logo

YSK Açıkladı, 31 Mart Yerel Seçim Takvimi Resmi Gazete’de Yayımlandı

YSK Açıkladı, 31 Mart Yerel Seçim Takvimi Resmi Gazete’de Yayımlandı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimi başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Recep Kenan / itvhaber.com

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan “Mahalli İdareler Seçim Takvimi”nin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olarak kabul edildi.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili işlemlerin YSK tarafından belirlenen “Seçim Takvimi“nde gösterilen tarihler esas alınacak.

Resmi Gazete’de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

KESİN ADAY LİSTELERİ 3 MART’TA İLAN EDİLECEK

YSK Mahalli İdareler Seçim Takvimi’ne göre bağımsız adaylar da dahil, kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 29 Şubat’ta başlayacak ve 24 Mart’ta tamamlanacak.

SEÇİM PROPAGANDASI 21 MART’TA BAŞLIYOR 30 MART’TA SON

21 Mart’ta seçim propagandası ve yasakları başlayacak, 30 Mart’ta saat: 18.00’de ise seçim propagandası sona erecek. 31 Mart’ta oy verme işleme olacak ve seçim yasakları 23.59’da sonlanacak.

YSK SEÇİME KATILACAK SİYASİ PARTİLERİ AÇIKLAYACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2 Ocak günü seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024’te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 ŞUBAT’TA SEÇMEN KÜTÜKLERİ KESİNLEŞECEK

7 Şubat’ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat’ta tamamlanacak.

PARTİLERİN ADAY LİSTELERİ 20 ŞUBAT’TA YSK’DA

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00’ye kadar teslim edecek.

KESİN ADAY LİSTELERİ 3 MART’TA

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 MART’TA SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLAR BAŞLIYOR

21 Mart’ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart’ta yapılacak.

YSK TARAFINDAN AÇIKLANAN “31 MART YEREL SEÇİM TAKVİMİ”:

1 OCAK PAZARTESİ

Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak.

2 OCAK SALI

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi’ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak.

3 OCAK ÇARŞAMBA

Siyasi partilerden Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ye bildirmeleri istenecek.

4 OCAK PERŞEMBE

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. Aynı gün saat 08.00 itibarıyla, “www.ysk.gov.tr” adresinden ve e-Devlet sisteminden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

17 OCAK ÇARŞAMBA

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Bina bazında seçmen kayıtlarının “www.ysk.gov.tr” adresinden ve e-Devlet sisteminden sorgulanması sona erecek.

20 OCAK 2024 CUMARTESİ

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,

Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gerekir.).

22 OCAK 2024 PAZARTESİ

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kur’a tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,

23 OCAK 2024 SALI

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren) SİPPORT üzerinden siyasi partilerin erişimine açılması, aynca talepleri halinde, siyasi partilerin genel merkez yetkilisine tutanak karşılığında elden teslimi.

24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

Sandık bölgesi askı listelerine karşı ilçe seçim kuruluna itirazların başlaması (Saat 08.00),

26 OCAK 2024 CUMA

Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.

27 OCAK 2024 CUMARTESİ

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi ve ilanı,

Siyasi partilerin; Ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin, askıya çıkarılması (Saat 08.00). Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.

29 OCAK 2024 PAZARTESİ

Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü.

 Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü ve Ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması.

31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA

Sandık bölgesi askı listelerinde değişikliklere yapılan itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü,

Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü, seçmen listelerinin kesinleşmesi.

2 ŞUBAT 2024 CUMA

Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

3 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması, Ön seçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması, Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının seçim kurullarınca ilanı.

4 ŞUBAT 2024 PAZAR

298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddelerinde yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların; siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü tarafindan Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasının istenmesinin son günü (Saat: 23.59)

5 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddelerinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların; siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü tarafından Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasının istenmesi üzerine itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat: 23.59).

6 ŞUBAT 2024 SALI

İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurullanınca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.

7 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA

Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi, Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanması,

İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı.

8 ŞUBAT 2024 PERSEMBE

Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.

9 ŞUBAT 2024 CUMA

Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi.

10 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve ön seçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

11 ŞUBAT 2024 PAZAR

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesinin tamamlanması, İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontrollerinin yapılması,

ÖN SEÇİM-ADAY YOKLAMASI,

Ön seçim sandık kurullarının sayım döküm işlemlerini tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve ön seçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri.

12 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına başlanması, Ön seçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi.

13 ŞUBAT 2024 SALI

Ön seçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar)

15 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikâyetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

16 ŞUBAT 2024 CUMA

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması, İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığa birleştirme tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü.

17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirmesi.

18 ŞUBAT 2024 PAZAR

Ön seçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması.

19 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adayları, belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesine ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,

20 ŞUBAT 2024 SALI

Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,

Siyasi parti aday listelerinin seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü.

21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA

Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinde saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarından, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenmesi.

22 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 ŞUBAT 2024 CUMA

Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00).

25 ŞUBAT 2024 PAZAR

Sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması.

26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ

Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü,

27 ŞUBAT 2024 SALI

Sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat: 08.00).

28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA

İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü.

29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE

Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü, Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

1 MART 2024 CUMA

Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara bağlamasının son günü,

2 MART 2024 CUMARTESİ

Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü,

3 MART 2024 PAZAR

Kesin Aday Listelerinin (Bağımsız adaylar dahil); seçim kurullarınca ilanı.

4 MART 2024 PAZARTESİ

Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması.

9 MART 2024 CUMARTESİ

İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.

10 MART 2024 PAZAR

Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması.

11 MART 2024 PAZARTESİ

Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

12 MART 2024 SALI

Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işleminin yapılması

21 MART 2024 PERŞEMBE

SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI

23 MART 2024 CUMARTESİ

Sandık çevresinde görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi,

24 MART 2024 PAZAR

Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanması, Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.

25 MART 2024 PAZARTESİ

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,

26 MART 2024 SALI

Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi,

27 MART 2024 ÇARŞAMBA

İlçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılıklarından 27 Mart 2024 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) isim listelerinin istenmesinin son günü.

28 MART 2024 PERŞEMBE

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listelerin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması.

29 MART 2024 CUMA

Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

30 MART 2024 CUMARTESİ

Seçim propagandasının sonu (saat 18.00)

31 MART 2024 PAZAR

Oy verme günü,

Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 23.59).

Paylaşın:
Etiketler: » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ