logo

Kentsel Dönüşümde Düzenleme İçeren Yasada Neler Var?

Kentsel Dönüşümde Düzenleme İçeren Yasada Neler Var?

TBMM’de görüşülerek onaylanan, Kentsel dönüşümde düzenleme içeren yasa ile gelen değişiklik ve yenilikleri Sadık Semih Kayhan ile değerlendirdik.

Recep Kenan / itvhaber.com

Kentsel Dönüşüm kapsamındaki mülkiyet sahibi vatandaşları ilgilendiren düzenlemeleri içeren onaylanarak yasalaşan değişiklikler ve yenilikleri www.itvhaber.com okurları için araştırdık.

Kentsel Dönüşüm kapsamındaki mülkiyet sahibi vatandaşları ilgilendiren düzenlemeleri içeren, TBMM’de kabulü sonrası Cumhurbaşkanlığının onayı sonrası Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasa ile gerçekleşen değişiklikleri Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan değerlendirdi.  

DÖNÜŞÜME 21 MADDELİK DÜZENLEME İÇEREN YASA

Afet riski bulunan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasını amaçlayan 21 maddelik kanun, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HAK SAHİPLERİNİN SALT ÇOĞUNLUK KARARI

Kentsel Dönüşümde Değişiklik İçeren yeni düzenlemeyle kentsel dönüşüm kararı için hak sahiplerinin üçte iki çoğunluğunun aranması zorunluluğu kaldırılıyor. Kentsel dönüşüm kararı hak sahiplerinin salt çoğunluğu olan hak sahiplerinin %51’nin kararıyla alınacak.

SÜRELERDE DÜZENLEME: 90 GÜN, 15 VE 30 GÜN

Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Karara katılmayan maliklere, noter vasıtasıyla veya ilgili muhtarlıkta 15 gün süre ile ilan edilmek suretiyle bildirilecek.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı başvur tarihinden itibaren 30 gün içinde avan projeye göre yapı ruhsatı ve bu yapıların tamamlanmasının akabinde de 30 gün içinde yapı kullanma izni verebilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİŞİKLİĞİNI SADIK KAYHAN DEĞERLENDİRDİ

TBMM’de görüşülerek onaylanıp yasalaşan, Kentsel dönüşümde düzenleme içeren, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile gündeme gelen değişiklikler Recep Kenan aracılığı ile Sadık Semih Kayhan tarafından www.itvhaber.com haber portalı okurları için değerlendirildi.

“SALT ÇOĞUNLUK” KARARININ UZLAŞMAYI KOLAYLAŞTIRMASINI UMUYORUM

Ataşehir’de dönüşüm çalışması yapılan alanlarda hak sahipleri tarafından birden fazla müteahhit ile anlaşma yapıldığı için sorun yaşandığını, Ataşehir Belediyesi firmaları çağırarak toplantı yaptıklarını kaydeden Sadık Semih Kayhan, adadaki firmalara anlaşmaları, inşaatlara başlamaları konusunda uyardıklarını söyledi. Birden çok firmanın olduğu adalarda, anlaşma, yada devir olmazsa; firmaların birleşerek oluşturacakları konsorsiyum ile proje üretmelerini çözüm olarak önerdiklerini kaydetti. Kayhan, dönüşüm için aranan orandaki “Salt Çoğunluk” kararının uzlaşmayı kolaylaştırmasını umduğunu belirtti.

YÜZDE 51’İN NASIL HESAPLANACAĞININ DA NETLEŞTİRİLMELİ

Toplulaştırmada aranan oran “Salt Çoğunluk” olan %51’in nasıl hesaplanacağının da netleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kayhan, oran hesaplanırken hissenin mi yoksa parselin mi ölçü alınacağının öne3mli olduğunu, bu eksikliğin yeni bir yasa yada yönetmelikle belirlenmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Kayhan bu tür çalışmalarda Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katkılarının önemine işaret ederek, yerel yönetimlerin sürecek katkılarını yararına ve gerekli olduğuna dikkat çekti.

REZERV ALAN BAŞVURUSUNDA %30 KESİNTİYE AÇIKLIK GELDİ!

Rezerv Alan talebinde yapılacak kesinti kaygısına da açıklık getiren Sadık Kayhan, kesintinin gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerce mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi talebinde durumunda yapılacağını ve taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin yüzde 30’unun mülkiyetinin devrine muvafakat edilmesi veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığına verilmesi belirtildiğine dikkat çekiyor.

“REZERV ALAN” İLANI İLE YETKİ DEVRİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sadık Semih Kayhan yaptığı değerlendirmede, “Rezerv Alan” ilanı ile yetki devrine dikkat çekerek, “Fikirtepe örneğinde olduğu gibi Rezerv alanlardaki yetki belediyeden alınabilir.  Bizim buradaki ruhsat vermeye yetkisini de plan yapma yetkisini de alabilir. Bakanlık istersen belediyelere bu konuda devre dışı bırakabilir. Bu konuda tabii ki uygulama ile ilgili tereddütler var. Bu uygulamada vatandaşın zararı şöyle olur; bir kere belediyeler vatandaşın çok kolay ulaştığı yerler. Gelip derdini anlattığı, hatta daha da ileri giderek çoğu zaman gelip hesap sorduğu yerler. Buraya gelip vatandaş bizden çatır çatır hesap sorabiliyor.  Vatandaşın devlete ulaşması devletten hak araması çok daha zor.” Açıklamasına yer verdi.  

EN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK 3/2 ORANIN,“SALT ÇOĞUNLUK” %50+1’E ÇEKİLMESİ

Kentsel Dönüşüm kapsamındaki yasalarda düzenleme içeriğindeki en önemi değişikliğin onay için aranan oranın 3/2 yerine  “Salt Çoğunluk” yani %50+1’e çekilmesi olduğuna işaret eden Sadık Semih Kayhan, “Kentsel dönüşüm yasamız,  6306 sayılı yasada bazı sıkıntılar vardı. Bizim de katıldığımız birkaç toplantıda bu sıkıntıların neler olduğu bakanlık tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirildi. Daha sonra da bir yasa olarak çıktı. Bizim en çok sıkıntıya düştüğümüz şeylerden bir tanesi bu üçte iki oranın bazı yerlerde sağlanamamasıydı. Bu yüzden bir vatandaş kendisini hissesi o oranın sağlayacak ya da eksiltecek oranında ise bazı vatandaşlar bunu kötüye kullanıyorlardı. Bu oranı salt çoğunluk olan %50+1’e, yani %50’yi geçtikten sonra uygulanabilir hale getirdiler. Bu tür kötü niyetli insanları en azından engelleyecektir diye düşünüyorum.” Dedi.

KAROT ALDIRMA ENGELİ VE RİSKLİ YAPI TESPİTİ DÜZENLEMESİ

Karot izni ile ilgili değişikliğin de altını çizen Kayhan, Kentsel Dönüşüm mevzuatındaki değişim ile ilgili değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:
 “ikinci sıkıntı vatandaşlarımızın bazen kendilerine göre buldukları bazı gerekçelerle apartman içerisinde karot aldırma konusunda engelliyorlardı. Bu engellilerde kaldırmak için kolaylaştırıcı bazı önlemler getirirdi. Polis ve emniyete görevlileri desteğiyle karot alma izni riskli yapı tespitini kolaylaştırdı.  Binalarda üçte iki sağlandıktan sonra anlaşamayan vatandaşların hisselerini ile ilgili sıkıntı vardı.  Yani onların hisselerinin satışı ile ilgili sıkıntılar vardı. Tebligat konusunda çok sıkıntısı vardı. Özellikle bazı hissedarlar bulunamıyordu. Yurt dışındaydı. Tebligatlar yapılmasında çok ciddi sıkıntıları vardı. Satışlar konusunda ciddi sıkıntılar vardı. Bunları koyulaştıracak bunlar çözüm üretecek bazı maddeler eklendi.”

RIZASI OLMAYAN HİSSE SAHİPLERİNİN HAKKI SAKLI KALMA ŞARTI

“Rızası olmayan hisse sahiplerinin hakkı saklı kalmak şartıyla binanın yıkılıp yeniden yapılmasının önü açıldı. Bu hisseler saklı kalacak, ilerdeki yıllarda kendisi veya varisleri anlaşma sağlarlarsa problem çözülecek. Anlaşmaya varmadıkları takdirde, devlet gerekirse buna müdahale olacak.”

Paylaşın:
Etiketler: » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ