logo

CHP’li Üyeler İBB Meclisi’nde Ataşehir’in İmarını Sordu

CHP’li Üyeler İBB Meclisi’nde Ataşehir’in İmarını Sordu

Ataşehir’in imarı CHP’li İBB Meclis üyeleri verdikler soru önergesi ile meclis gündeminde. İBB Meclisine verilen önergede Ataşehir’in plan çalışmasının yapılıp yapılmadığı soruldu.

Recep Kenan/itvhaber.com

Ataşehir’in imarı CHP’li İBB Meclis üyelerinin verdikler soru önergesi ile meclis gündeminde. CHP’li üyeler İBB Meclisine verilen önergede, Ataşehir planlarının üst ölçeğe uygun hale getirilime çalışmasının yapılıp yapılmadığını sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB)’nin 12/06/2015 tarihindeki oturumda İBB Grup yönetimi tarafından verilen ve Ataşehirli İBB Meclis üyesi Fevzi Ağaçdalı tarafından özeti okunan önergede; İstanbul’un üst ölçekli planı olan 1/100 Binlik plana uygun alt ölçekli planlara uygun hale getirilmesi ile ilgili 1/5000  plan çalışması yapılıp yapılmadığı, yapılmakta ise çalışmaların hangi aşamada olduğu soruldu.

atasehir_ibb-chp_fevzi

Ataşehir’in %36’sında 1/5000’lik NİP Yok

CHP’li İBB Meclis üyeleri İBB Meclisine; 2.500 hektar (25 km2) yüzölçümüne sahip Ataşehir ilçesinin yaklaşık %36’sında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bulunmadığı, var olan diğer Nazım İmar planlarının da günümüzdeki ihtiyaçlara cevap vermediği, (Üst ölçekli planlarla uyuşmadığı) vatandaşların yıllardır mağdur ettiği, İlçenin sağlıklı kentleşmesini, kararlarını olumsuz yönde etkilediğini ve diğer kamu hizmetlerinin aksamasına sebep olduğunun vurgulandığı soru önergesi verdi.

1/5 Binlik NİP İçin Defaten Başvuruldu

Ataşehir Belediyesinin kurulduğu 2009 yılı ile birlikte 6 yıldan bu yana çeşitli tarihlerde, defaten 5216 sayılı yasa doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilerek bir an önce Ataşehir ilçesine ait  1/5000 Nazım imar Planlarımızın üretilmesi için İlçe Belediyesince Büyükşehir Belediyesine başvurulduğunun hatırlatıldığı önergede; Ataşehir İlçesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planları açısından tekrar ele alınarak imar planlarının revize edilmesi gerektiği ve aşağıdaki etaplara göre planlanacağı ilçe Belediyesine bildirildiği ifade ediliyor.

“3 Etapta, 1/5000 Ölçekli NİP Çalışmaları Devam Ediyor”

Ataşehir Belediyesi’ne verilen cevapta;

1. Etapta (çalışması devam eden), Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve Yenisahra Mahalleleri ve Barbaros Mahallesi’nin bir kısmı,

2. Etapta, Kayışdağı, İnönü, Küçükbakkalköy Mahalleleri, İçerenköy Mahallesi’ nin bir kısmı ile Atatürk Mahallesi’ nin bir kısmı,

3. Etapta, Ferhatpaşa, Yeniçamlıca, Yenişehir, Mimar Sinan, Mevlana Mahalleleri ile Atatürk Mahallesi’ nin bir kısmı, olmak üzere Ataşehir İlçesinin 3 ayrı etapda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir.

Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon NİP Müdürlükte

Önergede; 1. Etabın bir bölümünü kapsayan, Yenisahra Mahallesi ve Barbaros Mahallesinin bir kısmını kapsayan Nazım İmar Planı olsa da 14.12.2012 tarih, 2669 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunarak 08.03.2013 tarihinde Başkanlığınızca onanmış olan bu plana çok sayıda itirazda bulunulmuş, açılan davalar sonucu 24.06.2014 tarihinde, söz konusu planın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş bu sebeple bu plana yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin 17/10/2014 gün 1504 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı uygulanamadan yeniden Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanması için 14/01/2015 gün ve 25 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı alınarak, plan dosyası Planlama Müdürlüğüne gönderildiğinin altı çiziliyor.

22 Yıllık İçerenköy NİP Uygulanamaz

22 yıl önce hazırlanarak onaylanan halen yürürlükteki İçerenköy Mahallesini kapsayan, 02.08.1993 onanlı 1/5000 ölçekli İçerenköy Nazım İmar Planı’nın da uygulanamaz olduğunun vurgulandığı önergede;  Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallelerini kapsayan, bugüne kadar onanmış herhangi bir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmadığına dikkat çekiliyor.

Yeniçamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir Planları Uygulanamaz

Ayrıca; Yeniçamlıca, Mevlana, Mimar Sinan Mahalleleri ile Yenişehir Mahallesinin bir kısmında olan planın da uygulanabilir olmaktan uzak olduğu ifade ediliyor.

Ataşehirliler Soruyor: “Palan Çalışması Yapılıyor Mu?”

CHP’li İBB Meclis üyeleri adına grup yönetimi tarafından verilen önergede; İstanbul Büyükşehir Belediyesi  (İBB) ile 2009 yılından beri yapılan tüm yazışmalarda Ataşehir İlçesindeki 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hangi aşamada oldukları ve ne zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulacakları, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen ve 15.06.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, Ataşehir İlçesindeki alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun hale getirilmesi ile ilgili 1/5000  plan çalışması yapılıp yapılmadığı, yapılmakta ise çalışmaların hangi aşamada olduğu, Ataşehir ilçesi kurulduğundan bu yana gecen 6 senelik süreçte neden 1/5000 planların üretilmediği hakkında bilgi verilmesi talep ediliyor.

CHP’li Meclis üyelerinin İBB Meclisine verdiği soru önergesi;

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

Ataşehir ilçesi 1/5000 nazım imar planları hk.

Ataşehir ilçe Belediyesi Kadıköy İlçesinden 7, Üsküdar İlçesinden 3, Ümraniye İlçesinden 6 ve Samandıra İlk Kademe Belediyesi’nden 1 Mahallenin katılımıyla, 06.03.2008 tarihli ve 5747 sayılı Kanun uyarınca 2009 yılı yerel seçimleri itibariyle faaliyete başlamış bulunmaktadır.

2.500 hektar (25 km2) yüzölçümüne sahip Ataşehir ilçesinin yaklaşık %36’sında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bulunmadığı, var olan diğer Nazım imar planlarının da günümüzdeki ihtiyaçlara cevap vermediği, (Üst ölçekli planlarla uyuşmadığı) vatandaşların yıllardır mağdur ettiği, İlçenin sağlıklı kentleşmesini, kararlarını olumsuz yönde etkilediğini ve diğer kamu hizmetlerinin aksamasına sebep olduğu; Belediyenin kurulduğu 2009 yılı ile birlikte çeşitli tarihlerde (6 yıldan bu yana) defaten 5216 sayılı yasa doğrultusunda Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilerek bir an önce Ataşehir ilçesine ait  1/5000 Nazım imar Planlarımızın üretilmesi için İlçe Belediyesince Büyükşehir Belediyesine başvurulmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünce 03.02.2010  tarihli yazı ile, İlçe Belediyesine konuyu özetleyen ve kararlar içeren cevap verilmiştir.

Şöyle ki, Ataşehir Belediye sınırları içerisinde halen 16 adet nazım imar planı bulunduğu, parçacıl plan kararları getirildiği, gerek yoğunluk kademelenmesi, donatı alanlarının büyüklük ve yer seçim kararları, gerekse nüfus yoğunluk değerleri açısından kendi değerleri içerisinde bir bütünlük arz etmediği, İlçede ki imar planlarının eski tarihli olduğu, günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap veremediği gibi uygulanabilirliğini de yitirdiği, mevcut nazım imar planlarına uygun olarak uygulama imar planlarının yapılamadığı, belediyenin hizmet alanının büyük bir kısmının ıslah imar planları ile geliştiği, bu planlar üzerinden uygulama yapılması nedeniyle de bölgelerin sağlıksız geliştiği, bu kapsamda Ataşehir İlçesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planları açısından tekrar ele alınarak imar planlarının revize edilmesi gerektiği ve aşağıdaki etaplara göre planlanacağı ilçe Belediyesine bildirilmiştir.

1. Etapta (çalışması devam eden), Mustafa Kemal, Aşık Veysel ve Yenisahra Mahalleleri ve Barbaros Mahallesi’nin bir kısmı,

2. Etapta, Kayışdağı, İnönü, Küçükbakkalköy Mahalleleri, İçerenköy Mahallesi’ nin bir kısmı ile Atatürk Mahallesi’ nin bir kısmı,

3. Etapta, Ferhatpaşa, Yeniçamlıca, Yenişehir, Mimar Sinan, Mevlana Mahalleleri ile Atatürk Mahallesi’ nin bir kısmı, olmak üzere Ataşehir İlçesinin 3 ayrı etapda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir.

Bugüne kadar plan çalışması tamamlanmış olan kısım, 1. Etabın bir bölümünü kapsayan, Yenisahra Mahallesi ve Barbaros Mahallesinin bir kısmını kapsayan Nazım İmar Planı olsa da 14.12.2012 tarih, 2669 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun bulunarak 08.03.2013 tarihinde Başkanlığınızca onanmış olan bu plana çok sayıda itirazda bulunulmuş, açılan davalar sonucu 24.06.2014 tarihinde, söz konusu planın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş bu sebeple bu plana yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin 17/10/2014 gün 1504 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı uygulanamadan yeniden Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanması için 14/01/2015 gün ve 25 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı alınarak, plan dosyası Planlama Müdürlüğüne gönderilmiştir.

22 yıl önce hazırlanarak onaylanmış olan, İçerenköy Mahallesini kapsayan, 02.08.1993 onanlı 1/5000 ölçekli İçerenköy Nazım İmar Planı halen yürürlükte olup, büyük yerleşim alanlarının ve özel mülkiyetteki birçok parselin bu planda kamu hizmetlerine tahsis edilmesi uygulamayı zorlaştırmakta ayrıca aradan gecen yılar dikkate alındığında bu plana dayalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da hazırlanması bilimsel ve teknik olarak mümkün değildir.

Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallelerini kapsayan, bugüne kadar onanmış herhangi bir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamaktadır.

Yeniçamlıca, Mevlana, Mimar Sinan Mahalleleri ile Yenişehir Mahallesinin bir kısmında, 18.08.2004 tarihinde Başkanlığınızca onanmış olan ve 19.03.2005 tarihinde tadilatı yapılan 1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu Esenşehir, Ihlamurkuyu ve Yeniçamlıca Mahalleleri Nazım İmar Planı bulunmakta olup, parçalanmış bu planın ilçemizde kalan kısmının teknik olarak uygulanabilirliği olamaması kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen alan ile ilgili İBB tarafından herhangi bir karar üretilmeği gibi 1/1000 planın ilçe ile birlikte hazırlanacağı 1/5000 plan kararları ile belirtilen alanda İBB tarafından herhangi bir karar üretilmemiştir.

Sonuç olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2009 yılından beri yapılan tüm yazışmalarda Ataşehir İlçesindeki 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hangi aşamada oldukları ve ne zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulacakları, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 gün ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen ve 15.06.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı doğrultusunda, Ataşehir İlçesindeki alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun hale getirilmesi ile ilgili 1/5000  plan çalışması yapılıp yapılmadığı, yapılmakta ise çalışmaların hangi aşamada olduğu, Ataşehir ilçesi kurulduğundan bu yana gecen 6 senelik süreçte neden 1/5000 planların üretilmediği hakkında bilgi verilmesini arz  ederim.

Etiketler: » » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ