logo

BAKANLIKTAN ‘FİKİRTEPE’DE SON DURUM’ RAPORU!..

BAKANLIKTAN ‘FİKİRTEPE’DE SON DURUM’ RAPORU!..

 bakannlik_fikirtepe_raporÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü, Fikirtepe’deki Kentsel Dönüşüm çalışmalarındaki son durumumun ayrıntılarının yer aldığı rapor yayınladı.

Recep Kenan/itvhaber.com

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Fikirtepe’de yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmalarındaki son durum ile ilgili ayrıntılı bir rapor yayınladı.

BAKANLIKTAN FİKİRTEPE RAPORU

Fikirtepe dönüşüm alanında ruhsat alan ada sayısının 6 olduğunun söylendiği raporda, 6306 sayılı yasa kapsamında muafiyet alan firmaların uygulamada yetkilendirildiği (ruhsat) anlamı tşımadığının altı çizilirken;  57 proje adası bulunan Fikirtepe’nin 32 proje adasında anlaşmalardas Yüzde 90, 12 proje adasında %100 anlaşma sağlandığı, 2/3 çoğunluğa ulaşan 32 adadan yapılan başvuruşların incelendiği belirtiliyor.

“5 Yapı Adasında Acele Kamulaştırma”

Bakanlık raporunda ayrıca; 2014 yılı içerisinde 17 adet yapı adasında maliklere tebligatlar gönderildiği, 2 adet yapı adasında daha anlaşma oranının %100’e tamamlandığı, 5 adet yapı adasında acele kamulaştırma işlemleri başlatıldığı belirtiliyor.

Çoğunluğa Uyarak Projenin Önü Açılsın

Raporda, “İmza atmayan malikler bir an önce çoğunluğa uyarak sözleşme yapıp projenin önünü açmaları en doğru karar olacaktır” ifadesi ile vatandaşı uyaran İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; “Aksi halde acele kamulaştırma yapılacaktır” sözleri ile anlaşma yapmayarak projeleri engelleyen vatandaşların “Acele Kamulaştırma” uygulamasıyla karşı karşıya kalacağını duyurdu.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından FİKİRTEPE’de yürütülen KENTSEL DÖNÜŞÜM çalışmalarındaki son durumun detaylarının yer aldığı BAKANLIK RAPORU:

“FİKİRTEPEDE SON DURUM”

Fikirtepede ruhsat verdiğimiz ada sayısı 6’ya çıkmıştır. Son olarak 3408 ada 3 parselin yapımcı müteahhit firması Selimoğlu-Pana Grup ŞTİ. Ruhsat verilmiştir. Müdürlüğümüzde incelemesi devam eden 5 adet daha proje bulunmaktadır.

Fikirtepe kentsel dönüşüm riskli alan içerisinde ruhsat almış olan firmalar ile ruhsat almak üzere müracaatta bulunan firmalar maliklere verilecek bağımsız bölümlerin belirlenmesi için sermaye piyasası kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı bir değerlendirme kuruluşu ile anlaştığına dair sözleşmeyi ve maliklerin hisselerini gösterir listeleri il müdürlüğümüze sunmak zorundadırlar.

Riskli alan içerisinde 6306 sayılı kanun kapsamında yapılan iş, işlem ve uygulamaların muaf olduğu vergi, harç ve ücretlere ilişkin olarak çeşitli firmalara verilmiş olan yazılar, o firmaların riskli alanda uygulama yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirildiği anlamı taşımamaktadır. O belge o firma ya da şahsın devlet dairelerindeki işlerinde kanundan yararlanılacak konularda yararlanması anlamındadır.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanında toplamda 57 proje adası bulunmakta olup, 32 proje adasında %90′ ın üzerinde anlaşma sağlanmıştır. 12 proje adasında ise %100 anlaşma ağlanarak bu adalardan 6 tanesi ruhsat almıştır. 2/3 çoğunlukla anlaşma sağlanan adaların toplamı 32 olup, tüm bu adalarda uygulama yapmak isteyen firmalar tarafından anlaşma sağladıkları maliklere ilişkin bilgiler Müdürlüğümüze iletilmiş, tüm bu bilgiler Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Dosyaları üzerinde incelemelerde bulunulan 32 adadan, 22 adedinde %90 ve üzeri anlaşma oranı bulunduğu görülmüş, İl Müdürlük Makamının talimatı doğrultusunda anlaşma oranı %90 üzeri olan uygulama adalarından başlanmak suretiyle bugüne kadar:

Anlaşma sağlamamış olan yapı maliklerine acele kamulaştırma işlemlerinin başlayacağı yönünde bildirimlerde bulunulmakta,

Daha sonrasında anlaşma sağlanamayan malikler ve firmalar çağrılmak suretiyle tarafların anlaşmama noktasındaki sorunlarını dile getirmek üzere İl Müdürlük Makamında toplantılar düzenlenmekte,

Toplantılar sonrasında yapılan yeni anlaşmalara ilişkin sözleşmeler ve tapu kayıtları Müdürlüğümüze iletilerek, anlaşmaya hala katılmayan maliklerin güncel listesi acele kamulaştırma başlatılmaktadır,

İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışması ile değer tespiti yapılarak acele kamulaştırma talebi mahkemeye iletilmekte idi.

2014 yılı içerisinde bugüne kadar 17 adet yapı adasında maliklere tebligatlar gönderilmiş, 12 yapı adası toplantı düzenlenmiştir. Yapılan bu işlemler sonrasında 2 adet yapı adasında anlaşma oranı %100’e tamamlanmıştır. 5 adet yapı adasında acele kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Bir takım adalarda anlaşmaya katılmayan maliklerle firmalar arasında sözleşme imzalanmaya devam edilmekte olup, son durumda anlaşamamış maliklerin bilgisinin uygulama yapma talebi bulunan firma tarafından bildirilmesi beklenmektedir. Mahkemeye intikal eden 5 yapı adasından, bir tanesinde Mahkemece bedel tespiti yapılmış ve Mahkeme tarafında kamulaştırmaya ilişkin karar verilmiştir.

FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI PROJE ADALARI

SAYI

Fikirtepe Dönüşüm Alanında Toplam Proje Adaları Sayısı 57
%100 Anlaşma Sağlanmış Proje Adaları 12
Yapı Ruhsatı Onaylanan Proje Adaları 6
Avan Proje Onayı Sürecinde olan Proje Adaları 8
2/3 Oranını Sağlamış Olan Proje Adaları Sayısı 32
%90 -%99 Arası Anlaşma Sağlanmış Olan Proje Adaları 22
%80 -%89 Arası Anlaşma Sağlanmış Olan Proje Adaları 6
%70- %79 Arası Anlaşma Sağlanmış Olan Proje Adaları 4
Kamulaştırma Tebligatları Gönderilen 20
Uzlaşma Toplantısı Gerçekleştirilen 12
Acele Kamulaştırma İçin Mahkemeye İntikal Eden 5

Buradan da görülüyor ki malikler artık konunun ciddiyetini anlamış ve müteahhit firmalarla çoğunluğa uyarak anlaşma sağlamaya başlamışlardır.

Müdürlük olarak acele kamulaştırma işine süratle devam edilecektir.

Projenin önünü tıkayarak kilitleyerek hiçbir yere varılmaz.

Proje ne kadar erken biterse en çok mülk sahipleri karlı çıkacaklardır. Aynı zamanda Fikirtepe bir kimlik kazanacaktır şehir güzel bir semte kavuşacaktır.

Fikirtepede iş yapan firmalar müdürlüğümüze bir iş programı sunacaklardır ve idaremiz işin seyrini bu iş programına göre takip edecektir. Herhangi bir aksama da ihtaren uyarılacaklardır.

İmza atmayan malikler bir an önce çoğunluğa uyarak sözleşme yapıp projenin önünü açmaları en doğru karar olacaktır. Aksi halde acele kamulaştırma yapılacaktır.

Ayrıca Fikirtepede müşavirlik hizmeti almak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunu gerçekleştirdiğimizde Fikirtepede bir müşavirlik hizmet birimi bulunacak gerek vatandaşın ve gerekse firmaların problemlerini dinleyerek yasalar çerçevesinde çözüp idareye sunacaktır. Bunun için çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir.

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ