logo

FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ’NDEN KAMULAŞTIRMA AÇIKLAMASI

FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM DERNEĞİ’NDEN KAMULAŞTIRMA AÇIKLAMASI

Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Dernek Yönetimi Marriot Hotel’de Fikitepe’nin dönüşümü konulu  toplantı sonrası çıkan haberlerle ilgili  basın açıklaması yaptı.

Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Dernek Yönetimi basında çıkan doğru ama eksik bilgilendirme adına bir basın açıklaması yapma ihtiyacı doğduğunu belirterek bir basın açıklaması yayınladı.

Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş yaptığı açıklamada şunları söyledi;

23.102014 tarihinde Marriot Hotel’de yapılan toplantıda bizlerde konuşmacı olarak davet edildiğimizde toplumun genel sıkıntıları, beklentileri ve çözüme yönelik bizim tespit ettiğimiz bazı önerileri aktarabilmek, toplumun sesi mağdurun mağduriyetini yansıtabilmek adına olumlu bularak katıldık ve belirttiğimiz hususları net bir şekilde de tüm katılımcılara sunduk.

Fikirtepe’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığı ile acele olarak gündeme gelen kamulaştırma faaliyetleri adına bizim mutlak bir şekilde kabul ve onayımızın bulunduğu yönünde kamuoyunda yanlış algı oluşmasına sebep olan bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin eksik kalan noktalarını belirtmek ve kamuoyunun daha şeffaf ve net bir şekilde bilgilenmesi adına bu açıklamayı yapmaya mecbur kaldığımızı belirtmek istiyoruz…

Dernek Başkanı olarak Fikirtepe ve çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği adına yaptığımız açıklama özetle aşağıdaki gibidir.

” Fikirtepe’de dönüşüm kaçınılmazdır. Bu noktada özellikle vatandaşların haklarının korunması ve mağdur edilmemesi öncelikli talebimizdir. Vatandaşların mağdur edilmediği ve haklarının korunmasına yönelik bizimde çözüme yönelik ortaya koyduğumuz bazı tespitlerinde gerçekleştirilmesi akabinde kamulaştırma dahil kanun ve hukuk normları içerisinde yapılacak çalışmaların toplumun genelinin mağdur edilmemesi ve haklarının korunması adına destekliyoruz.”

Çözüme yönelik sunduğumuz temel 5 madde aşağıdaki gibidir, kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz…

1- Fikirtepe’de hali hazırda mevcut firmaların mali yapılarının denetlenmesi ve yetersiz olanların elenerek bölgeden uzaklaştırılması

2 – Fikirtepe ve Türkiye geneli kentsel dönüşüm çalışmalarında faydalı olup yol açacak bir öneri olarak, Yapı denetim firmların da nasıl belirli bazı kıstaslar ve kabiliyetler karşılığında verilen sertifika sistemi , Kentsel dönüşüm alanlarında faaliyet yapacak firmalarda da aynı sertfikalandırmanın yapılarak firmaların mali yapılarına ve yapabilirliklerine göre (A-B-C gibi) kategorilendirilmesi. Bu sayede devletin bazı teminatlar vererek vatandaşa karşı yapılabilecek yanlış uygulamaları önceden önlemesi ve vatandaşın haklarının güvence altına alınması.

3 – Bakanlığın sağlam, firmaları ve vatandaşları koruyucu eşit bir sözleme metni çıkartarak isteyen vatandaşların bu sözleşme ile kat karşılığı anlaşma yapabilmesinin sağlanması. Bugün maalesef sözleşme kurnazlıklarına sığınarak ruhsat almış veya almamış büyük firma, küçük firma demeden vatandaşların kiralarını dahi ödememe kurnazlığına kaçarak, vatandaşları mağdur eden firmaların varlığı ileri dönük bizleri tedirgin etmekte, ruhsat verilmiş olmasının bile sorunları bitirmemekte olduğunu gözler önüne sermektedir.

Dernek olarak bakanlık aracılığı ile ortak hak ve menfaatler doğrultusunda eşit sözleşme metinlerinin düzenlenmesini ve gerekli teminatların alınması yolu ile vatandaşların haklarının korunmasını talep ediyoruz. Zira her hangi bir teminat verilmeksizin arsa devir mecburiyeti getiren, kamu veya toplumsal baskı ile yapılmış veya yapılacak sözleşmelerde ilerde yaşanabilecek iflas ve batma gibi durumlarda vatandaş çaresiz kalabilmekte ve uzun yıllar sürebilecek mağduriyetliklere sebep olabilecek mahkemelerde yıllarını heba etmek zorunda kalabilecektir.

4 – Her hangi bir siyasi görüş ve parti ayrımı yapılmaksızın yerel Belediyelere de İ.B.B. ye tanınan bazı yetkilerin verilerek ruhsatlandırma ve evrak takibi noktasında hem işlemlerin hızlandırılmasının sağlanmasını ve yerelde vatandaş tarafından hesap sorulabilirliğin artırılmasını istiyoruz.

5 – Vatandaşların yapılan ve yapılacak çalışmalarda onaylarının alınması gerekli hassasiyetler gözetilerek çok iyi bilgilendirilmesi

6 – Fikirtepe’de % 100 imzası bitmiş toplam 14 ada ve firma mevcut. Fikirtepe’deki 60 ada ve 35 firmayı göz önünü aldığınızda dönüşümün Fikirtepe’de başlamasının üzerinden geçen 4 yıl sonrası ruhsat alan firma sayısı toplam 4 adettir. Bu kesinlikle bir başarı değil tamamen büyük bir hezimettir.

Yüzde yüz imzası başta olmak üzere tüm firmaların başvurusu beklenmeden bakanlık baskısı ile Firmalardan evraklar ve avan proje çalışması istenmeli. Aynı anda ve süratle boşa vakit kaybetmeksizin tüm imzası biten adaların ruhsatlarının verilmesi. İş yapamayacak, mali yönden yetersiz firmaların hiç bekletilmeden elenmesi…

Bu ana temel maddelerin haricinde firmaların vatandaşlara sunduğu kat karşılığı sözleşmelerde bulunan eksik taahhütlerin tamamlanarak vatandaşların kafalarında oluşan soru işaretlerinin de kaldırılması gerektiğini düşünüyor bu konuda yetkilileri de uyarıyoruz.

Peki vatandaşlara taahhüt edilmesine rağmen sözleşmelerde eksik olanlar başlıca talepler neler?

1- Vatandaşa taahüt edilen net – brüt bağımsız bölüm karşılığı ve projedeki konumu

2- İnşaatların yapılamaması veya vaat edilen ödemelerin aksaması durumunda vatandaşı koruyucu ek teminat ve tedbirler

3- Yıkımlardan önce şerefiyelendirmelerin mevcut konum ve yapı stoğu üzerinden yapılması

Yukarıda yazılı maddeler ve söylemler derneğimize ait olup bunun haricinde Derneğimiz adına her hangi bir basın veya yayın kuruluşunda yayınlanan eksik bilgiler her ne kadar bize ait olsa bile görüş ve duruşumuzu yansıtmamaktadır. ”Ağlayanın malı hiç bir zaman gülene yar olmazmış ” ata sözünü de hatırlatarak iyi niyetli yaklaşımların haricinde, ister firma isterse vatandaştan gelsin art niyetli olan girişimlerin mutlaka hukuk içinde karşılığını bulacağını belirtir , kamuoyunun dikkatine sunarız.,

Sonuç olarak, haklı olan ve elinde belgesi ile derneğimize başvuran imza atmış veya atmamış tüm vatandaşlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hizmet etmeye ve hukuk dairesi içerisinde elimizden geldiğince yardımcı olup yol göstermeye devam edeceğiz. Alınan kamulaştırma kararının yanlış ve amacı dışında farklı maksatlar için kullanılarak imza atan veya atmayan tüm vatandaşların mağdur edilmemesi dileğiyle hayırlı olmasını temenni ediyorum, saygılarımızla .

Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm

Dernek Başkanı Yasin BEKTAŞ

Etiketler: » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ