logo

Emekli Memur Maaşını Düzenleyen Torba Yasa TBMM’den Geçti

Emekli Memur Maaşını Düzenleyen Torba Yasa TBMM’den Geçti

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen torba yasayla, memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları maaş netleşti.

Recep Kenan/itvhaber.com

Kamu personeli memurlara 8 bin 77 lira seyyanen ödeme yapılarak, en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseltildi.

Komisyonda görüşülerek TBMM Genel Kurulunda gündeme alınan 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “makul ve yeterli bulunmamıştır” diyerek daha fazla artış istediği memur, işçi, Bağ-Kur emeklilerinin beklentisi boşa çıktı ve emekli maaş artışı ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı.

KÖK MAAŞA YAPILAN YÜZDE 25 ZAM  7.500 TL ALAN EMEKLİYİ ETKİLEMİYOR

Memur, esnaf ve işçi emekli maaşlarına yapılan zam, refah payı ile birlikte; yüzde 25 olarak yasalaştı. Kök maaşa yapılan Yüzde 25 zam daha önce 7.500 TL’de toplanan en düşük emekli maaşı alan gurubu etkilemedi. Bu grup maaşını 7.500 TL olarak almaya devam edecek. Kök maaşı 6 bin TL üstü olan grubun maaşında % 25 artış sağlıyor yasa düzenlemesi.

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece kabul edilen yasa bir kereye özgü 2023 yılında ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte, kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında alınarak 2.kez ve iki taksitle MTV ödeyecekler.

“MÜCBİR SEBEP HALİ” İLAN BÖLGESİ EK MTV’DEN MUAF

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında “mücbir sebep hali” ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV’den müstesna olacak.

UMUTLA BEKLEYEN EMEKLİYE ZAM: YÜZDE 25  

Teklifle Emekli Sandığı’ndan emekli olanların zam oranı da belli oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, emekliye de “seyyanen zam” önermiş ve yüzde 25’lik artışın yeterli olmayacağını ifade etmişti. Erdoğan ile de görüşen Bahçeli’nin açıklaması ile oluşan beklenti gerçekleşmedi, emekli maaşlarına yapılan zam refah payı ile birlikte yüzde 25 olarak yasalaştı.

MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Yasayla tüm memur maaşlarına 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapılarak, en düşük memur maaşı 22 bin lira olarak belirlendi. Memurlarda ilave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak.

ERDOĞAN’A 3 KATI BORÇLANMA YETKİSİ

Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için belirlenen net borç kullanımı tutarı, 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının 3 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a akaryakıt, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerinin ÖTV oranlarını artırma veya indirme konusunda yetki verildi.

PLASTİK POŞETLERİN KATILIM PAYI İKİ KATINA KADAR ARTABİLİR

Plastik poşetler listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım payı tutarını iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 25’E ÇIKTI

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için alınan yüzde 25 oranındaki kurumlar vergisi ise yüzde 30’a çıkarılıyor.  Covid salgınının Türkiye’de yayılmasını önlemek amacıyla tahsil edilen idari para cezaları ödeyenlere iade edilecek.

KİRA ARTIŞINDA YÜZDE 25 ARTIŞ SINIRI 1 YIL UZATILDI

Konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Uygulama, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemesi koşuluyla geçerli olacak.

5 YILI KALAN COVİD-19 İZİNLİLER CEZAEVİNE DÖNMEYECEK

31 Temmuz itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. “Terör ve örgütlü suçlar” nedeniyle hükümlü olanlar açık ceza infaz kurumuna erken ayrılma veya denetimli serbestliğe erken ayrılma düzenlemelerinden yararlanamayacak.

AFET BÖLGESİNDE SANAYİ ALANLARI BELİRLENECEK

Depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, afet bölgesi ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle sanayi alanı olabilecek yerler, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, alanın durumuna göre ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilecek. Tespit edilen yerler Cumhurbaşkanı kararıyla sanayi alanı olarak belirlenecek.

AFET KAPSAMINDA BAKAN ONAYLI KAYNAK AKTARIMI

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan, deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve benzeri doğal afetler sebebiyle tahrip olan taşınır veya taşınmaz kültür varlıklarının ihyası veya yeniden inşası amacıyla döner sermaye bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanı’nın onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek.

DEPREMZEDELERE ORMANLIK ALANLARI KULLANILABİLME HAKKI

Genel Kurul’da kabul edilen bir önergeyle de depremzedeler için yapılacak konutlar için hak sahibi başına bin metrekareyle sınırlı olmak üzere ormanlık alanların kullanılabilmesi hükmü de getirildi.

TABİP DEVLET HİZMETİ, SINAV VE UZMANLIK EĞİTİMİ DÜZENLEMESİ

Tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilirler ve uzmanlık eğitimine başlayabilecekler.

BÜYÜKELÇİLERE ÖDENEN TAZMİNAT VE GÖSTERGELER ARTTI

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan büyükelçilere ödenen tazminat ve göstergeler artırılarak, Bakanlık ve bağlı kuruluş Müsteşarı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, İl Valisi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı seviyesine getirildi.

YASA RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDIKTAN SONRA YÜRÜRLÜKTE

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Paylaşın:
Etiketler: » » » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ