logo

CHP’li İlgezdi’den ‘İşçi Ölümlerine Son Verin’ Çağrısı

CHP’li İlgezdi’den ‘İşçi Ölümlerine Son Verin’ Çağrısı

gamze - meclis-isci_“işçi ölümlerine son verin” çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, mevsimlik tarım işçisi ölümlerini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, Mevsimlik Tarım İşçisi Ölümlerini Meclis Gündemine Taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mevsimlik Geçici Tarım İşçilerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

İlgezdi’den “İşçi Ölümlerine Son Verin” Çağrısı

Başbakan Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, Manisa’da dün meydana gelen kazayı gündeme getirerek, “2015 yılının ilk altı ayı içerisinde yaşanan iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 809’a ulaştı. Bu ölümler bir devlet politikası mıdır?” diye sordu.

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na Mevsimlik Geçici Tarım İşçileri ölümlerini sordu. Manisa’nın Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Köyü yakınlarında meydana gelen ve 13’ü kadın, 1’i çocuk 15 emekçinin hayatını kaybettiği olayın kaza olmadığını, bir iş cinayeti olduğunu vurgulayan İlgezdi, “Bu ölümler bir devlet politikası mıdır?” dedi.

Bilanço Acı

TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Mevsimlik Geçici Tarım İşçilerinin, gezici iş gücü olarak konumlandırıldığını ve göçer-konar şekilde her türlü sosyal güvenceden mahrum bırakılarak yaşamaya mahkûm edildiğini vurgulayan Gamze Akkuş İlgezdi, yaşanan iş cinayetlerine dikkat çekti. 2014 yılı içerisinde 1800’ün üzerinde emekçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini, bu rakamın 2015 yılı ilk altı ayında 800’ü aştığını ifade eden İlgezdi, “Türkiye’nin önündeki tablo acıdır” dedi.

Ölümler Kader Değil

Eldeki veriler değerlendirildiğinde yaşanan ölümlerin kader değil, cinayet olduğunu belirten İlgezdi, “Trafik kazaları kamuoyunun dikkatini bir süreliğine Mevsimlik Geçici Tarım İşçilerinin sorunlarına yöneltmekteyse de, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulama ve denetim eksikliğinden dolayı yaşanan kazalar ile zirai ilaçlar nedeniyle ortaya çıkan zehirlenme sonucu ölümlerin oranı da göz ardı edilemeyecek şekilde yüksektir” ifadelerini kullandı.

Kadın Ve Çocuk İşçiler

Tarım sektöründe kayıt dışı kadın ve çocuk istihdamının korkutucu boyutlara ulaştığının altını çizen Gamze Akkuş İlgezdi, son 10 yılda kaç çocuğun kayıt dışı çalışırken meydana gelen kazalarda hayatını kaybettiğini sordu. Okul çağına geldiği halde çalışmak zorunda bırakılan çocukların durumuna da değinen İlgezdi, “Okullaştırma konusunda ayrıca bir önlem alınmış mıdır?” dedi.

Meclis Araştırdı. Peki Sonuç?

24. dönemde kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na da değinen İlgezdi, geçtiğimiz Mart ayında kamuoyuna açıklanan raporda altı çizilen hususların ve çözüm önerilerinin uygulamaya geçirilip geçirilmediğini sordu.

-Önergedeki Sorular-

Konunun Meclis’te takipçisi olacağını vurgulayan İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi önergesinde şu sorulara yer verdi:

-Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin uzun mesafelerde üstü kapalı araç kasalarında yolcu taşınmasına izin veren 130’uncu maddesini uzun mesafelerde araç kasalarında yolcu taşınmasını yasaklayacak şekilde bir çalışma yapılmış mıdır? Neden yapılmamıştır? Yapılması düşünülmekte midir?

-Özellikle yaz aylarında yaşanan trafik kazalarında meydana gelen ölüm oranları ortadayken Mevsimlik Tarım İşçilerinin taşınmasında demiryolunun kullanılmaması bir devlet politikası mıdır? Öyle ise sebepleri nelerdir?

-İşveren ve aracılar tarafından düşük ücretle çalıştırılan mevsimlik tarım emekçilerinin ulaşım giderlerinin sosyal devletin bir gereği olarak devlet tarafından imkanlar dahilinde karşılanmasına yönelik bir çalışma var mıdır?

-ILO’nun 184 sayılı “Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi”ni onaylamayı düşünüyor musunuz?

-Mevsimlik Geçici Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla 24. Dönemde kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunda belirtilen çözüm önerilerinden hangileri hayata geçirilmiştir?

-2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi, İl Özel İdarelerine toplu yerleşim yerlerinin alt yapısını hazırlama, bu yerlerde seyyar kolaylık tesisleri kurma, çadır ve seyyar kolaylık tesislerinin gerekli hallerde kiralama ve hizmet satın alma yoluyla karşılanması, bu yerleşim yerlerindeki içme ve kullanım suyu ile elektrik ihtiyacı; şebeke tesisi, mahallinde sondaj, su tankı/tankeri, elektrik hattı tesisi veya jeneratör temini gibi birçok hususlarda görevler vermiştir. Mevsimlik Geçici tarım İşçileri bu haklardan yararlanmakta mıdırlar? Değil ise sebepleri nedir?

-Tarım sektöründe kayıt dışı çocuk işçi ölümü sayısı geçtiğimiz 10 senede nasıl seyretmiştir?

-Tarım sektöründe kayıt dışı çocuk istihdamına ilişkin hangi önlemler alınmıştır? Bu sektörde çalıştırılan 15 yaş altı çocukların sayısı nedir?

-Okul çağına geldiği halde Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi olarak çalıştırılan çocukların sayısı nedir? Okullaştırma konusunda ayrıca bir önlem alınmış mıdır?

-Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi olarak çalıştırılan kadınların sayısı nedir? Bu sayının tespitine yönelik herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

-Tarım işçilerinin sosyal güvenliği ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile tarım işçilerinin belli bir kısmı sosyal güvenlik kapsamına alınarak çalışma şartları, ücretleri, tatil ve izinleri, işin yürütümü yönünden iş teftişi ve denetimi gibi hükümlerinden yararlanmaları sağlanırken mevsimlik tarım işçileri bu hükümlerin neden dışında bırakılmıştır?

-Mevsimlik Geçici Tarım İşçileri çalışma hayatı bakımından insan onuruna yakışır bir biçimde istihdam edilmekte midirler?

-Düzenli olarak sağlık taramasından geçirilen Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi sayısı nedir?

-Suriyeli sığınmacıların, zaten düşük ücretle çalıştırılan Mevsimlik Geçici Tarım İşçilerinden daha da düşük ücretlerle çalıştırıldıkları iddiaları doğru mudur? Bu durum yabancı olmayan Mevsimlik Geçici Tarım işçilerinin ücretlerinin düşmesine de sebep olmakta mıdır?

-Tarım sektöründe kayıt dışı yollarla çalıştırılan Suriyeli sığınmacı sayısı nedir? Bunların kadın ve çocuk işçi sayıları tespit edilmiş midir?

 

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ