logo

06 Temmuz 2013

Seçim Çalışmalarına Başlandı

İş hayatındaki escortlar çalışanların kariyerleri açısından ancak belli bir kademeye kadar gelip, tam olarak adlandırılamayan sebeplerden ve önyargılardan escort mersin ötürü, üst ya da tepe yönetime gelmelerinin engellenmesi, bir anlamda yönetim kadrolarından uzak tutulmaları anlamında kullanılan cam tavan sendromu, son dönemlerde araştırmacıların üzerinde çok fazla durdukları bir konu haline gelmiştir. Escortlar çalışanların, işlerinde ilerlemek isteyip de görünmeyen bir engel ya da engeller tarafından önlendiklerinin farkına varmaları sonucunda, uğradıkları hayal kırıklıklarının örgüte olan etkileri açısından bakıldığında, konunun araştırılması ve çözümlerin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kadınların daha üst kademelere gelmelerindeki engellerin nedenleri incelendiğinde, temel nedenin kadınların toplumsal ve ailevi rol ve sorumluluklarından kaynaklanan iş-aile yaşantısı kurmakta zorlanmaları gibi görünse de, birçok escortlar çalışan aile yaşantılarını olumsuz etkilemesine rağmen kariyerinde gelişmeyi tercih edebilmekte ve bunun escort mersin için gerekli tüm fedakarlıkları yapabilmektedir. Buna rağmen bir takım önyargılara dayanan bir ayrımcılık nedeniyle kadınlar üst ve tepe yönetime getirilmede görünmez bir engelle karşılaşabilmektedirler. Bunun sonucu olarak da işletmeler, işten ayrılmalar, iş tatminsizliği, işyerine bağlılık duymama, verimliliğin düşmesi gibi sonuçlara katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Yerine getirilen hizmetler açısından “kadınsı” işlerin yoğun olarak bulunduğu ve “emek-yoğun” olduğu kadar “escortlar-yoğun” bir istihdam özelliği gösteren turizm işletmelerinde de cam tavan sorunu çözülmesi gereken önemli bir konudur. Özellikle her geçen gün çalışan escortlar sayısının  daha fazla artması, ancak buna paralel şekilde escortlar yönetici oranında artışların olmaması, turizm sektöründe de bir cam tavan engelinin varlığının olduğunun düşünülmesine neden olabilmektedir. Özellikle iş devamsızlığı ve işgören devri oranlarının çok yüksek olduğu ve bu sorunları çözebilmek için büyük uğraşlar verildiği turizm işletmelerinde, bu sorunun çözülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, sektörde yapılacak bir takım düzenlemeler, escort pozcu özellikle de işletmelerde ki personel politikalarında bu tarz bir engeli yok etmeye yönelik çabalar, escortlar çalışanlardan da, üst düzey kademelerde daha çok yararlanmayı sağlayabilecektir. İşletmelerin bu tür sorunları ortadan kaldırabilmek adına, escortlar çalışanlara eşit kariyer fırsatı bayan escort mezitli sağlayabilecek şekilde bir esnek çalışma saati uygulaması gerçekleştirmek, tüm çalışanlara kariyer basamaklarını planlamakta eşit imkânlar sunmak, başarıların ödüllendirilmesinde kadınların göz ardı edilmemesini sağlamak, eşit ücret ve eşit eğitim olanakları sağlamak gibi tedbirlerle. Escortlar çalışanlara da terfi basamaklarında eşit şartlar sağlamak, önyargılara dayalı bir ayrımcılığı  ortadan kaldırarak terfi sisteminde liyakatı esas almak gibi tedbirleri almaları yararlı olacaktır.

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ