logo

Kayhan ‘Yasa Çıkmazsa Yeni Nesiller de İmar Affı Konuşacak’

Kayhan ‘Yasa Çıkmazsa Yeni Nesiller de İmar Affı Konuşacak’

“İmar Barışı” yetersiz kalacağını, uygulamak için yönetmelik gereğini itvhaber aracılığıyla duyuran Sadık Semih Kayhan, yasa ile engellenmezse, yeni imar aflarının hep konuşulacağını söyledi.

Recep Kenan/itvhaber.com

“İmar Barışı” yasasının yetersiz olacağını itvhaber.com haber portalında yaptığı değerlendirmede önceden uyarıda bulunan Sadık Semih Kayhan, Recep Kenan ile yaptığı söyleşide yasayla ilgili çıkan yönetmeliği değerlendirirken, geciken imar ve mülkiyet çalışmalarının sorunun en önemli kaynağı olduğunun altını çizdi.

Değerlendirdiği İmar Barışı Yönetmeliğinde hala belirsiz olan önemli konular olduğuna işaret eden Sadık Semih Kayhan, affı olmayan hapis cezası ve yapılan binanın “kaçak kısımlarının devlete gelir kaydedileceğini” içeren 2 satırlık yasa ile kaçak yapıların önüne geçilebileceğini, aksi halde “yeni nesillerin de imar affı yasalarını konuşacaklarını” söyledi.

GECİKEN İMAR VE MÜLKİYET ÇALIŞMALAR DEVLETİN AYIBIDIR

Devletin bu konudaki ihmalinin de altını çizen Sadık Semih Kayhan, geciken imar ve mülkiyet çalışmalarının sorunu daha da ağırlaştırdığını vurgulayıp, “Bölgemizde bu tür yapılar yapılalı 40 – 50 yıl geçmiş. Bu sürede mülkiyet sorununu çözmemişse, halen imarını çıkarmamışsa, fonksiyonlar belirlenmemişse, bu da devletin ayıbıdır” dedi.

SONRAKİ NESİLLER DE YENİ İMAR AFLARINDAN SÖZ EDECEK

Kayhan “Bu kanun çıkan yönetmelikle birçok sorunu çözer. Ancak bundan sonra yapılacak kaçak binaların önünü kapatacak bir kanun değildir. Bundan sonra da; 10 sene, 20 sene sonra da, bizden sonraki nesiller de yeni imar aflarından söz edecekler” diye konuştu.

DEPREME DAYANIKLI OLUP OLMADIĞI KARARI VATANDAŞA BIRAKILMIŞ

Deprem kuşağında yaşadığımızın herkesçe malum olduğunu, kanun ve yönetmelikte bu konuda çok önemli eksiklik olduğunu kaydeden Kayhan, mühendisin bile tek başına karar veremeyeceği binanın depreme dayanıklı olup olmadığının vatandaşın kararına bırakıldığına dikkat çekerek; “Binanın deprem güvenliği çok ciddi sorundur. Binasının depreme dayanıklı olup olmadığı kararı vatandaşın vicdanına bırakılıyor. Depreme dayanıksızlığı tespit edilen binalara süre konularak kentsel dönüşümle yenilenmesin teşvik edilmelidir.” dedi

KANUN DETAYLANDIRILMALI, BİNALARDA ÇOK ÇEŞİTLİ KUSURLAR VAR

Uygulamada karşılaşılacak sorunlara dikkat çeken Sadık Semih Kayhan, tıpa tıp projesine uygun olan, sadece vaziyet planına veya çekme mesafesine uymayan binaların varlığına işaret ederek; “Bu kanun biraz daha detaylandırılmalı, yeni yönetmeliklerle desteklenmeli; çok daha net, açıklayıcı bilgiler ile çok daha genişletilerek uygulamanın nasıl yapılacağı daha anlaşılır şekilde açıklanmalıdır. Çünkü binalarda çok çeşitli kusurlar var” dedi.

İMAR AFFI ÇIKARMA İHTİYACI OLUYORSA; BİR ŞEYLER EKSİK

100 binlerce, belki milyonlarca kaçak, kanuna aykırı veya kayıtsız binanın olduğu Türkiye’nin “İmar Barış Kanunu”na ihtiyacı olduğuna işaret eden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, imar affına ihtiyacının olduğunu kaydederek; “İmar Affı, ya da İmar Barışı olarak anılan yasa çıkmadan önce, başka yasaların çıkması lazımdı. Ülkenin birkaç yılda bir imar affı çıkarmasına gerekçe olacak yasal eksiklikler giderilmelidir. 20 – 30 yılda bir imar affı çıkarma ihtiyacı oluyorsa; bir şeyler eksik, bir şeyler yanlış gidiyor demektir” diye konuştu.

ÖNLEYİCİ CİDDİ YASAL TEDBİRLER ALINIP, AF YASASI ÇIKMALI

Kayhan, deneyimleri ve dış incelemeleri ile ilgili de “Ben yurt dışında bir çok belediyede incelemelerde bulundum. 1 milyon 300 bin nüfuslu bir kent olan Berlin’de belediye başkanı sadece 6 sorunlu binalarının olduğunu söyledi. Bizdeki bir sokaktaki binadan daha az. Ruhsatsız, ya da ruhsata aykırı bina yapılmasını, kamu arazilerinin işgal edilmesini önleyici ciddi yasal tedbirlerin alınmasından sonra bu kanunun çıkarılması gerekmektedir” dedi.

2 SATIRLIK YASA SONRASINDA VATANDAŞA YALVARSANIZ KAÇAK İNŞAATI YAPTIRAMAZSINIZ

1994 yılında zamanın çok satan gazetesine verdiği, röportajda kaçak inşaatın önlenebileceğini söylediğini kaydeden Sadık Semih Kayhan, 2 satırlık bir kanunla önlenebileceğini ifade ettiğinin altını çizerek; “Çok kolay: ‘1. 3- 5 yıldan başlayan ve hiçbir zaman affı olmayan hapis cezası, 2. Yapılan binanın kaçak kısımlarının hissesi oranında devlete gelir kaydedilir.’ Bu kadar bir cümle kuracaksınız. Yaptığınız kaçak kısmı kadarına devlet ortak olacak. Siz bu koşularda vatandaşa yalvarsanız kaçak inşaatı yaptıramazsınız…” çerçevesini çizdiği yasanın sonucunda vatandaşın kaçak inşaat yapmaktan vazgeçeceğinin altını çizerek; “Devlete mal olacak şeyi yapar mı?”Sorusunu yöneltti.

YÖNETMELİK BEKLENTİLERİN BİR KISMINI KARŞILADI

Kanun çıktığı zaman itvhaber.com’a verdiği röportajda kanunun uygulamada yetersiz kalacağını, uygulamayacağını mutlaka yönetmeliklere ihtiyaç duyulacağını söylediğini hatırlatan Sadık Semih Kayhan, Recep Kenan aracılığıyla itvhaber.com okurlarına yaptığı değerlendirmelerde, çıkan yeni yönetmelikle ilgili şu ayrıntılara yer verdi:

“Bu kanun çıktı, birçok binayı kayıt altına alacak, yasallaştıracak. Bu kanunun uygulamasında eksiklikler var. 2981 sayılı yasa ve devamındaki yasalar sayfalarca kanundur. Destekleyici yeni kanun ve yönetmelikler de çıkmıştır. Yönetmelik çıktı. Beklentilerin bir kısmını karşıladı.”

“TAPU BU ŞEKİLDE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ İŞLEMİ YAPMAZ” DEDİK

“Kanunun ön gördüğü kat mülkiyetine geçebilmeniz için Kat Mülkiyeti Kanununa bakmanız lazım. Temel kanunlarımızdan bir tanesi olan Kat Mülkiyeti Kanunu’nun İskan Belgesi, Yapının tüm bağımsız bölümlerin numaralarının, her bağımsız bölüm maliklerinin imzası olduğu projesi. Bu şekliyle Kat Mülkiyetine geçemezsiniz. Tapu bu şekilde Kat Mülkiyetine geçiş işlemi yapmaz. Nihayet düzelttiler. Buna rağmen kanunda belirsiz olan şeyler var.”

KANUNDA YENİ BİR YÖNETMELİKLE DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Yeni yönetmenliğe rağmen kanunda belirsiz olan bölümler olduğuna dikkat çeken Sadık Semih Kayhan, kanun yeni bir yönetmelikle düzenlemeye ihtiyaç duyulan bölümleri ile ilgili itvhaber.com haber portalına şu tespitlerde bulundu:

30 M2 KAÇAK İÇİN 1000 M2 HARCI ALIRSANIZ KİMSE BAŞVURMAZ

“Örneğin; belirlenen tarihten önce ruhsatına aykırı olarak yarım metre büyük yapıldığı varsayılan 8 binanın 5 katlı kısmı imar affına giriyor.  Kalan 3 kata ait hakların nasıl kullanılacağına ait kanun ve yönetmeliğinde her hangi bir açıklama yok. Bu kanunda, maliyet bedelleri hesaplanırken arsa bedeli arttı; yapı tamamının maliyet bedeli üzerinden hesaplanıyor. Bir binanın tamamı kaçaksa söylenecek bir şey yok. Burada şöyle bir çelişki var; bina ruhsatlı, çatı arasında kaçak bölüm var. Bu durumdaki binada yapı maliyetinin tamamı üzerinden harç alacaksanız kimseye kabul ettiremezsiniz. Kaçak bina ile ruhsata aykırı kısmi imalat olan bina arasında bir ayrım olması lazım.”

ORTAK ALAN TECAVÜZLERİ HİSSEDARLARIN MUVAFAKATİNİN ARANIP, ARANMAYACAĞI BELİ DEĞİL

“Ortak alan tecavüzleri, sığınaklar otoparklar, bahçe veya çatıları ile ilgili de belirsizlikler sürüyor. Otoparkın bir kısmından bağımsız bölüm oluşturdunuz. Müracaat etti affa sokuyorsunuz. Diğer hissedarların muvafakati aranacak mı, aranmayacak mı? Bununla ilgili bir şey yok. Malikleri nasıl razı edeceksiniz? Diğer hissedarların muvafakatinin aranıp, aranmayacağı beli değil.”

AMACI DIŞINDA KULLANILAN SIĞINAKLARDA NE YAPACAKSINIZ?

“Oluşan bağımsız bölümle küçülen otopark ihtiyacının nasıl karşılayacaksınız? Ruhsat verilemeyen sığınaksız binalarda, kanun gereği Kaymakamlık tarafından verilen izin dışında başka amaçla kullanılamayacak olan ve bağımsız bölüm oluşturularak amacı dışında kullanılan sığınaklarda ne yapacaksınız? Affa soktuğunuz binalarda sığınak olayını nasıl çözeceksiniz? Sığınaksız binaya izin mi vereceksiniz?”

RUHSATLI BİNALARDA BAĞIMSIZ BÖLÜM AYRI YARI İSKAN MI ALACAK?

“Bu kanun ve yönetmelikten benim anladığım; kusuru olmayan ruhsatlı binalarda tek bağımsız bölüm baş vurarak iskan alabilir. Oysa bir binaya birden fazla iskan verilemez şartı var. 50 daireli bir binada 30 daire balkonunu kapamışsa, ayrı yarı iskan mı alacak? Burada da bir çelişki var.”

KISMİ KAMU ARAZİSİNDEKİ BİNA NE OLACAK? AF OLACAK MI?

“Kamu arazilerine yapıla binalarda da net olmayan durumlar var. Binanın tamamı Sosyal Donatı Alanındaysa af ön görülmüyor. Belediye veya maliye arazisi üzerindeyse; af ediyor, aftan sonra satışını ön görüyor. % 90’ kendi arsası kalanı SDA’taşan binalar ne olacak? Af olacak mı, olmayacak mı?  Olacaksa nasıl olacak? Kısmi kamu arazisindeyse ne olacak? Kanunda buna açıklık getiren her hangi bir madde yok.”

BİNANIN DEPREM GÜVENLİĞİ ÇOK CİDDİ SORUNDUR

“Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Binanın deprem güvenliği çok ciddi sorundur. Bu kanunda binanın statik olarak depreme dayanıklı olup olmadığı vatandaşın vicdanına bırakılıyor. Mal sahibinin yetkisine bırakılıyor. Oysa bir mühendis olarak; her hangi bir binaya bir mühendisin bile dışarıdan bakarak depreme karşı güvenlidir deme şansı yoktur. Bunun için ciddi incelemeler yapılmalıdır. Bu tehlikeli bur durumdur. Bu konuda daha ciddi uygulama getirilmelidir.”

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
464 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ