logo

İÇERENKÖY KÜÇÜKBAKKALKÖY NİP DETAYLARI

İBB’de 30 gün süreyle askıya çıkan İçerenköy Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli NİP notlarını inceleyerek, öne çıkan ayrıntıları belirledik..

Recep Kenan/itvhaber.com

15 Aralık 2016 günü İBB Meclisi’nde onaylanan 07 Temmuz 2017 günü askıya çıkan ve 30 gün süreyle askıda kalacak olan İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri Yakın Çevresi 1/5000 ölçek NİP 15. 08. 2017 tarihinde askıdan inecek.

itvhaber.com adına Recep Kenan, Ataşehirliler için İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçek Nazım İmar Planı’nda yer alan plan notu ayrıntılarını ve öne çıkan detaylarını inceledi.

Konut alanlarının 7,  Konut + Ticaret alanlarının ve Ticaret alanlarının 4’er farklı alanda uygulama plan notu ile yer imar planında toplulaştırma uygulaması ile Emsal (E) artışı ön görülürken, bu alanda ön görülen değerler; “3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E1.50, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat” olarak yer alıyor.

İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçek NİP’da ayrıca; Turizm, Küçük Sanayi, Kamu Hizmet, Belediye Hizmet, Pazar, Akaryakıt ve Servis İstasyonu, Afet Tehlikesi İçeren, Park ve Yeşil Alan, Mezarlık, Meydanlar, Rekreasyon, Kamu – Özel Eğitim ve Yüksek Öğretim, Sağlık, Sosyal Tesis, Kültürel Tesis, İbadet, Spor alanları ile ulaşım altyapıları ile ilgili düzenlemeleri içeren plan notları yer alıyor.

BELEDİYE HİZMET ALANI:

İçerneköy Mahallesi 203 P, 3366 ada, 1 parsel E:2.20 olarak uygulanacak

Ataşehir İlçesi İçerenköy Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçek Nazım İmar Planı’nda yer alan emsal değerleri şöyle:

K1 KONUT ALANLARI:

Max. TAKS:0.40, E:2.07, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

K2 KONUT ALANLARI:

E:1.80, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

K3 KONUT ALANLARI:

Max. TAKS:0.20, E:0.80, Yükseklik (Y) En Çok: 12.50m.

K3 Konut Alanlarında toplulaştırmada; 3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E1.50, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

Konut alanlarında parselin %30 kamuya terk edilirken, emsal terk öncesinden hesaplanacak.

Konut alanlarında doğal zemin kotu üzerinde Max. 0.40 olan TAKS değerinin aşılamayacağı ön görülüyor.

K4 KONUT ALANLARI:

E:1.00, Yükseklik (Y) En Çok: 9.50m.

K4 Konut Alanlarında toplulaştırmada; 3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E1.50, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

Konut alanlarında parselin %30 kamuya terk edilirken, emsal terk öncesinden hesaplanacak.

K5 KONUT ALANLARI:

13.07.1992 İçerenköy IRİP koşulları uygulanacak. Blok Nizam, Yükseklik (Y) En Çok: 9.50m.

K5 Konut Alanlarında toplulaştırmada; 3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E2.07, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat, B ile gösterilen alanlarda 3000 metrekare alanın altı da aynı değerler üzerinden uygulama yapılacak.

Konut alanlarında parselin %30 kamuya terk edilirken, emsal terk öncesinden hesaplanacak.

Konut alanlarında doğal zemin kotu üzerinde Max. 0.40 olan TAKS değerinin aşılamayacağı ön görülüyor.

K6 KONUT ALANLARI:

13.07.1992 İçerenköy IRİP koşulları uygulanacak. Blok Nizam, Yükseklik (Y) En Çok: 12.50m.

K6 Konut Alanlarında toplulaştırmada; 3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E2.07, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

Konut alanlarında parselin %30 kamuya terk edilirken, emsal terk öncesinden hesaplanacak.

Konut alanlarında doğal zemin kotu üzerinde Max. 0.40 olan TAKS değerinin aşılamayacağı ön görülüyor.

D RUMUZLU KONUT ALANLARI:

E: 2.07 Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat. Bu alanda kamuya terk oranı ise %25 olarak ön görülüyor.

TİCARET ALANI KOŞULLARI

Planda Çerçevesi Çizilen Alanlarda Faaliyet Göstermek Amaçlı Ticaret Alanlarından;
T1 TİCARET ALANLARI:

E:2.07, Yükseklik (Y) En Çok: 80m.

T2 TİCARET ALANLARI:

E:1.00, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

T3 TİCARET ALANLARI:

E:1.00, Yükseklik (Y) En Çok: 80m.

T4 TİCARET ALANLARI:

T4 Ticaret Alanlarında ise onaydan önce yürürlükte olan palana göre yapılmış değişiklik hükümleri uygulanacak.

TİCARET + KONUT ALANLARI

Ticaret + Konut alanlarında zemin katların ticaret alanı olması kaydıyla üst katların Ticaret ve Konut fonksiyonlu olarak yapılabileceği, bodrum katlarda konut fonksiyonlu imalat yapılamayacağı kaydı yer alıyor.

TİCK1 TİCARET + KONUT ALANLARI:

E:1.80, Yükseklik (Y) En Çok: 80m ve münferit değişiklik hükümleri uygulanacak.

TİCK2 TİCARET + KONUT ALANLARI:

TİCK2 Rumuzlu Ticaret + Konut alanlarında münferit değişiklik hükümleri uygulanacağı koşulu yer alıyor.

TİCK3 TİCARET + KONUT ALANLARI:

TİCK3 Ticaret + Konut alanlarında yapılanma koşulları bulunduğu yapı adasının koşullarına göre belirleniyor.

KÜÇÜK SANAYİ ALANI:

Küçük Sanayi alanında TAKS:1 ve Yükseklik (Y) en çok: 8.50

“TİCTK” RUMUZLU DÜZENLEME İPTAL

Düzenlemeyle plan notunda TİCTK Rumuzu ile yer alan Ticaret + Turizm+Konut Alanları ile ilgili düzenleme plandan çıkarılarak iptal edilmiş.

TOPLULAŞTIRMA KOŞULLARI

Toplulaştırma İle Emsal Artışından Faydalanmak İsteyen Parsellerden;

KONUT ALANLARINDA:

3000 M2 ve Üzeri Parsellerde: E1.50 ve 2.07, Yükseklik (Y) En Çok: 15 Kat

Konut alanlarında parselin %30 kamuya terk edilirken, emsal terk öncesinden hesaplanacak.

Konut alanlarında doğal zemin kotu üzerinde Max. 0.40 olan TAKS değerinin aşılamayacağı ön görülüyor.

YOLLAR KAMUYA TERK

Toplulaştırma ile kapanan kadastral yollar park, kreş belediye hizmet alanı sosyal, kültürel ve sağlık tesisi alanı olarak kamuya terk edilecek. Mülkiyeti ilgili kuruma geçecek.

KONUT ALANINDA %2 TİCARİ ALAN İMALATI

Toplulaştırmada konut birimler içerisinde ticaret birimleri yer alamayacak. Konut alanına ayrılmış, toplulaştırma yapılan net alanın %2’si ve Yükseklik (Y) En çok 2 katı geçmeyecek bağımsız olmak kaydıyla gündelik ihtiyaçları karşılama amaçlı ticari fonksiyonlara izin veriliyor.

Ataşehir İlçesi, 16.12.2016 tasdik tarihli İçerenköy Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin planda yer alan plan notlarından satır başları şöyle:

DOĞAL KOT ALTI BODRUM KATLAR EMSAL DIŞI

Konut, Ticaret ve Konut + Ticaret alanlarında eğim nedeniyle açığa çıkan ve 2 katı geçmeyecek doğal kot altı bodrum katlar sığınak, tesisat, otopark, ve benzeri ortak alan olarak kullanılması durumunda emsale dahil olmayacak.

ÖZEL SAĞLIK, TURİZİM VE EĞİTİMDE BODRUMLAR EMSAL DIŞI

Özel sağlık ve eğitim tesisi alanına yapılacak olan, özel turizm, sağlık ve eğitim tesislerinde 2 katı geçmeyecek binanın kot altı bodrum katları, tek bağımsız bölüm olarak yapılması ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının karşılaması kaydı ile yapılacak toplantı salonu, müze, galeri spa, spor merkezi, kütüphane ve mescit gibi birimler emsale dahil değil. Bu alanlarda doğal zemin kotu TAKS değerleri aşılamayacak. Plan turizm tesislerinde 7 m. kadar zemin kat yüksekliği olan ve bağımsız bölüm olmayan hizmet alanına izin veriyor.

ZEMİN ALTI OTOPARKA İZİN VERİLİYOR

Uygun görülen Sosyal Altyapı (Belediye, Kamu hizmet) alanlarında ağaç yaşamına izin verecek toprak derinliğinin altında ve çekme mesafesi korunarak kamuya ait zemin altı otopark yada sığınak yapılabilecek.

UİP ALNINDA Y EN ÇOK 6 KAT

1/1000 ölçekli UİP (Uygulama İmar Planı)’nında belirlenecek alanlarda ilçe belediyesi tarafından yapılacak düzenlemelerde bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla Y (Yükseklik) en çok 6 kat olarak uygulanabilecek.

E5’E CEPHEDE YAKLAŞIM MESAFESİ 15 METRE

E5’den cephe alan parsellerin yapı yaklaşım mesafesi en az 15 m. olarak ön görülüyor.

BÜYÜTMEK İÇİN HARİTAYI TIKLAYINIZ

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
6171 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

#

İÇERENKÖY KÜÇÜKBAKKALKÖY NİP DETAYLARI” için 1 yorum

  1. recep : diyor ki:

    İÇERENKÖY KÜÇÜKBAKKALKÖY NİP DETAYLARI
    https://www.itvhaber.com/icerenkoy-kucukbakkalkoy-nip-detaylari.html#.WW9Wku_z7is.twitter
    #İBB #Askı #İçerenköy #Küçükbakkalköy #NİPNotları #İtvhaber #İBBMeclisi #NazımİmarPlanı #İmarPlanı #PlanNotları