logo

FİKİRTEPELİLER HUKUKİ VE MİMARİ BİLGİ ALDILAR

FİKİRTEPELİLER HUKUKİ VE MİMARİ BİLGİ ALDILAR

fikirtepe_bilgi-Fikirtepe ve çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği’nin düzenlediği ”Hukuki – Mimari Bilgilendirme ve Toplumsal İstişare Toplantısı”nda Fikirtepeliler bilgilendirildi.

Recep Kenan/itvhaber.com

Fikirtepe ve çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği, Merdivenköy Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde düzenlediği ”Hukuki – Mimari Bilgilendirme ve Toplumsal İstişare Toplantısı”na katılan avukatlar ve mimarlar Fikirtepelilere hukuki ve mimari konularda bilgi verip sorularını cevapladılar.

Kira Desteğini Aldık Ama Yetmez…

Fikirtepe ve çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş yöneticiliğini yaptığı toplantının açılış konuşmsında,”Yaptığımız girişimler sonucu Fikirtepe’ye Kira destek paylarının ödenmesi torba yasaya konulan bir madde ile gerçekleştirilmesini sağladık, ama yetmez… Tüm haklı taleplerimiz kabul edilene kadar eylemlerimize Ankara da dahil olmak üzere devam edeceğiz.  Sonuna kadar Fikirtepeli komşularımızın haklarını korumak ve geleceklerini teminat altına almak için mücadele edeceğiz” dedi.

“Fikirtepelilerin Haklarını Savunmaya Devam Edeceğiz”

Dernek olarak bakanlıktan; “Teminat ve Güvence”, “Adil ve eşit sözleşme, Adil ve şeffaf paylaşım ve şerefiyelendirme”, “Ruhsat değil Sözleşme esnasında bağımısız bölümlerin paylaşımı”, “Mevcut sözleşme içeriklerinin gözden geçirilip vatandaşların geleceklerinin sağlama alınmasının sağlanması ve sözleşme içeriklerinde mutlaka olmazsa olmaz fesih sebepleri ile beraber imza tarihinden itibaren proje başlangıç tarihlerinin yazılarak belirtilmesi”, “Çantacı ve Emlakçı Firmaların ayıklanarak temizlenmesi” talepleri olduğunu vurgulayan Fikirtepe ve çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş Fikirtepelilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Yasin Bektaş başkanlığındaki Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında Av. İsmail Can, Av. Dila Çaltepe, Av. Mete Can, Av. Ata Hazar Çınarlı, Av. Meral Uysal Fikirtepelilerin Kentsel Dönüşüm sürecinde karşılaştığı hukuki sorun, sözleşmeler ve mevzuat hakkında bilgiler verdiler.

Merdivenköy Mahalle Muhtarı Nazan Gürkan’ın da katıldığı toplantıda, mimari konularda ve sözleşmelerin teknik içerikleri ile mimari mevzuat hakkında bilgilendirme yapan Mimar Nuri Aydoğan, vatandaşların bu kapsamdaki sorularını da yanıtlandı.

“Kentsel Dönüşümün Rantsal Dönüşüme Dönüyor”

Katılımcı olarak salonda bulunan Av. Turan Ateş ise büyük depremde Sakarya’da olduğunu deprem sırasında ve sonrasında yaşanılanları gözlemlediğini söyledi. Yakın gelecekte beklenen İstanbul depreminin, Fikirtepe benzeri riskli yapı stokunun olduğu bölgelerdeki hasar, can ve mal kayıplarına dikkat çeken Turan Ateş dönüşümün gerekliliğinin altını çizerken; Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm dönme yönünde giderek ivme kazandığını söyledi. Av. Turan Ateş, vatandaşların sözleşmelerini hukukçu ve mimar uzmanlar tarafından incelenip olurunu aldıktan sonra onaylamalarının önemine dikkat çekti.

“6306 Sayılı Yasa ve Yönetmelikle İlgili Ayrıntılı Bilgi”

6306 sayılı Afet Riski Taşıyan Alanların Dönüşümü kanunu, yönetmeliği ve içeriği ile ilgili yarıntılı bilginin verildiği toplantıda ayrıca vatandaşlara; Afet Riskli Alan Uygulaması ve Yönetmeliği, Plan notlarına göre haklar, 2/3 çoğunluk sağlanan yerlerde azınlıkların durumu ve hakları, kanuni uygulamalara yönelik haklar ve yöntemler, acele kamulaştırma yöntemi ile hakları mülkiyet hakkının korunması, tuzak maddelerin de yer aldığına dikkat çekilen sözleşmelerin güncellenmesi, Kira desteği ve hak sahipliği konularında aydınlatıldı.

“Kamulaştırmada Vatandaşların Hakkı Korunsun”

Toplantıda katılımcılar hukukçulara ve mimara; firmaların dayattıkları sözleşme şikayetleri, adil olmayan paylaşımlar ve kira desteği ile ilgili sorular yönelttiler. Firmaların “kamulaştırma yapılacak” düşüncesi ile uzlaşmadığını söyleyen vatandaşlar, devletin kamulaştırma uygulanmasında vatandaşların konut dokunulmazlığı hakkını gözetmesi gerektiğini vurguladılar.

Kamulaştırma yapılacak düşüncesi ile firmaların vatandaşla uzlaşmaktan kaçındığının dile getirildiği toplantıda, devletin acele kamulaştırma uygulamasının firmalar lehine silah olarak kullanılmasını engellemesini istediler.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ