logo

Tam Kapanmada Açık Olan Semt Pazarları Açıklandı

Tam Kapanmada Açık Olan Semt Pazarları Açıklandı

Ataşehir Belediyesi, 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki “tam kapanma” süresindeki 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak Pazar yerlerini açıkladı.

Recep Kenan/itvhaber.com

Koronavirüs pandemisi mücadelesinde tam kapanma kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince yasak olan semt pazarlarının haftada bir gün açılmasına karar verildi.

Üreticilerin, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçi tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler üzerine Cumartesi günleri yerel idari amirler tarafından belirlenecek semt pazarlarının açılması kararı alındı.

Ataşehir’de “tam kapanma” kapsamında 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar uygulanacak olan “sokağa çıkma kısıtlaması” süresince yasak olan semt pazarlarından haftada bir gün “Cumartesi günleri açık olacak Ataşehir’deki semt pazarları” açıklandı.

Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki “tam kapanma” süresindeki 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak Pazar yerleri;

> Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Yeri
> Yenişehir Mahallesi Semt Pazarı
> Küşükbakkalköy Mahallesi Kapalı Pazar Yeri
> Örnek Mahallesi Yarı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri

olarak belirlendi.

8 VE 15 MAYIS 2021 CUMARTESİ TARİHLERİNDE PAZARA İZİN ÇIKTI

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olabilmesine ve vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verildi.

Sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacağı belirtilen karada, Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilmesine (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin çıktı.

KAYMAKAMLIK VE MAHALLİ İDARELER PAZARYERLERİNİ BELİRLEYECEK

Hıfzıssıhha Meclis Kararı, pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla mevcut pazaryerlerinin genişletilmesine ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulmasının da önünü açıyor.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı:

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04.05.2021 Salı günü saat 18.00’da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanmıştır.

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan tam kapanma kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esasları İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesi ile belirlenerek Valiliklere duyurulmuştur.

İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 27.04.2021 tarihli ve 36 No.lu kararda; sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sayma usulü ile belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler (bakkal, market, kasap, manav, kuruyemişçi, tatlıcı, fırın ve yeme-içme yerleri) ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışındaki tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı düzenlenmiştir.

Gelinen aşamada, mevsimsel etkiler nedeniyle ürün arzında yaşanan artış, ürünlerin saklama zorluğu ve raf ömürlerindeki kısalık nedeniyle çiftçimiz tarafından üretilen tarımsal ürünlerin (yaş sebze meyve) zayi olabileceği yönünde tespitler bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 04.05.2021 tarihli ve 7923 sayılı Genelge doğrultusunda;
1. Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olabilmesine ve vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilmesine,
2. Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilmesine (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine,
3. Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla mevcut pazaryerlerinin genişletilmesine ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulmasına,
4. Pazaryerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenmesine,
5. Pazaryerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılmasına,
6. Her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, görevlendirilen personel tarafından pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmemesine,
7. Pazaryerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesine/satışının yapılmasına,
8. İlgili mahalli idare birimlerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,
9. Pazaryerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen mesleki faaliyet belgesi ile ticari araç görevlendirme belgesini ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,
10. Pazaryerlerine yönelik her türlü tedbirin; Kaymakamlar ile belediye başkanları ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanmasına, uygulanmasına ve sahada bizzat takip edilmesine,
11. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine,
Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Karar verilmiştir.

Etiketler: » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ