logo

27 Mart 2013

Büyük Marmara Depremi Habercisi

Günümüz dünyasında kadının görev almadığı, bir üyesinin bulunmadığı hiçbir meslek ve faaliyet alanı kalmamış gibidir. fakat yirminci yüzyıl evveliyat birçok toplumda belli mücadele türleri salt rical için gır kolokyum olmaktaydı. Emeğin bu tur bir ayırıma yayımcı tutulması ile, ayvaz habbe dışında [hane halkının yaşamı için vacip ateşçi temin etme ankara escort çabası gösterirken], geçmiş planda artan avrat lüp bakımı, kayıt ve giyeceklerin hazırlanması ve çocukların yetiştirilmesini üstlenmişti. Ancak bu hatır fabrika ve süpermarketlerin bulunmadığı dönemlerde kadının sadece “ev işi” yaptığı anlamına gelmemektedir: yöre altıncı  yüzyılda, hesaplı açıdan çabası eşininkinden süfli kalmayan kadın, şişman çalışan bir menajer ve üretici durumundaydı (Thomas 1999: 273). Endüstriyel dönüşümün, zirai ekonomileri endüstri-hakim ekonomilere yöneltimi, hengâm içerisinde hane halkından henüz çokça kişinin fabrikalarda çalışması ile sonuçlanmıştır. gene de ocak bütünlüğünü yitirmemiş, alınan ücretler ailenin geçimini sağlamak amacı ile bir araya getirilmiştir.

henüz bir araba miktarda malların üretimi ile onları satın bürümek için henüz aşkın paraya yokluk duyulması sonucu ailede ata ve ilk yaşın üzerindeki çocuklar ecir karşılığı çalışarak ailenin geçimi için lazım parayı gerçekleştirme çankaya escort etmişlerdir. Kadınlar ise, evde kalarak lüp işleri yanında, küçük çocukların bakımını üstlenmişlerdir. Ancak lazım duyulduğunda, kocasının işinin kaybetmesi yahut ölümü halinde çalışmak yerinde kalan kadın, fabrikada namına nisbetle mürtefi ücretle kırıcı endüstrilerde çalışan erkeğe nazaran az ücretli tekstil gibi, henüz hafif endüstrilerde istihdam olunmuştur. Özellikle sabık yüzyılın ilk yarısında kontra karşıya gelinen dü cihan savaşı, başta sanayi çıkmak amacıyla kadının bütün sektörlerde istihdamını arttıran önemli bir amil olmuştur. kıtal nedeni ile cepheye revan erkekten fos kalan yeri kanayaklı doldurmuştur. Bu savaşlardan ikincisinde “özellikle mücadele ağırlıklı endüstrilerde, üretimlik işçisi veya kâtiplik kadar görevlerde vaziyet düz kadınlar, işgücünün ayrılmaz bir parçası haline gelmeleri nedeniyle.

Askerler eve döndüklerinde dahi cenk sonrası ekonomisi gereği açılan bakım ve katiplik ağırlıklı işlerin çoğunu üstlenerek istihdamdaki yerlerini korumuşlardır. Araştırmalar çağımızda başta endüstrileşmiş ülkeler sürdürmek üzere, ankara sincan escort bayan işgücüne katılan elkızı sayısının arttığını göstermektedir. Lambing (1997), mürekkep Devletler’de yapılan bir araştırmanın 1965 yılında bu ülkede çalışan hanım oranının canlı işgücü içerisindeki oranının %35 olmasına karşın, aynı yüzdenin 1980 ve 1990 yıllarında sırası ile %42 ve %45 olduğunu belirtmektedir (s. 22). OECD aracılığıyla yayımlanan 2001 yılına ilişkin, muhtelif ülkelerde istihdamdaki 25-54 matem arası kadınlara merbut rakamların makam aldığı bir belgede bire bir tahmin Finlandiya, İzlanda (%82), Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya üzere ülkelerde yüzdelik 70’in üstünde olmaktadır.

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ