logo

Sadık Kayhan, ‘İmar Barışı Kanunu Bu Haliyle Uygulanamaz’

Sadık Kayhan, ‘İmar Barışı Kanunu Bu Haliyle Uygulanamaz’

Sadık Semih Kayhan TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilip yasalaşan imar affı olarak da nitelenen “İmar Barışı”nın bu haliyle uygulanamayacağını söyledi.

Recep Kenan/itvhaber.com

Kayhan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun’da açıkça yer almayan bazı konulara açıklık getirilmesi için kapsamlı bir yönetmelik çıkmasının gereğine işaret etti.

ÇELİŞKİLERİ ORTADAN KALDIRACAK YÖNETMELİK YAYINLANMALI

İmar Barışı adıyla anılan kanunun diğer kanunlarla çeliştiğine işaret eden Sadık Semih Kayhan, “Vatandaşın beyanıyla kat mülkiyetine nasıl geçilecek? Ortada proje yoksa kat mülkiyetine nasıl geçeceksiniz. Kat mülkiyeti kanunu ile bu kanun arasında çelişki var. Bu çelişkileri ortadan kaldıracak bir yönetmeliğin yayınlanması gerekiyor. Bu kanunun bu haliyle uygulanmasının başarı sağlamasını düşünenlerden değilim” diye konuştu.

1,5 SAYFALIK İMAR BARIŞI KANUNUYLA ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL

Kayhan, “Milyonları, binlerce, on binlerce, yüz binlerce binayı ilgilendiren sorunun 1 buçuk sayfalık İmar Barışı kanunuyla çözülmesi mümkün değil” dedi.

İmar Barışı olarak anılan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

SADIK SEMİH KAYHAN “İMAR BARIŞI”NI  itvhaber.com’a DEĞERLENDİRDİ

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, Recep Kenan aracılığıyla İtvhaber.com haber portalına İmar Barışı olarak anılan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun’ununu ve getireceği değişiklikleri değerlendirdi.

7143 SAYILI KANUNA YÖNETMELİKLE AÇIKLIK GETİRİLMELİ

1-1.5 sayfalık bir kanunla konunun çözülemeyeceğini, ilgili kanunun ile hem yerel yöneticiler, hem de yetkililerin sorunları çözmesinin mümkün olmadığını kaydeden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, uygulama yöntemi konusunda bir yönetmelik çıkmalı, bu yönetmelikte İmar Barışı olarak anılan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun’da açıkça yer almayan bazı konulara açıklık getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan’ın Recep Kenan aracılığıyla itvhaber.com’a yaptığı “İMAR BARIŞI” değerlendirmesi şöyle:

Kanunda, ruhsatsız yada ruhsata aykırı yapılan yapıların vatandaşın, maliyetin %3’ü kadar bedel ödeyerek kayıt belgesi alacağı, bu belgenin binayı yasallaştıracağı, kayıt altına alacağı, elektrik – su aboneliklerinin yapılabileceği, hissedarların tamamının oluruyla kat mülkiyetine geçilebileceği belirtiliyor.

KANUNUN ÇELİŞKİLERİNE BAKALIM:

Kat mülkiyetine geçerken uyulması gereken başka kanunlar, istenen belgeler var. Bunlardan bir tanesi; İskan belgesi.

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız yada ruhsata uygun olmayan yapılara, ilgililerinin beyanlar üzerine  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, yasada belirlenen şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebileceği belirtiliyor. Yani, binanın kaydının tutulması ön görülüyor.

31/10/2018 tarihine kadar müracaat yapılabilecek. 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi gerekecek. Kanun Bakanlar kuruluna süreyi uzatma yetkisi veriyor.

Maliyetinin %3’ü kadar bedel ödenerek kayıt altına alınan binalara elektrik ve su bağlanabileceği, belirlenen bedelin 2 katına kadar artırma yada yarısı kadar Bakanlar Kuruluna indirme yetkisi veriliyor. Cezalar veya devam eden davaların iptali ön görülüyor.

MALİYETİNİN %3’Ü NASIL BELİRLENECEK?

Maliyetinin %3’ü nasıl belirlenecek? Bu kanunda belirli değil. Birleştirilmiş bağımsız birimlerin maliyet hesaplarını neye göre yapacaksınız? Maliyet hesabı yapılırken binanın sadece ruhsata aykırı bölümünün toplam inşaat maliyeti üzerindeki payından mı hesaplanacak? Yoksa binanın tamamının maliyeti mi dikkate alınacak? Binanın tamamının maliyetini dikkate alacak bir imar barışına kimse müracaat yapmaz.

SIĞINAKSIZ BİR APARTMAN YARATABİLİR MİSİNİZ

İmar affına müracaat edip Kat mülkiyetine geçilmezse ortak alanlarda muvafakat aranacak mı? İnsanların elzem ihtiyacı olan sığınak, otoparklarda tecavüz varsa, bir başka bağımsız ölüm tarafından kullanılmaya başlanmışsa nasıl değerlendirilecek? Sığınaksız bir apartman yaratabilir misiniz? Binada yaşayanların sığınma hakkı yok mu?

BİNANIN STATİK YETERLİLİĞİNİ MESLEKİ DENEYİMİ OLMAYAN VATANDAŞ NASIL VERECEK?

Binanın statik yeterliliği vatandaşın beyanına tabi… Böyle bir beyanı hiçbir mesleki deneyimi olmayan sıradan bir vatandaş nasıl verecek? Bir mühendisin teknik gözle tespit etmesi bile mümkün değil. Çeşitli testler yapılması gerekir.

VATANDAŞIN BEYANIYLA KAT MÜLKİYETİNE NASIL GEÇİLECEK?

Bu tür kanunların başka kanunlarla çelişmemesi lazım… Kat mülkiyet kanununda bir bina bir bina Kat Mülkiyetine geçerken zorunlu olarak istenen belgeler var. İmar Barışı ile verilecek belgenin İskan Belgesinin yerine geçtiğini var sayalım. Kat Mülkiyeti kanunu, binanın bütün katlarının gözükeceği, sahibinin imzasının olacağı, bağımsız bölümün niteliği ve numarası yazılı proje istiyor. Kat Mülkiyetine geçilmeyi ön gören İmar Barışı kanunu proje zorunluluğun getirmemiş. Vatandaşın beyanıyla kat mülkiyetine nasıl geçilecek? Ortada proje yoksa kat mülkiyetine nasıl geçeceksiniz. Kat mülkiyeti kanunu ile bu kanun arasında çelişki var.

SATIŞLAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILACAK?

Kamu arazileri sadece hazine arazilerinden ibaret değil. Belediyelere ve başka kurumlar ait araziler de var. Bu arsaların kullanımlarına göre satılabileceği belirtiliyor. Özellikle teknik anlamda satışlar hangi kriterlere göre yapılacak? Ne kadar miktarı satılacak? Maksimum bir sınır var mı? Bundan önce gecekondularda 400 metrekare ile sınırlıydı. Burada bir sınırdan bahsedilmiyor. 100 metrekare bina yapılan arsada işgal edilen alana 3000 metrekare arsanın satışı istenebilir mi? Buna bir engel yok…

HAZİNEYE AİT SOSYAL DONATI ALANLARINDAKİ BİNALAR YASADAN YARARLANAMIYOR

Önceki kanunlarda 3. şahısların bina yaptığı durumlarda arsa sahibi ile bina yapan şahsın anlaşması esas olarak kabul edilirken, karar yargıya bırakılıyor. Bu uygulamaya göre İmar Barışında bu maddenin bertaraf edilmesi lazım. Yada başka bir çözüm bulunması lazım. Hazineye ait sosyal donatı alanlarına yeşil alanlara yapılan binaların bu kanundan yararlanamayacağının belirtilmesi doğru bir uygulama.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AYAĞI BELEDİYELERE PAY YOK

Kanun kapsamındaki binalara ve bölgelere bütün hizmeti götüren belediyeler ve belediye yetkileri yargılanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu kapsamda hiçbir sorumluluğu yok. Belediyelerin de bu kapsamdaki davaları düşecek. İmar Barışı kanunda belediyelerle ilgili hiçbir yerde bahsedilmiyor. Maliyetin %3’ü gibi kentsel dönüşümde kullanılacağı kaynağın oluşacağı kaynaklara belediyelere ayrılan paydan hiç bahsedilmiyor. Maliyetin %3’ü olarak tahsil edilecek gelirin Kentsel Dönüşümde kullanılacağından bahsediliyor. Kentsel Dönüşümün bir ayağını oluşturan belediyelere her hangi bir paydan söz edilmiyor.

ÇŞB BÜROSU VE PERSONELİ YETERLİ OLACAK MI?

Kanunun yetkilendirdiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendireceği kişi ve kuruşlardan söz ediliyor. Kimler bu kurum yarda kuruluşlar? Kimler aracılık yapabilecekler. İstanbul gibi koca bir metropol kente Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürosu ve personeli yeterli olacak mı? Bahsedilen kurum ve kuruluşlar; belediyeler midir? Yoksa özel kuruluşlar mıdır? Bu konunun da açıklığa kavuşturulması lazım…

Vatandaş gidecek ada – pata numarasıyla bir form dolduracak. 31/10/2018’e kadar müracaatını yapacak. Vatandaşa henüz net olmayan bir biçimde maliyet çıkarılacak. Yıl sonuna kadar da bu çıkarılan maliyetin ödenmesi gerekiyor. Yapı kayıt belgesi adıyla bir belge verecekler. Bina yasallaşmış olacak. İskanlı sayılacak. Daha sonra henüz nasıl yöntemi bilinmeyen bir şekilde kat mülkiyetine geçilecek.

 BÜYÜME YOK, MALİYET HESABI VAR MI?

Projeye bağlı kalınarak yapılmış ancak süresi içerisinde bitmemiş, veya bitmiş ancak; kat irtifakı kurulmuş yada kurulmamış kat mülkiyetine geçilmemiş binaların özelinde baktığınız zaman, projesi ile karşılaştırılınca her hangi bir büyüme yok. Mülkiyete geçilmemiş. Burada maliyetin %3’ünü neye göre hesap edeceksiniz? Maliyet hesabı var mı? Maliyet yok. O zaman harç veya her hangi bir ücret alınmayacak mı? Bunlar da belli değil.

YAPI KAYIT BELGESİ ALINARAK, KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLEBİLECEK

Kat irtifakı kurulu binalarda ÇŞB yada yetkilendireceği kuruma müracaat ederek yapı kayıt belgesi alınarak, Kat mülkiyetine geçilebilecek.

KAT İRTİFAKI KURULU, KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLECEK ÜCRET TALEP EDİLECEK Mİ?

Kat irtifakı kurulu, kat mülkiyetine geçilmedi. İmar Barışı Kanunu diyor ki; yapı kayıt belgesiyle Kat mülkiyetine geçilir. Bu binada her hangi bir ücret talep edilmeden mi hizmet verilecek? Ücret talep edilecekse, neye göre talep edilecek?

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

#

Sadık Kayhan, ‘İmar Barışı Kanunu Bu Haliyle Uygulanamaz’” için 1 yorum

  1. Sadık Kayhan ' : diyor ki:

    […] Sadık Kayhan, ‘İmar Barışı Kanunu Bu Haliyle Uygulanamaz’ […]