logo

DANIŞTAY ZEYTİNBURNU GÖKDELENLERİ KARARI VERDİ

DANIŞTAY ZEYTİNBURNU GÖKDELENLERİ KARARI VERDİ

istanbul-siluet_zeytinburnu_danistay_Danıştay, Zeytinburnu’ndaki gökdelenlerin, kentin tarihi silüetini bozan kısmının yıkılması kararına yapılan itirazların reddine karar vererek, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Recep Kenan/itvhaber.com

İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği, “tarihi silüeti bozan kısmın yıkımı” kararına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi’nce yapılan itirazı değerlendiren Danıştay, Zeytinburnu’ndaki gökdelenlerle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Danıştay 14. Dairesi’nce verilen kararda, “İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yoluyla incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz istemlerinin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 28.05.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi” ifadeler yer aldı.

Danıştay’ın esas hakkında kararını verdiği, yerel mahkemenin verdiği yıkım kararını onadığı ve belediyenin yıkım kararını almaktan başka yolu kalmadığı iddia edilirken, belediye yetkililerinin yıkım kararı vermek zorunda oldukları iddia ediliyor.

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ