logo

Pandemide Erken Tespit, Evde İzolasyon ve Tedavi Dönemi

Pandemide Erken Tespit, Evde İzolasyon ve Tedavi Dönemi

İstanbul Umumi İl Hıfzıssıhha Meclisi yaptığı toplantıda erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin öne çıktığı, rehberlik, ikna ve caydırıcılığın öne çıktığı vurgulandı.

Recep Kenan/itvhaber.com

İstanbul Umumi İl Hıfzıssıhha Meclisi yaptığı toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

 “Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir.” İfadeleri ile erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi dönemine geçildiğinin altı çizildiği toplantıda; yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerinin önem kazandığı vurgulandı.

07.08.2020 Cuma Günü İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı Kararları:

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 79 KARAR

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 07.08.2020 Cuma günü saat 14.00’da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi elzemdir.

Gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girilmiştir.

Bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkeleri önem kazanmıştır.

1. İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve E.12682 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Meclisinin 30.07.2020 tarihli 77 No.lu kararında yer alan hususların titizlikle takibi,

2. Filyasyon ekiplerinin ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve personel desteğinin ivedilikle sağlanması,

3. Filyasyon çalışmalarında takip edilen kişilerin izolasyonda kalmalarının sağlanmasına yönelik olarak kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşı bilgilendirici çalışmaların yapılması, ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla temin edilmesi, ihtiyaç sahibi kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla desteklenmesi,

4. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, izolasyon tedbirlerine uymamakta ısrar eden kişilere toplum sağlığını tehlikeye atmış olmaları sebebiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi üst sınırdan idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, Kararları alınmıştır.

Etiketler: » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ