logo

03 Nisan 2013

Yemek yapma oyunları temizlik yapma

 

 

Direnmenin kızlarda daha çok görülüyor olmasının nedeni, kızların belki de daha çok kısıtlanan

cinsiyet grubunu olusturuyor olmaları olasılıgı ile iliskilidir. Yine kızlar, daha fazla basvurma

davranısında bulunmaktadırlar. Literatürde de kızların daha fazla basvurma ve basvurma benzeri

davranıslarda bulundukları görülmektedir (örnegin Özuçucu, 1995). Gerçekten de kızlar, yardıma daha http://www.giysigiydirmece.com/ çok gereksinim mi duymaktadırlar? Bu, en azından çocuk bahçesi için dogru olabilir; zira, kızlara özgü oldugu düsünülen bakım davranısı (Evans ve McCandless, 1978), bu arastırmada erkekler tarafından daha çok sergilenmektedir. Bir olasılıkla erkek çocuklar, hem kendileri hem de onlardan yardım isteyenler tarafından, “çocuk bahçesinde daha yetkin” olarak görülmektedirler. Nitekim, erkek çocukların, çocuk bahçesini daha yetkin bir biçimde ve zevk alarak kullandıklarının küçük bir göstergesi de, katılma davranısını kızlardan daha fazla ortaya koyuyor olmalarıdır. Sosyal etkilesim analiz boyutlarında araçlara iliskin bulgular Tablo 12’de görülmektedir. http://www.giysigiydirmece.com/  Bunlara göre, çocukla sözel etkilesimin, bir baskasına yönelik sözel davranısın, basatlıgın, direnmenin, çatısma ve katılmanın en çok görüldügü araç, “dönen araç”tır. Yetiskin/ergenle sözel etkilesim, kendi kendine konusma, uysallık bakım, basvurma ve yakınma davranısları ise en çok atlıkarıncada gözlemlenmistir. Saldırganlık, bakım, duymazlıktan gelme ve davranıs sergileme de en çok kaydırakta gözlemlenmistir. Bu bulgular, araçlara iliskin birer “davranıssal resim” sergilemektedir. Bu “resim”lerde, atlıkarınca ve “dönen araç”, birbirine karsıt nitelikte davranısların sergilenmesine zemin hazırlıyor gibi görünmektedir. “Dönen araç”, çocukların, yanyana, yüzyüze, fiziksel olarak oldukça yakın bir mesafede bulunmalarını saglayıcı özelligiyle, genel olarak tüm sözel etkilesimin (bir baskasına yönelik yemek yapma oyunları sözel davranıs) ve çocukla sözel etkilesimin en çok gerçeklestigi araçtır. Bu araç, çocukların tek baslarına ya da birlikte hareket ettirebildikleri, yani kullanımı dısarıdan bir yetiskin müdahalesini gerektirmeyen bir araçtır. Bu da, çocuklar arsında etkilesimi artırmakta, çocukların yetiskinlerle olan etkilesimini azaltmaktadır. “Dönen aracın” döndürülmesi, çocuklar arasında zaman zaman çatışmaya ve dolayısıyla da direnmeye yol açabilmektedir (“dönen araç”, çatısmanın en çok görüldügü araçtır).

Ancak, çatısma, gelisimsel bakımdan degerli bir durumdur. Çünkü, çatısmayı, çatısmanın çözümüne

iliskin çabalar izlemekte ve çözüm, bazen “katılma” biçiminde bulunmaktadır. yemek yapma oyunları

Atlıkarınca, “dönen aracın” karsıtı fiziksel ve davranıssal özelliklere sahiptir. Öncelikle, bu

araçta, çocuklar, yüzyüze oturmamaktadırlar; yani birbirlerini, etkilesimin olusabilecegi bir biçimde

görmemektedirler. Bunun yanısıra, atlıkarınca, çocukların döndürebildikleri bir araç degildir,

dolayısıyla çocuklar, yetiskinlerden yardım istemek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum da,

bulgulara, basvurmanın ve yetiskin/ergenle sözel etkilesimde bulunmanın en çok bu araçta olusması

ile yansımaktadır. Kaydırak, daha çok fiziksel etkinligi arttıran, dolayısıyla da bir baskasına yönelik sözel davranısın en az olustugu araçtır. Çocuklar, bu aracın yükseltilerine çıkabilmekten duydukları övüncü “davranıs sergileme” ile ortaya koymaktadırlar. Kaydırak, duymazlıktan gelme davranısının da en çok temizlik oyunları olustugu araçtır. Kaydırakta duymazlıktan gelme davranısı, çocukların, kaydıragın kayılan yerinden çıkmaya çalısmaları ve kaydıragın yine kayılan yerine tas atmaları ile ortaya çıkmaktadır. Kaydırak, atlıkarınca ile birlikte bakım davranısının da en çok görüldügü araç olma özelligini tasımaktadır. Araç, yardıma gereksinme doguracak, merdivenlere, beceriyle kaymayı gerektiren kayılacak yerlere ve benzeri fiziksel özelliklere sahiptir. Çocuk bahçeleri, tasarımları ve yapıları itibariyle, çocuklara yönelik bakısaçılarını yansıtmaktadırlar. Ülkemizde sayı ve niteliksel açıdan yetersiz olan bu alanlar, çocuklara ve temizlik oyunları çocukların dıs mekân gereksinimlerine iliskin yaklasımları açık bir biçimde ortaya koymaktadırlar. Bu alanların sözü edilen eksikliklerinin giderilmesi, bu temel anlayısın degismesini zorunlu kılmaktadır.

Share
#

SENDE YORUM YAZ