logo

Çoklu Baro Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

Çoklu Baro Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

Tartışmalara konu, çoklu baro düzenlemesi içeren “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Recep Kenan/itvhaber.com

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi. Çoklu Baro 163 red oyuna karşın Ak Parti ve MHP gruplarının 251 oyuyla kabul edildi.

AVUKAT SAYISI 5 BİNİN ÜZERİNDE ÇOKLU BARO

Çoklu Baro uygulamasının önünü açan değişikliklere göre, avukat sayısı bakımından Ankara, İstanbul ve İzmir gibi avukat sayısı 5 binin üzerinde olan büyük şehirlerde birden fazla baro kurulabilecek. Çoklu Baro düzenlemesiyle 49 üyeli bir baro da 4 delege ile 4 bin 900 üyeli bir baro da 4 delege ile temsil edilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile yürürlüğe girecek kanuna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.

İKİNCİ 6 AYLIK KISMI, STAJ YAPILAN BAROYA KAYITLI BİR AVUKATIN YANINDA

Düzenlemeyle, aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci 6 aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.

AVUKATLAR HERHANGİ BİR BAROYA STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEK

Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek. Yine aynı ilde birden fazla baro bulunması halinde staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kağıdı, staj yapılan baroya kayıtlı 2 avukat tarafından düzenlenecek.

BİR AVUKATIN GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek. Bir avukatın ölümü, meslekten veya işten çıkarılması, işten yasaklanması, geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, avukatın kayıtlı olduğu baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatını almak şartıyla, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için kendi barosuna kayıtlı bir avukatı görevlendirecek, dosyaları kendisine devir ve teslim edecek.

ORTAKLIK  İÇİN AYNI BAROYA KAYITLI OLMA ŞARTI YOK

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurmak için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak.

Kanunla “avukatlık ortaklığı”, aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine kayıtlı birden çok avukatın bu kanuna göre mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişilik olarak tanımlanacak.

KIYAFET VE STAJ DÖNEMİ DE EKLENDİ

Avukatlar mahkemelere, Türkiye Barolar Birliğince (TBB) şekli belirlenen cüppeyle çıkacak. Avukatlara, staj dönemi de dahil olmak üzere baro ve birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemeyecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, TBB’ye tahsis edilecek. Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate alarak barolara tahsis edecek.

AVUKAT SAYISI 5 BİNDEN FAZLA İLDE2 BİN AVUKAT BARO KURABİLECEK

Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabileceği kabul edilen AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan düzenlemeyle, “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”ne göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat, o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kaydolacak.

BAROYA KAYITLI OLMAYAN KAMUDA GÖREV YAPAN AVUKATLAR DA DAHİL

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenlemeyle, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak.

2 BİN AVUKATIN 4 KİŞİLİK KURUCU İLE TBB’DE TEMSİL

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste TBB’ye verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular kurulu en geç 6 ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu toplayacak ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak birliğe bildirecek. Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar birlikte temsil edilmeyecek.

49 ÜYELİ BARO DA, 4 BİN 900 ÜYELİ BARO DA 4 DELEGEYLE TBB’DA TEMSİL

Çoklu Baro düzenlemesiyle 49 üyeli bir baro da 4 delege ile 4 bin 900 üyeli bir baro da 4 delege ile temsil edilecek.

Her baro, baro başkanı dahil en az 4 delegeyle ve 5 bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her 5 bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek

ÇOKLU BAROLAR KURULUŞ, İLİN ADIYLA NUMARALANDIRILACAK

Mevcuttaki barolar bir numaralı baro olarak adlandırılırken, yeni kurulacak barolar ise tüzel kişilik kazanma tarihlerine göre kuruldukları ilin adına göre numaralandırılacak.

Kanunun öngördüğü değişikliklere göre, avukat sayısı bakımından Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde birden fazla baro kurulabilecek.

AVUKAT SAYISININ 2 BİNİN ALTINA DÜŞMESİ HALİNDE BARO TÜZEL KİŞİLİĞİ

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını yazılı olarak isteyecek. TBB, verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine son verecek ve son verme kararı TBB’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Etiketler: » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ