logo

Sağlık Birlikleri, Dernekleri, Federasyon, Sendika, Vakıf linkleri

Sağlık Birlikleri, Sağlık Dernekleri, Sağlık  Federasyon, Sağlık Sendika , Sağlık Vakıf linkleri

Türkiye Sağlık Birlikleri, Sağlık Dernekleri, Sağlık  Federasyonu, Sağlık Sendikaları , Sağlık Vakıfları Web site adresleri  ve linkleri.

 

 

 

 

 

      Sağlık Birlikleri   
  TDB Türk Dişhekimleri Birliği  
  TTB Türk Tabipleri Birliği  
  TEB Türk Eczacıları Birliği  
  KTTB Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği  
  Sağlık Dernekleri
  GÖZDER Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği  
  YEŞİLAY Türkiye Yeşilay Cemiyeti  
  SHHD Sağlık Hakkı Hareketi Derneği  
  KLİMİK Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği  
  Geriatri Derneği  
  TURKDERM Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği  
  TFD Türk Farmakoloji Derneği  
  KIZILAY Türkiye Kızılay Derneği  
  SADER Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği  
  THD Türk Hemşireler Derneği  
  RADONK Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği  
  HASUDER Halk Sağlığı Uzmanları Derneği  
  TOD Tıbbi Onkoloji Derneği  
  AID Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği  
  TURKMIA Tıp Bilişimi Derneği  
  DİADER Özel Diyaliz Merkezleri Derneği  
  HAYAD Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği  
  Türk Dermatoloji Derneği  
  SATED Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği  
  OHSAD Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği  
  ATUDER Acil Tıp Uzmanları Derneği  
  SMD Sağlık Memurları Derneği  
  TATD Türkiye Acil Tıp Derneği  
  AKMEDER Akdeniz Medikalciler Derneği  
  AİFD Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği  
  USHID Uluslararası Sağlık Hizmetleri Derneği  
  T-HASAK Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği  
  EDAD Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği  
  TFD Türkiye Fizyoterapistler Derneği  
  AKATDER Akademik Acil Tıp Teknisyenleri Dayanışma Derneği  
  Türk İmmünoloji Derneği  
  İSMED İlaç Sanayi Sağlık Mesleği Mensupları Derneği  
  ORDER Ortopedik Tıbbı Malzemeler ve İmalatçıları Derneği  
  EGESSİAD Ege Sağlık Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği  
  EGEMEDİCALDER Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği  
  MASSİAD Marmara Sağlık Sektörü İş Adamları Derneği  
  ATUD Adli Tıp Uzmanları Derneği  
  TİSD Türkiye İlaç Sanayi Derneği  
  YBHD Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği  
  Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği  
  TÜDER Tıbbi Malzeme ve Cihaz Üreticileri Derneği  
   Sağlık Federasyonu 
SİF Sağlık İşletmeleri Federasyonu  
   Sağlık Sendikaları
SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
TSİS Sağlık-İş Sendikası
SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Türk Sağlık-Sen
 Sağlık Vakıflar 
TAPV Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
TIVAK Türkiye İnfertilite Vakfı
HEKİMBİR Hekimler Birliği Vakfı

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
Share
5876 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ