logo

ATAŞEHİR’DE SOKAK HAYVANLARININ REFAHI İÇİN KONGRE

ATAŞEHİR’DE SOKAK HAYVANLARININ REFAHI İÇİN KONGRE

atasehir_hayvan_kongresi (0)1.Sokak Hayvanları Kongresi Battal İlgezdi başkanlığındaki Ataşehir Belediyesi koordinasyonuyla ve ilgili kurumların yoğun katılımıyla Ataşehir’de gerçekleşiyor.

Recep Kenan/itvhaber.com

Sözlü bildiriler ve sunular eşliğinde gerçekleşen oturumlarda sahipsiz sokak hayvanlarının sorunlarının ele alındığı 1.Sokak Hayvanları Kongresi Ataşehir’de devam ediyor. Yoğun katılım ve programla devam eden kongrenin birinci gününde gerçekleşen 5 oturumda sahipsiz sokak hayvanlarının sorunlarını dile getiren uzmanlar sorunlar ve sorumluluğu olanları tespit ederek; sahipsiz hayvanların refahları için yapılması gerekenleri belirliyor.

atasehir_hayvan_kongresi (53)

İlgili tüm taraflarının mevzuatlarının yetersizliği, kurumların yetkileri ile ilgili sorunların olduğunun vurgulandığı 1 Sahipsiz Sokak Hayvanları Refahı Kongresi’nde, kurumların sorumluluklarını yerine getirmedikleri konusunda görüş birliği oluşurken, yerel yönetimlerin sokak hayvanları sorunlarını önemsediklerine işaret edilip, tarafların birlikte çalışma konusunda sorun yaşadıkları, görevlilerin fiziki ve sözlü saldırılara maruz kaldıkları vurgulanarak; sorunların çözümü için kongre ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

atasehir_hayvan_kongresi (23)

SAHİPSİZ HAYVANLARIN SORUMLULUĞU BELEDİYELERİN

Sahipsiz hayvanların sorumluluğunun 2004 yılında çıkan Hayvanları Koruma Yasa ile belediyelere devredildiğinin altını çizerek konuşmasına başlayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, kongreyi sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunları ele almak, iş birliği oluşturarak çözüme katkı sunmak amacıyla düzenlediklerini kaydederek; “1.Sokak Hayvanları Kongresi’ni; sahipsiz can dostlarımızın yaşadıkları sorunları tüm yönleri ile ele almak, kurumların sorumluluklarını netleştirmek, kurumlar arası iş birliği yaparak çözüme katkı sumak için düzenledik. Büyükşehirlerde, kentleşme süreci ile birlikte yaşam alanları daralan sahipsiz sokak hayvanlarının refahları ve sağlık sorunları ile çevre ve halk sağlığı sorunları giderek büyümektedir. Bu nedenle hayvan ve insanın uyumlu bir şekilde yaşayacağı ortamların yaratılması, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır” dedi.

atasehir_hayvan_kongresi (26)

EN MÜKEMMEL ADALET İNSANIN KENDİ VİCDANI

En mükemmel adaletin insanın kendi vicdanı olduğuna işaret eden Başkan Battal İlgezdi, sahipsiz hayvanların durumları ile ilgili tespitlerde; “Sokakta hayvanların sefil bir şekilde yaşamaları, ormanlarda açlıktan ölmeleri, trafik kazalarında hayatlarını kaybetmeleri, eziyete uğramaları hepimizin vicdanlarını yaralayan, bir an önce çözüm bulmamız gereken konulardan bir tanesidir. Bu kongre sokak hayvanları ve insanların huzur içerisinde yaşayabileceği hale getirilmesi için oluşturulacak projelerin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyorum” seklinde konuştu.

atasehir_hayvan_kongresi (4)atasehir_hayvan_kongresi (10)atasehir_hayvan_kongresi (14)

SAHİPSİZ CAN DOSTLARIN SORUNLARI KONGREDE

Sahipsiz can dostların yaşadıkları sorunları tüm yönleriyle ele almak, kurumların sorumluluklarını netleştirmek, kurumlar arası işbirliği yaparak çözüme katkı sunmak amacıyla; Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları, yerel yönetimler, ilgili kamu kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin de katıldığı“ 1. Sokak Hayvanları Kongresi ” Ataşehir’de gerçekleştiriliyor.

atasehir_hayvan_kongresi (22)

PETSHOPLARDA HAYVAN SATIŞINA İZİN VERİLMEMELİ

Petshoplarda hayvan satışına izin verilmemesi gereğinin vurgulandığı “ 1. Sokak Hayvanları Kongresi”nde hayvan severlerden, satın almak yerine sahipsiz hayvanları sahiplenmeleri istendi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ NECATİ BOZKURT KOORDİNATÖR

Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkurt koordinatörlüğünde yürütülen “ 1. Sokak Hayvanları Kongresi” ilgili meslek odaları, STK, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve Akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

atasehir_hayvan_kongresi (27)atasehir_hayvan_kongresi (29)

AÇILIŞ KONUŞMALARI BATTAL İLGEZDİ VE PROF.DR.MURAT ARSLAN’DAN

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İLGEZDİ ve İstanbul Veteriner Odası Başkanı Prof.Dr.Murat ARSLAN’ın açılış konuşmaları ile başlayan kongrenin Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER başkanlığındaki ilk oturumunda Prof.Dr.Murat ARSLAN , Elif Ergül EKİZ , İrina CHUMACHENKO , Necati BOZKURT ortak çalışması “Sokak Hayvanlarının Sorunlarına Farklı Bakış Açıları” bildiri sunuldu.

İkinci konuşmacı Prof.Dr. Tamer DODURKA (Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı) “Avrupa Birliğindeki Hayvan Koruma Stratejileri, Ülkemizde Sokak Hayvanlarının Durumu ve Popülasyon Kontrolü” konulu sunusu ile Avrupa ve ülkemizdeki sokak hayvanları üzerine yapılan çalışmaları değerlendirdi.

atasehir_hayvan_kongresi (72)

SOKAK HAYVANLARININ SİYASİ PARTİLERİN PROGRAMLARINDAKİ YERİ

Doç.Dr. Selçuk ÖZDAĞ (Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı) kongre süreci gerekçesi ile katılamadığı, Zeynep ALTIOK (Cumhuriyet Halk Partisi  Genel Başkan Yardımcısı) ve Hüseyin GÜNGÖR (Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı) “Sokak Hayvanlarının Siyasi Partilerin Programlarındaki Yeri” hakkında bilgiler verdiği kongrede,  Doç.Dr. Selçuk ÖZDAĞ adına bakanlık çalışmaları ve projeleri hakkında ayrıntılı sunu yapıldı.

atasehir_hayvan_kongresi (68)

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU

Prof.Dr. Tamer DODURKA Oturum Başkanlılığında yapılan 2. Oturumda Ahmet Kemal ŞENPOLAT (HAYTAP  Yönetim Kurulu Başkanı) “Hayvanlara Eziyet Daha Ne Kadar Kabahatler Kanunu Kapsamında Kalacak?” sorusunu yönelterek hayvanlara karşı işlenilen suçların “kabahat” kapsamından çıkartılarak “suç” niteliği kazandırılmasının sorunun çözümüne katısını değerlendirdi.

Av.Hülya Yalçın (İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı) “Hayvan Haklarına Hukuki Yaklaşım ve Uygulamalar” başlığıyla onunun hukuki detaylarını gündeme getirirken, Özcan YAMAN (T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı Daire Başkanı)’da “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulanmasına Yönelik Değerlendirme” başlıklı konuşmasında yasanın ve yönetmeliklerin hayvanları korumadaki yetersizliğine dikkat çekerek adeta yasanın “Hayvanları Koruma!” talimatı verdiği şeklinde görüşünü dile getirdi.

atasehir_hayvan_kongresi (92)

HAYKONFED  Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin ÇITIRIK “Sokak Hayvanlarının Hakları ve Sorunlarının Çözümü” başlığıyla yaptığı konuşmada, konunun birinci derecede ilgilileri olduğu belediyelere yüklenerek, birçok belediyede sorumlu ve yetkili bulamamaktan yakındı. Nesrin Çıtırık, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda beklenen değişiklikler üzerine görüşlerini paylaştı.

Belediyelerin hayvanlarla ilgili uygulamalarını eleştiren Nesrin Çıtırık, barınak yada hayvan konukevlerindeki sorunları gündeme getirerek, bütün kurum ve kuruluşların üzerlerine düşenleri yapmaları gereğini dile getirdi.

Ataşehir’de gerçekleştirilen 1. Sokak Hayvanları Kongresi ilk gün, ikinci oturum “5199 Sayılı Kanunda Beklenen Değişiklikler” başlığklı Dr. Ebru TONG (İzmir Veteriner Hekimler Odası)’a ait sunu ile tamamlandı.

SAHİPSİZ HAYVANLAR VE TOPLUM SAĞLIĞI – KENT YAŞAMI

Öğle Yemeği sonrası Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN’ın Başkanlık ettiği “Toplum Sağlığı-Kent Yaşamı” gündemli 3. Oturumda konuşmacılar ve konu başlıkları; Doç. Dr. Esin TUNCAY (İstanbul Tabip Odası) “Sokak Hayvanlarının Toplum Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi”, Mesut SECER (T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) “Kuduz Ve Kuduz Riskli Temas; Mevcut Durum Ve Sağlık Bakanlığınca Yürütülen Çalışmalar”, Dr. Orhan AYLAN ( T.C.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) “Petshoplarda Satılan Hayvanların Sokak Hayvanları Populasyonuna Etkisi, Sokak Hayvanları ve Toplum Sağlığı” ve Arsal ARISAL (Yüksek Mimar / Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi) “Karıncaların Yaşama Mekânı” şeklinde gerçekleşti.

SOKAK HAYVANLARININ SORUNLARINA “TEKNİK BAKIŞ”

“Teknik Bakış” başlığıyla sahipsiz sokak hayvanlarının sorunlarının teknik boyutu ile ele alındığı 4.Oturum Başkanı; Gökhan ÖZDEMİR (İzmir Veteriner hekimler Odası Oda Başkanı), konu başlıkları; “Barınak Ve Geçici Bakım Evi Standartları – Barınak ve Geçici Bakımevlerinde Sosyal Yaşam”, “Yerel Yönetimlerdeki Uygulamalar”, “Çevresel Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Yaratmak”, ”Sokak Hayvanları Popülasyonunun Kontrolünde Hayvan Refahı İçin Erkek Kedi Ve Köpeklerde Cerrahi Olmayan Kısırlaştırma Tekniklerinin Kullanılması” ve “Köpeklerde Üreme Kontrolü”.

Doç.Dr. Ebru YALÇIN (Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi), Muhammed Nuri COŞKUN (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü), Umut POLAT ( İzmir Büyükşehir Belediyesi), Prof.Dr. Alper BARAN (İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi), Gizem TEZ  (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi) konuşmacılar olarak yer aldı.

atasehir_hayvan_kongresi (7)

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI SORUNUNA “TOPLUMSAL BAKIŞ”

Sahipsiz sokak hayvanları sorununa “Toplumsal Bakış” konulu günün 5.ve son oturumuna Prof.Dr. Mustafa ÖZCAN başkanlık ederken konuşmacılar arasında Ayhan IŞIK (Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğü), Mustafa YALÇIN (Çiğli Belediyesi İZMİR), Turan DOLU (Ataşehir Kent Konseyi sekreteri), Kadir DELİBALTA (Muhtarlar Fed. Bşk.), Murat ARAS (Karabağlar Belediyesi/İzmir) yer aldı.

Oturumda ele alınan konuların başlıkları ise; “Sokak Hayvanlarının Sorunlarının Çözümüne İslami Bakış Açısı”, “Belediyede Veteriner Hekim Olmak”, “Kent Konseyi Platformunu Soruna Bakış Açısı”, “İstanbul Muhtarlar Federasyon Değerlendirmesi” ve “İnsancıl Hayvan Populasyonu Yönetimi ve Veteriner Hizmetleri Standardizasyonu Çalıştayı Çıktıları”.

atasehir_hayvan_kongresi (62)atasehir_hayvan_kongresi (66)

1.Sokak Hayvanları Kongresi birinci günü yapılan poster sunumları:

Sokak Hayvanları Çalışmalarında Konya Modeli.

Prof.Dr. Mehmet MADEN / Selçuk Üniversitesi

Nevzat DEMİRCİ / Konya Büyükşehir Belediyesi

Çankırı’da Yerel Yönetimleri Sokak Hayvanlarına Yaklaşımı.

Zekeriya ÖCAL / Çankırı Belediyesi

Denizli’de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Çalışmaları.

Sündüz NAZA / Denizli Büyükşehir Belediyesi

Bayrampaşa Belediyesinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Çalışmaları.

Tayfun NASUHBEYOĞLU / Bayrampaşa Belediyesi

Kayseri’de Sokak Hayvanı Refahı.

Zafer DOĞAN / Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Ülkemizde Sokak Köpeği Sorununu Körükleyen Mevcut Köpek Sahipliği Akış Şeması.

Göktan EKER / Köpek Eğitim Derneği

Sokak Köpeklerini Kontrol Altına Almak İçin Site Sahipli Sokak Köpekleri Bakım Evleri Projesi.

Mehmet Selami KIBRIS / Yeni Mahalle Belediyesi Ankara

Türkiye’de Sahipsiz Şehir Hayvanlarına Yönelik Yönetim ve Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Oytun Okan ŞENEL / Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası

İrem ERGİN / Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Sokak Hayvanları Refahı ve Yerel Yönetimler

Yrd. Doç. Dr. Muhsin ÖZTÜRK / İstanbul Esenyurt Üniversitesi

BARINAK/GEÇİCİ BAKIMEVİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞTAYI VE SONUÇ

11 Mayıs 2016’ta asına kapalı olarak geçekleştirilen 1. Sokak Hayvanları Kongresi’nin ikinci gününde; II. Barınak/Geçici Bakımevi Hekimliği Çalıştayı düzenlendi.

Yönetim Kurulu Üyesi Fatih ÇOKCAN tarafından, “Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Amaçlar, Kayıt ve Irk Tespiti” Sunumu ile başlayan çalıştay sonrası “Kongrenin Mesleki Açıdan Değerlendirilmesi” toplantısı ile devam etti. Kongre kapsamında yapılan çalışmalar, bildiriler ve sunular yayınlanacak sonuç bildirgesiyle ilgili kurum, kuruluş ve vatandaşlarla paylaşılacak.

atasehir_hayvan_kongresi (15)atasehir_hayvan_kongresi (94)atasehir_hayvan_kongresi (95)atasehir_hayvan_kongresi (99)

Etiketler: » » » » » »
Share
586 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ