logo

MERALAR İMARA AÇILIYOR

imar_mera_kanunu-Bakanlar Kurulu tarafından Mera Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak, mera tahsisli alana 20 yıllık ot gelirini yatırana bina yapma hakkına sahip olma yolu açıldı.

Mera tahsisli alana 20 yıllık ot gelirini yatıran bina yapabilecek.

Meralar Konuta Açılıyor

Mera Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak mera tahsisli alana 20 yıllık ot gelirini yatıran bina yapma hakkına sahip olacak. Bakanlar Kurulu 1998 yılında yayınlanan Mera Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, birinci sınıf mera alanlarına 20 yıllık ot gelirini yatırana bina yapmasının önünü açtı. Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Temmuz 1998 tarihli Mera Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin 5’inci fıkrasına yeni bir bent eklendi. Buna göre, durumu ve sınıfı çok iyi veya iyi olan mera, yaylak ve kışlaklarda tahsis amacı değişikliği yapılamadığı için, bölge kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmeden önce 1/5000 ölçekli haritası ile Mera Komisyonuna başvurarak uygun görüş alınacak.

imar_mera

Yönetmelik yayınlandı

Tahsis amacının valilikçe değiştirilmesinin ardından 20 yıllık ot gelirinin yatırılması sağlanacak.

Ot bedeli yatırıldıktan sonra iki yıllık süre zarfında kesinleşmiş uygulama imar planının komisyona  sunulacak.

Bu süre zarfında söz konusu planların sunulmaması durumunda tahsis amacı değişikliği iptal edilecek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“10) Bakanlar Kurulu’nca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen alanlardan Kanun kapsamındaki mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerin tahsis amacı değişiklik işlemleri Kanunun 14 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi genel hükümlerine tabidir. Tahsis amacı değişiklikleri müracaatlarında, Bakanlar Kurulu kararı ve ilgili kentsel dönüşüm ve gelişim alanı krokisi, belediye  meclis kararı, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı içerisinde kalan Kanun kapsamındaki taşınmazların, çevre parsellerini de gösterir kadastro tekniğine uygun 1/5000 ölçekli haritası ile komisyonca talep edilen diğer bilgi ve belgeler müracaat dosyasına eklenir. Tahsis amacının valilikçe değiştirilmesini müteakip yirmi yıllık ot gelirinin yatırılması sağlanır. Ot bedeli yatırıldıktan sonra iki yıllık süre zarfında kesinleşmiş uygulama imar planının komisyona sunulması gerekmektedir. Bu süre zarfında söz konusu planların sunulmaması durumunda tahsis amacı değişikliği iptal edilir. İmar planlarının tahsis amacı değişikliğine uygun olarak kesinleşmesi durumunda söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.”

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Etiketler: » » » » » » »
Share
1377 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

#

MERALAR İMARA AÇILIYOR” için 1 yorum

 1. recep : diyor ki:

  MERALAR İMARA AÇILIYOR |
  İTV Haber:
  AYRINTI HABERİMİZDE…
  https://www.itvhaber.com/?p=79507
  #BakanlarKurulu #MeraYönetmeliği #MeraTahsisliAlan #OtGeliri #BinaYapmaHakkı #Mera #İmar #MeraİmaraAçılıyor