logo

04 Ocak 2013

Oto kiralama mersin, mersin araba kirala

 

Tek Düzen Hesap Planı Açısından Oto Filo Yönetim Hizmeti Kiralayan firmalar yapılan hizmet sözleşmeleri mukabilinde aylık bazda kira faturası düzenlemektedir. Aylık düzenlenen kira faturaları; Yurtiçi Satışlar Hesabı, oto kirala mersin bir alt kırılımı olarak Oto Filo Yönetim Hizmet Gelirleri Hesabında izlenebilecektir. Gelir Tablosunda Brüt Satışlar Bölümünde ilgili faaliyet döneminde işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından sağlanan gelirin belirtilmesi gerekmektedir. Brüt Satışların oluşması için ödemenin yapılmış olması koşulu gerekli olmayıp satışların gerçekleşmiş (tahakkuk etmiş) olması yeterlidir. Ancak muhasebenin dönemsellik ilkesinin tahakkuk esasının önüne geçtiği durumlar, özellikle uzun vadeli dönemler bazında düzenlenmiş sözleşmeler mukabilinde gerçekleşen kiralama işlemlerinde çoğunluk arz etmektedir. Şöyle ki, oto filo kiralama gelirini doğuran muamele eksiksiz olarak tekemmül etse bile, dönemsellik ilkesi gereği olarak oto filo kirası hangi döneme ait ise o dönemin mersin araba kirala geliri  olarak beyan edilecektir. Yani işleme ait bedelin tahsil edilmiş olması ya da kira faturasının düzenlenmiş olması durumunda dahi, gelecek hesap dönemine ait olan hasılat

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ