logo

TORBA YASA GEÇTİ; HAKKARİ VE ŞIRNAK DEĞİŞMEDİ

TBMM_gk_torbaHükumetin hazırlayıp TBMM’ye sunduğu, bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik öngören ve “TORBA YASA” olarak bilinen kanun tasarısı Meclis’te görüşülerek kabul edildi.

Recep Kenan/itvhaber.com

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek 2 maddesi değiştirilip, 80 maddesi kabul edilen torba yasada, Hakkari ve Şırnak’ın il statüsünden çıkarılması ile terör suçu nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkanvekili ve meclis üyelerinin yerine İçişleri Bakanı ve vali tarafından görevlendirme yapılmasına ilişkin düzenlemeler tasarı metninden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, torba tasarı olarak bilinen “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi ve Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı”nın maddelerinin görüşmeleri tamamlandı.

HAKKARİ VE ŞIRNAK’IN İL STATÜSÜ KORUNDU

Hakkari ve Şırnak’ın il olmaktan çıkarılmasını ön gören maddelerin değiştirilerek kabul edildiği “Torba Yasa” iki ilin mevcut statüsünü koruduğu şekliyle TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi.

Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV’siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitelerine ilişkin düzenlemeleri de içeren torba tasarının 80 maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TOPLUM SAĞLIĞINDAN DEFİN RUHSATI

Kabul edilen maddelere göre, defin ruhsatını, mevtanın muayenesinden sonra belediye tabiplerinin yanı sıra toplum sağlığı merkezi tabipleri ve aile hekimleri de verebilecek. Defin ruhsatı yerleşim yeri bazında hangi tabiplerce verileceğini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu belirleyecek.

DSİ Genel Müdürlüğü muhasebe hizmetleri, 5 yıl daha Maliye Bakanlığı personelince yürütülecek.

ERİŞİM KONTROLLÜ YOLLARDAKİ YAPILAR KGM’YE

Karayolları Genel Müdürlüğünce erişme kontrolü uygulanan karayollarında yapılan, işletilen, işlettirilen, yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen binalar, hizmet tesisleri ve bakım işletme tesisleri, karayolunun müştemilatı sayılacak. Bu bina ve tesisler, devlet ormanlarındaysa Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilecek.

Müsadereye konu olmaları nedeniyle kamu hizmetine sunulamayacak olan ve orman niteliğini kazanan taşınmaz üzerinde bulunan fabrika ya da ticarethaneler, 49 yıllığına kiraya verilebilecek.

ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izniyle faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi 5 vergilendirme dönemi süresince elde  edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

ÇEŞİTLİ VERGİ  İSTİSNA DÜZENLEMESİ

Gayrimenkul sahiplerince yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan gider olarak indirilebilecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumların,  Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmayacak.

Bakanlar Kuruluna, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları tespit etmeye ilişkin yetki verilecek.

DEĞERLİ KAĞITLAR TANIMI YENİLENİYOR

Değerli Kağıtlar Kanunu’nda yer alan değerli kağıtlar tanımına elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler de dahil ediliyor.

YARGILAMA GİDERLERİ DAVALI İDAREDEN

Arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi nedenleriyle arsa veya konutların adlarına tescili, bedel veya tazminat ve benzeri taleplerle açılan ve henüz kesinleşmeyen her türlü davalarda da reddedilen davaların yargılama giderleri davalı idare tarafından ödenecek.

MERKEZ BANKASINA DÜZENLEME

Merkez Bankasına, iki imza taşımak koşuluyla reeskonta ve avansa kabul edilecek ticari senet ve vesikaların türlerini, uygulamayla ilgili diğer konuları düzenleme yetkisi verilecek.  Verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri para politikası ilkeleri göz önünde tutularak, Merkez Bankasınca belirlenecek.

YÖK, VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DÜZENLEMESİ

Rektörlerin yardımcı seçimi, YÖK, vakıf üniversitelerine kayyum atanma, tasfiye, öğrencilerin devlet üniversitesine yerleştirilmesi için düzenleme yer alıyor.

İSTANBUL’DA ENGELSİZ EĞİTİM VAKFI: “İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ”

Vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim ücretlerinin belirlenmesine, öğrencilerin nakline, eğitim öğretimin ve  diğer işlemlerin aksamadan yürütülmesine ilişkin her türlü tedbirleri alma ve  düzenleme yapmayla YÖK yetkilendirilirken; İstanbul’da Engelsiz Eğitim Vakfınca İstanbul Kent Üniversitesi adı  altında bir vakıf üniversitesi kurulacağı kararı yer alıyor.

KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMI DÜZENLMESİ

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit  alanlarında, İmar Kanunu kapsamında ÇŞB’den izin almadan ya da  izne aykırı yapanlar veya yaptıranlar, 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para  cezası ön görülüyor.

YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASI” KURUL

Maden Kanunu’na eklenen maddeyle; Maden İşleri Genel Müdürlüğünün  sorumluluğu ve koordinasyonunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde  “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası” kurulacak.

Bilgi Bankası; maden arayacak, araştıracak, kamu ve özel sektör  tarafından üretilen yer bilimleri verileri, sondajlara ait karot, kırıntı, el  örneği ve benzer numuneler ile harita, kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları  arşivleyecek, yayımlayacak ve kullanıcıların hizmetine sunacak.

UMREK KURULACAK

Kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu  kurulacak. UMREK’in mali işleri dahil her türlü sekretarya hizmetleri Maden  İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. UMREK eğitim, sertifika, aidat,  yayın ve diğer faaliyetlerinden gelir elde edebilecek ve görevini yerine getirirken bağımsız olacak.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ, SB İŞ BİRLİĞİ

Devlet üniversiteleri ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları arasında yürütülen iş birliği ve birlikte kullanım protokollerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve sorunlar çerçevesinde düzenleme  yapılan yasa, yetkili makamları arasında iş  birliği protokolü imzalanarak, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün onayıyla uygulamaya konulmasını ön görüyor.

MECBURİ HİZMETTEN MUAFİYET

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında tabiplik  veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, 6 ay içinde Türkiye’ye  dönmek ve en az 3 yıl süreyle Türkiye’de fiilen çalışmak şartıyla mecburi  hizmetten muaf olacak.

Yurt dışında görev yapan doçent ve profesör unvanına sahip tıp doktoru  akademisyenler, Türkiye’de en az 3 yıl süreyle fiilen akademik kadroda çalışmak  kaydıyla mecburi hizmetten muaf tutulacak.

AİLE HEKİMLERİ ASGARİ 8 SAAT NÖBET TUTMAYACAK

Aile hekimlerinin asgari 8 saat nöbet tutma mecburiyeti kaldırılacak.  Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, belirtilen yerlerde haftalık  çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet verilecek.

Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması,  Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun çerçevesinde; idare, yüklenicinin sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün aşamalarda denetletebilecek.

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
988 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

#

TORBA YASA GEÇTİ; HAKKARİ VE ŞIRNAK DEĞİŞMEDİ” için 1 yorum

  1. recep : diyor ki:

    TORBA YASA GEÇTİ; HAKKARİ VE ŞIRNAK DEĞİŞMEDİ
    AYRINTI HABERDE, TIKLAYINIZ
    https://www.itvhaber.com/?p=99459
    #TBMM #Kanun #itvhaber #KHK #KanunTasarısı #TBMMGenelKurulu #TorbaYasada #Hakkari #Şırnak #İlStatüsü #TorbaTasarı