yağmaya karşı isyanın adı olan Gezi Direnişi’ne, gençlere selam yolluyor: “Bütün gençliğin -siyasi ayırımdan kaçınarak- buluşması ve hiçbir şiddete başvurmadan karşıtlığını açıklaması dünyayı da etkilemişti. Eylem gerçekten şehroğlanlarının, şehrkızlarınındı”

İstanbullu-Şehroğlanı ile Şehrkızı, Orhan Koloğlu, Tarihçi Kitabevi, 256 sayfa.

ORHAN KOLOĞLU

Orhan Koloğlu Kimdir?

Gazeteci, yazar Orhan Koloğlu 11 Eylül 1929 tarihinde Konya Kadınhan’da doğdu. 1947´de Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu´nda tamamladı. Strasburg Üniversitesi’nde “Fransız Basınında Türk 1470-1815” konulu teziyle tarih doktorası yaptı (1969). 1947´de gazeteciliğe başladı. Türkspor, Son Saat, Yeni Sabah, Akşam, Yeni İstanbul, Milliyet, Barış, Aydınlık gazetelerinde muhabir, yazı işleri müdürü, yazar olarak çalıştı. 1964´den itibaren yurt dışında Tanıtma ve Basın Ateşesi olarak çalıştı. (Roma, Karaçi, Paris, Londra, Beyrut). 1972´de Milliyet´in Almanya baskısını başlattı. 1974 ve 1978-79´daki CHP iktidarlarında Basın Yayın Genel Müdürlüğü yaptı. 1975-1977 CHP´nin Uluslararası İlişkiler Sekreterliğini yürüttü. 1978´den itibaren üniversitelerde tarih ve gazetecilik dersleri verdi. (Hacettepe, Anadolu, Marmara, İstanbul).

Babası Türkiye´de valilik yapan ve 1949-50 yıllarında Libya hükümetinde başbakanlık yapan Sadullah Koloğlu olan Orhan Koloğlu, 1962-1983 yılları arasında Libya’nın Al Fateh Üniversitesi´nde tarih bölümünde doçent olarak çalıştı.

1985 yılında Cezayir´de çalıştı. Türkiye’deki arşivler dışında İngiliz, Fransız, Alman, Belçika, İtalya, Arnavutluk, Cezayir, Tunus, Libya, Lübnan, İsrail ve ABD arşivlerinde tarih araştırmaları yaptı. Bildiği diller: Türkçe ve Osmanlıca dışında Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca, Arapça.

ORHAN KOLOĞLU’NUN ESERLERİ:

Türkçe´den başka İngilizce, Fransızca, Arapça yayımlanmış yüzden fazla bildirisi ve tarih dergilerinde yer alan 200´den fazla makalesi vardır.

Kitapları, yayın tarihi sırasıyla:

-Bedvi-Lavrens-Arap-Türk, Arba Yay., İstanbul 1993 (2. baskısı 2003 Lawrence Efsanesi adıyla)

-İslam´da Değişim, Gür yay., İstanbul 1993.

– Türk Basını Kuvayi Milliye’den Günümüze, Kültür Bakanlığı, Ankara 1993.

-Gazi´nin Çağında İslam Dünyası, Boyut yay., İstanbul 1994.

-Havas-Reuter´den Anadolu Ajansı´na, Çağdaş Gazeteciler Der.yay,. Ankara 1994.

-Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı (Ortak çalışma), İrfan yay., İstanbul 1995.

-Türk Çağdaşlaşması 1919-1938, Boyut yay., İstanbul 1995. Sedat Simavi Sosyal Bilimler ödülü aldı

-Gazeteci bir aile US’lar: Mehmet Asım, Hakkı Tarık, Hasan Rasim(Nuri Akbayar ile), Çağdaş Gazeteciler Der.yay, Ankara 1996.

-1946-47´lilerin Galatasaray´ı. (Doğan Koloğlu ile), İstanbul 1997.

-Kim Bu Mustafa Kemal, Boyut yay., İstanbul 1997 (5. baskı 2001).

-Halka Doğru Bilim (Türkiye´de Bilim Gazeteciliği), Türk Bilim Tarihi Kurumu, İstanbul 1997.

-Avrupa´nın kıskacında Abdülhamit, İletişim yay., İstanbul 1998.

-Bir Zamanlar Bâbıâli, T. Gazeteciler Cem.yay., İstanbul 1998 (Hazırlayan).

-Osmanlı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi, Müteferrika, İstanbul 1998.

-Loti´nin Kadınları, Dünya yay., İstanbul 1999.

-Cumhuriyet´in İlk Onbeş Yılı (1923-1938); Boyut yay., İstanbul 1999.

-Osmanlı- İtalya Libya Savaşında İttihatçılar, Masonlar ve Sosyalist Enternasyonal, Ümit yay., Ankara 1999.

-Reklamcılığımızın İlk Yüzyılı 1840-1940, Reklamcılar Derneği, İstanbul 1999.-Ecevit ile CHP

– Bir aşk ve nefret öyküsü, Büke yay., İstanbul 2000.

-1918 Aydınlarımızın Bunalım Yılı, Boyut yay., İstanbul 2000.

-Başka bir Tarih başka bir Türkiye; (Ortak çalışma), Ayrıntı yay., İstanbul 2000.

-Arap Kaymakam, Aykırı yay., İstanbul 2001.

-Kim Bu Ecevit?, Boyut yay., İstanbul 2001.

-Büyük Dost Pierre Loti´ye Mektuplar, Pierre Loti Dostları Derneği yay, Ankara 2001.

-Osmanlı Meclislerinde Libya ve Libyalılar, Boyut yay., İstanbul 2003.

-Fikret Mualla Bir Garip Kişi, Boyut yay., İstanbul 2003.

-Cumhuriyet Döneminde Masonlar, Eylül yay., İstanbul 2003.

-İki Şehrin Hikâyesi, (Ortak eser) Aykırı yay., İstanbul 2003.

-Fikret Mualla (Nurullah Berk ile), Milliyet yay., İstanbul 1968.

-Tarih Boyunca Aşk., Akşam yay., İstanbul 1969.

-Le Turc Dans La Presse Française 1470-1815 (Fransız Basınında Türk), ed. Al Khayat, Beyrut 1971.

-Müthiş Türkler, Yavuz yay., İstanbul 1972 (Türk güreşçileri).

-İslam´da Başlık, TTK Bas., Ankara 1978.

-Muzakkarat al Dubbat el Etrak havle Maareke Libiya (Libya Savaşında Türk subaylarının anıları), Libya Tarih Kurumu, Tripoli 1979.

-Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi, Ankara 1980 (2. baskı 2004).

-Mustafa Kemal´in Yanında İki Libyalı Lider, Libya Kültür Merkezi, Ankara 1981.

-Takvim-i Vekayi, Çağdaş Gazeteciler yay., Ankara 1981.

-La Turquie en Transition (Ortak çalışma), Maisonneuve et Larose, Paris 1986.

-Miyop _Çörçil Olayi, Yorum yay., Ankara 1986 (Ceride-i Havadis´in öyküsü).

-Basımevi ve Basının Gecikme Sebepleri ve Sonuçları, Gazeteciler Cemiyeti yay., İstanbul 1987.Gazeteciler Cem. Araştırma Ödülü aldı

-Abdülhamit Gerçeği, Gür yay., İstanbul 1987, (3.Baskı 2001).

-Türk´ü Dünyaya Saydıran Adam, Yeni Özgür İnsan yay., Ankara 1987.

-İslamic Public Opinion During the Libyan War 1911-12 (Libya Savaşında islami kamuoyu), Libya Tarih Kurumu, Tripoli 1988.

-1911-12’de Karikatür Savaşı, Engin yay., Ankara 1989.

-İlk Gazete İlk Polemik, Çağdaş Gazeteciler Der. yay., Ankara 1989 (Vekayi-i Mısriye Takvimi Vekayi çekişmesi).Yunus Nadi Sosyal Araştırma ödülü aldı-Abdülhamit ve Masonlar, Gür yay., İstanbul 1991 (3. Baskı 2001).

-İttihatçılar ve Masonlar, Gür yay. İstanbul 1991 (2. Baskı, 2001). Afet İnan ödülü aldı

-Türkiye´de Basın, İletişim yay., İstanbul 1992.-Basınımızda Resim ve Fotoğrafın Başlaması, Engin yay., İstanbul 1993.

-Balkanlar (Ortak çalışma). Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı yay. İstanbul 1993.

-Şeytan Ayetleri Tartışması, Kaynak yay., İstanbul 1993, (Ortak çalışma).

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
1174 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ