logo

 Ataşehir Belediyesi Bütçesi 518 milyon Olarak Kabul Edildi

Mustafa Kemal Aldoğan başkanlığında toplanan Ataşehir Belediye Meclisi, 2019 Mali Yılı Performans Programı ve 518 milyon olan 2019 Mali Yılı Bütçesini kabul etti.

Recep Kenan/itvhaber.com

Ataşehir Belediye Meclisi Ekim ayı 4. Birleşiminde 1.Başkan Vekili Mustafa Kemal Aldoğan başkanlığında toplanarak 2019 Mali Yılı Performans Programı ve 2019 Mali Yılı Bütçesini görüştü. Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Ataşehir Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi 518 milyon lira olarak kabul edildi.

Ataşehir belediye meclisi gündemde bulunan 6 maddenin ilk üçünü oyçokluğuyla 4’üncü maddeyi de oybirliği ile komisyondan geldiği şekliyle kabul etti.

Performans Programı ve 2018 Mali yılı Bütçe görüşmelerine ilişkin 5 ve 6’ıncı maddeleri birlikte görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Bütçe görüşmelerinde gruplar adına 20 dakika, kişiler için ise 5’er dakika konuşma sınırlanması oybirliği ile kabul edildi.

Ataşehir Belediye Meclisi Bütçe Görüşmesi

Recep Kenan paylaştı: 11 Ekim 2018 Perşembe

Bütçe oylanması

Recep Kenan paylaştı: 11 Ekim 2018 Perşembe

Bütçeyi sunmak üzere kürsüye gelen Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Belediye Meclisi’nde bütçe üzerindeki konuşmasına, 10 Ekim Ankara Garı Barış Mitingi’ne katılanlara karşı girişilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 barışseveri ve yine hain saldırılarda şehit edilen Mehmetçikleri anarak başladı.

Yılmaz, Ataşehir Belediyesi’nin, Ataşehir sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğuna öncelik verilerek yatırım ve hizmetlerin planlandığını; bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini, söyledi. İnsana ve çevre bilinci içerisinde değişimi ve gelişimi takip eden bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten İlhami Yılmaz, Ataşehir’de eğitimden sosyal yardımlaşmaya, sağlıktan kültüre, alt yapı çalışmalarından yeşil alan yaratmaya kadar sayısız faaliyetin esas alınarak programların en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

2019 Mali Yılı Bütçesi’nin sunumunda bir konuşma yapan İlhami Yılmaz, 420 bin nüfuslu Ataşehir’de oturan her bir birey için 1.250 TL harcama yapılacak bir bütçe öngörüldüğünü ifade etti.

 “2019 MALİ YILI GELİR-GİDER BÜTÇESİ 518 MİLYON”

Başkan vekili İlhami Yılmaz’ın bütçe görüşmelerinde ki konuşmasına şöyle devam etti: “Değerli Arkadaşlarım, öncelikle sizleri ve bu yüce meclis çatısı altında bulunan herkesi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle 11. dönemin bütçesini, yani 2019 Mali yılı ve izleyen 2020-2021 yıllarına ilişkin olarak idaremiz tarafından hazırlanan çok yıllı Belediyemiz bütçesi ile 2019 yılına ilişkin performans programı teklifi ile ilgili olarak, Bütçe- Plan Komisyonunca karara bağlanarak Meclisimize sunulan Bütçe- Performans programı raporları hakkında sizlere bilgi sunmak üzere söz almış bulunmaktayım. Değerli Arkadaşlarım, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler kanunu ve Bütçe hazırlama yönetmeliği ve ilgili kanunlar çerçevesinde çalışmalarımızı tamamlayarak Bütçe kitapçığımızı siz değerli meclis üyelerimize dağıtmış bulunmaktayız. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2019 Mali yılı gelir-gider bütçe hedeflerimizin 518.000.000 TL’ye bağlandığını ve bütçenin de buna denk olarak oluştuğunu sizlere dağıtılan kitapçığın 2019 Mali yılı Bütçe kararnamesinin ilk üç maddesine baktığınızda görmeniz mümkündür.”

“10 AYA YAKIN BİR ZAMANDIR PLANLARDAN SES SEDA YOK”

İlhami Yılmaz, İmar planları ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Yenisahra, Barbaros ve Yakın çevresi planları ile İçerenköy,  Küçükbakkalköy bir kısmı 5000’ lik Nazım İmar Planlarının yapılıyor olması 2018 yılının ilçemiz açısından da daha iyi bir yıl olacağını ifade ettik. Ne var ki, Şubat 2018’de bu yüce meclis tarafından Yenisahra-Barbaros Mahallesi planları yapılıp Büyükşehre gönderilmesine rağmen 10 aya yakın bir zamandır planlardan ses seda yoktur. Arkadaşlar yazıktır, bu ilçede yaşayan vatandaşları mağdur etmek ve onları imar haklarından mahrum etmek kimsenin hakkı ve haddi de değildir. Diğer taraftan burada Yenisahra’da dere yatağının yeri değiştiriliyor ve imara açılıyor. Bu duruma kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Bu da ayrı bir konu… Bunun hesabını kim verecek bilemiyoruz. Biz iktidara geldiğimizde kesinlikle 1 m2 ‘lik yeşil alanı imara tahvil etmeyeceğimizi ifade ettik ve yeşil alanları imara açmadık ve açmayacağız buradan tekrar ifade ediyoruz. Finans Merkezine baktıkça içim sızlıyor. Finans Merkezini 5747 sayılı kanunla Ataşehir sınırları içerisine katmışlardı. Sonradan içlerine sindiremediler ve bir gece yarısı operasyonu ile Torba kanuna bir cümle ilave ederek Ataşehir Finans Merkezini 700.000 m2’lik alanı yıllık bütçemize 50.000.000 TL gelir getirmesini beklediğimiz alanı Ataşehirli vatandaşların elinden alıp Ümraniye sınırları içerisine kattılar. Bu, Allah’tan reva mı? Allahtan korkacaksınız. Zaman zaman Sayın Belediye Başkanımız Battal İlgezdi bu kürsüden “Tavuk su içer Allah’a bakar” diyordu. Evet, doğru söylüyordu. ”

“BÜTÇEDE DENKLİK SAĞLANMIŞTIR”

Bütçenin teknik kısmıyla ilgili bilgi veren Yılmaz; “Konuşmamın başında da ifade ettiğim üzere 2019 Mali yılı bütçemizin Gelir-Gider kısmı 518.000.000 TL olarak öngörülmüştür. Bütçemizin Gider kısmında oluşan ödeneklerle Gelir kısmında yer alan gelirlerde denklik sağlanmıştır. Hazırlanan bütçemizin kararnamesi 15 maddeden oluşmuştur. 2019 Mali yılı bütçemizin gider kalemleri açılımına bakıldığında, Personel kalemleri giderleri ile Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödemeleri dahil olmak üzere toplamda 80.787.860 TL ödenek öngörüldüğü Mal ve hizmet alım giderleri için 319.770.394 TL’lik ödenek öngörüldüğü, Faiz giderleri için 11.000.000 TL’lik ödenek öngörüldüğü, Cari transferler için 5.100.000 TL ‘lik ödenek ayrıldığı, sermaye giderleri için 72.541.746 TL’lik ödenek ayrıldığı ve yedek ödeneklerle ilgili olarak 26.000.000 TL ‘lik ödenek hedeflendiği kitapçığımızın ilgili bölümlerinden izlenebilmektedir. Diğer taraftan fonksiyonel bazda ise 2019 Mali yılı için, Genel Kamu hizmetlerine, kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine, Ekonomik İşler ve hizmetlerine, çevre koruma hizmetlerine, iskân ve toplum refahı hizmetlerine, sağlık hizmetlerine, dinlenme, kültür ve din hizmetlerine, eğitim hizmetlerine, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine toplamda 492.000.000 TL’lik bir ödenek öngörülmüştür. Bütçe kitapçığımızın 53. Sahifesinde ayrıntılı bir şekilde 3’er aylık dönemler halinde (Finansman programı) oranlarıyla birlikte, detaylı bir şekilde toplamda 518.000.000 TL olacak şekilde hedeflenmiştir. Yapılan bu çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmış bulunan, 2019 Mali yılı bütçesi ve izleyen 2020-2021 yıllarına ilişkin çok yıllı gelir-gider Bütçe tahminlerimiz ile 2019 yılı performans programımızı komisyondan geldiği şekliyle ayrı ayrı oylanmasını talep ediyoruz. 2019 Mali yılı bütçemizin halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, bu çalışmalarda emeği geçen başta komisyon üyesi arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve yüce meclis çatısı altında bulunan herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Saygılarımla” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bütçe görüşmelerine muhalefet şerhi koyan Ak parti Grubu adına konuşan Ak Partili Meclis üyesi Sami Başkan söz alarak Bütçe üzerindeki eleştirilerini şu ifadeler ile dile getirdi:

“ATAŞEHİR BELEDİYESİNE KOCAMAN BİR SIFIR”

Ak Parti grubu adına söz alan Meclis Üyesi Sami Başkan; “Belediyelerin bütçesi, mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren en önemli meclis kararıdır. Ataşehir Belediyesi 10 yıllık dönemde tam 3.683.000.000,00 TL bütçe yapmıştır. Bu bütçedeki rakamlar nereye gitmiştir. Her yıl ortalama 368 milyon TL bütçe.

Ataşehir ’den ayrılmak istemeyeceksiniz, Ataşehir Aşkımız biz hizmet için varız, Ataşehir Aşkımız, biz hizmette yarışırız, Yıldızlara yolculuğa hazır mısınız? Sanatla yeşille iç içe Finans Merkezine komşu, İstanbul’un en büyük Opera Salonu, Ataşehir ’de sağlıklı yaşam, Çocuk Bilim Müzesi ve Cumhuriyet Panoraması, bu ve bunun gibi birçok vaadi duydunuz. Bu vaatlerin karşısında neler yapıldı Ataşehir’e Koskocaman bir sıfır” diye not verdi.

Recep Kenan paylaştı: 11 Ekim 2018 Perşembe

Saim Başkan eleştirilerine şöyle devam etti: “Yine 2018 6 aylık gerçekleşen giderlere baktığımızda gerçekleşmenin % 39 da kaldığını yılın tamamlanması halinde bu rakamın % 78 olacağını hesaplayabiliriz. Gelir ve gider rakamlarının arasındaki ilişkiye gelince; Ataşehir belediyesi 2018 yılının ilk altı ayında yaklaşık 57.000.000,00 TL açık verdiğini söyleyebiliriz. Bu açıkla birlikte borçlarının da arttığını buradan açık ve net söyleyebiliriz. Borçlarla ilgili verdiğimiz soru önergemize 3 ay geçmesine rağmen hala cevap verilmemiştir. Belediyemizin Borçlarına baktığımız zaman 2012 yılına göre 4 kat arttığını ve belediyenin toplam borcunun 350.148.028,29 TL’ye çıktığını görmekteyiz. Borca gelmişken; Ataşehir Belediyesi tarafından hakları verilmeden çıkarılan Emekevler mağdurlarının mahkemeyi kazandığını bu mahkeme sonucunda Ataşehir Belediyesinin Atatürk Mahallesinde yaklaşık 56 dönümlük yeri Dava açıp kazanan Emekevleri mağdurlarına vereceğini, bu kişilerin mahkeme masraflarını ve bu dönemdeki ev kiralarını karşılayacağını da hesap edersek belediyeye buradan çok büyük bir maddi külfet gelecektir. Bu rakamında yaklaşık arsa bedeli ile birlikte belediyeye bedeli 250.000.000,00 TL olacağı aşikârdır.  Ataşehir Belediyesi bu kadar borca batık ve bu kadar açık verirken Ataşehir Belediyesinin bir iştiraki olan Atabel Aş adlı kuruluşu ne yapıyor? Ataşehir’e hizmet etmesi gereken bu şirket ise İstanbul’un dışında bir tatil köyüne paralarını gömüyor. Neden Ataşehir’e bir sosyal tesis yapılmaz da Ataşehir’in bütün imkânları çarçur edilmektedir” diye konuştu.

“ATAŞEHİR BELEDİYESİ ATAŞEHİR HALKININ CEBİNE GÖZÜNÜ DİKMİŞ”

Müdürlüklere ayrılan bütçeyi eleştiren Sami Başkan; Ataşehir Belediyesi Ataşehir Halkının cebine gözünü dikmiş. Neden? Bütçeye tam 4.500.000,00 TL idari para cezası eklemiştir. Bütçeyi bu şekilde tamamlamak hangi aklın eseridir diyerek verdiği örnekte;  “2016 yılında kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile ilgili bütçeye 695.000,00 TL kaynak konulmuştur. Bütçenin binde 1’i sadece bu müdürlüğe ayrılmıştır. Müdürlük Personeli için ayrılan tutarı çıktığımızda 17 Mahallesi bulunan Ataşehir Muhtarları için geriye kalan yıllık tutar 232.000,00 TL’dir. Buda aylık mahalle başına 1.137,00 TL’ye tekabül etmektedir. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Muhtara hizmet etmek ve sorunlarını çözüm bulmak için kurulan müdürlükte muhtarlara ayrılan pay, 232.000.00 TL, Müdürlük için ayrılan tutar 463.000 TL’dir. Bu müdürlük Muhtarlık için mi kuruldu Yoksa Birilerine iş kapısı açmak için mi kuruldu? 17 Mahallesi olan bir ilçede muhtarların ihtiyaçları da dikkate alınarak bu müdürlüğe bütçeden daha fazla ödenek ayrılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Başkan son olarak; “Muhalefet şerhimiz belediyenin yapmış ve yapacağı işlemlere ışık tutması için hazırlanmış ve yukarıdaki konuları ele almıştır. Yaptığımız işlem yüzeysel ve sınırlı olmuştur. Muhalefet şerhimiz bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu vesile ile 2018 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçenin hazırlanmasında Emeği geçen herkese teşekkür eder, Ataşehir’e hayırlı olmasını dilerim” bütçenin Ataşehir için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Eleştirilere cevap veren Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, kaybedilen hiçbir mahkemenin olmadığını, Ataevler’de hak sahiplerinin yerleşerek yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, Ataşehir Belediyesinin borcunun söylendiği kadar olmadığını ve her daim bilgisayar üzerinden kontrol ettiğini söyleyerek borcun 240 milyon olduğunu vurgulayarak, yapılan eleştirilerin hiçbir haklı yönü olmadığını dile getirdi.

Bütçenin maddeleri tek tek okunarak oylandı ve 2019 Mali Yılı Bütçesi 14 oya karşılık 20 oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından 15.10.2018 Pazartesi günü saat 17.00’da toplanmak üzere oturum kapatıldı.

Ak Parti İlçe Başkanı Av. Ahmet Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları üyeleri ile Gençlik Kolları Başkanı Fatih Kayacı ve ekibi Bütçe görüşmelerini izlediler.

Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Hışman, A. Nimet Baylan Bazan, Kalender Özdemir ve birim müdürleri meclis toplantısını takip eden izleyiciler arasında yer aldılar.

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
1703 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ