logo

FİKİRTEPE SORUNLARI VE FİKİRTEPE’DE SON DURUM RAPORU

‘Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği’nce düzenlenen bilgilendirme toplantılarının beşincisi Avukat Hürriyet Azak ve Değerleme Uzmanı Ahmet Arslan’ın da katılımı ile gerçekleştirdi.

Fikentder Derneği’nin düzenlediği bilgilendirme toplantısında mahalle halkı tarafından dile getirilen sorunların dışında firma ve ada ile proje bazlı sorunlar gündeme getirildi.

FİKENTDER (Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği) daha önceden de düzenlediği bilgilendirme toplantılarının beşincisini 12 Temmuz akşamı ‘’Fikirtepe’de Hukuki ve Mimari Bilgilendirme Toplantısı‘’ adı altında Avukat Hürriyet Azak ve Değerleme Uzmanı Ahmet Arslan’ın da katılımı ve uzmanların bilgileri ve katkısı ile düzenledi.

Vatandaşlardan gelen soru ve sorunlara ortak çözüm yolları aranmaya çalışılan toplantıda hukuki ve mimari olarak yapılması gerekenlerin ve şerefiyelendirmenin önemine değinilerek, şerefiyelendirme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlardan gelen çeşitli sorulara uzmanlar tarafından cevaplar verildi.

Fikirtepe’de Bir İlk; ”Fikirtepe Dernekleri Ve Muhtarlar Bir Arada”

Fikentder Derneği tarafından düzenlenen bu toplantıya, Fikirtepe kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalan Merdivenköy Mahallesi Muhtarı Nazan Gürkan, Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Ahmet Gediz de katıldılar.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi Mahalle Muhtarları ve Stk’lar Halkla beraber…

Merdivenköy Mahalle Muhtarı Nazan Gürkan Ve Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Gediz Vatandaşların sorunları ve vatandaşların sağlığını riske eden iş makinalarıyla beraber beton tesislerinin oluturduğu gürültü ve hava kirliliği hakkında yaptıkları çalışmalardan bahsettiler.

Fikentder Derneği’nden teşekkür

Fikirtepe Bölge Muhtarları haricinde, Hukukçu ve Emlak uzmanı katılımcılar haricinde, Fikentder Dernek Başkanı Yasin Bektaş, Fidem Başkanı Ercüment Oruç ve Fikirtepem Başkan Yardımcısı Alattin Demirel de toplantıya katılarak bilgilerini ve tecrübelerini mahalle sakinleri ile paylaştılar.

Fikentder Dernek Başkanı Yasin Bektaş, başta katılımcılar ve Dumlupınar ve Merdivenköy muhtarları olmak üzere diğer dernek başkan ve yardımcılarına katılımlarından, bilgi ve tecrübe paylaşımlarından dolayı Fikentder Derneği ve şahsı adına teşekkürlerini sundu.

Fikirtepehaber.com’da yayınlanan Fikentder Dernek Başkanı Yasin Bektaş’ın Fikirtepe Sorunları ve Fikirtepe’nin Son Durum Raporu: 

Fikentder Derneği’ne göre, Fikirtepe neden bitmiyor, neden gündemden hiç düşmüyor!?

Kadıköy – Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde bürokrasinin beceriksizliği maalesef sorunların katlanarak büyümesine sebep oldu. Burada beceriksizlikten kasıt; ufak ve tolere edilebilir veya ikili görüşmelerle çözülebilir bazı sorunların, tek taraflı olarak müteahhitlerin söylemleri lehine kanuni baskılarla çözme girişimlerini söyleyebiliriz.  Bu girişimler karşısında haklı veya haksız kanuni direnç gösterilmesi sonrası maalesef sürecin uzamasına sebep olunmuş sermaye yeterliliği bulunmayan firmaların da katkısıyla Fikirtepe’nin tıkanmasına sebep olunmuştur.

Bunların haricinde bazı firmaların sözleşmeye rağmen, kiraları aksatması, istediği kişileri temsilci seçme girişimi ve paylaşımda insanların iradelerini hiçe sayarak kendi kafasına göre proje, blok, daire sayısı ve büyüklüğü belirleyerek dağıtması daha doğrusu, dayatma girişimi Fikirtepe sorunlarında öne çıkmaktadır.

Tüm bu gelişmeler, Fikirtepe’de bakanlığın çözüm adına her türlü girişimlerinin firmaların davranış ayarlarının nasıl vatandaşlar aleyhine bozulduğunu özetlemektedir.

Fikentder Derneği’ne gelen tüm bu şikayetlerin haricinde Fikirtepehaber.com olarak, sahada birebir yaptığımız tespitler sonrası onlarca şantiye, beton fabrikası ve iş makinalarının, bölgede yaşayan insanları hiçe sayarcasına fütursuzca faaliyet ve çalışmaları sonucu toza toprağa karışan havanın solunmasında oluşan hastalık ve ani ölümlerdeki artışların Fikirtepe’nin içler acısı halini göz önüne serdiğini düşünmekteyiz.

Her yer yerde 2×2= 4’ken, Fikirtepe’de paylaşımlarda neden 3?

Firma , sözleşme uzlaşma, proje derken Fikirtepe’de başlayan kargaşa paylaşımlar, Ticariler Kimin!?

Hakkaniyetli yapılan paylaşımlara sözümüz olmazken, genel itibariyle Fikirtepe’de başlamış olan projelerde en büyük sıkıntı paylaşımlar; bunun içeriğinde ticari alanların hak sahipliliği de dahil, emsal ve emsal dışı alanlar haricinde satılabilir alanların paylaşımındaki belirsizlikler ve firmaların kendi kafalarına göre yaptıkları paylaşımlar maalesef kafaları karıştırmaktadır.

Bu noktada maalesef emsal oluşturan uygulamalar mevcudiyetine rağmen, bakanlık bürokratlarının tarafsız olarak yol göstermesi gerekirken, firmaların sözleşmelerini baz alma girişimi sorunların artarak devam etmesine sebep olmaktadır. Bugün Fikirtepe’de sözleşme aşaması  dahil, maalesef teslim aşamalarında bile yoğun ve negatif bir hukuki sürecin işlediğini üzülerek belirtmek istiyoruz.

Çoğunluk aklı her zaman doğru mudur?

Kentsel dönüşüm yasası olarak da gündemde yer edinen 6306 sayılı yasa ile 3/2 çoğunluğun aldığı kararların baz alınıp, haklı taleplerin görmezden gelinmesi de yine hukuki süreci artırmakta ve genel itibariyle herkesin mağduriyetine sebep olmaktadır. Yine bu noktada da bakanlık bürokratlarının 6306 sayılı yasayı dayanak göstererek yaptığı pay satışlarında da itiraz eden vatandaşlara mahkeme yollarını adres göstermesi dikkatlerden kaçmazken, Sözleşme serbestisi ve mülkiyet hakkı ihlalleri karşısında açılan hukuki davalar ve avukatlık masrafları da maalesef dar gelirli Fikirtepeli vatandaşların belini bükmeye devam etmektedir!

Sermaye yetersizliği, Kiptaş faktörü ve ticari adaletsizlik?

Fikirtepe’de maddi yetersizlikten dolayı iflas ertelemeye dönen bazı firmaların Kiptaş ile yaptıkları kar payı ortaklık – devir anlaşmaları sonrası, Fikirtepe’de firmalar arası adaletsizliklerin oluşmasına sebebiyet verilmektedir. Burada taşın altına elini koyarak zorda kalan firmalar haricinde, maddi yetersizlikleri belgelenmiş ve keyfe keder her hangi bir masraf yapmadan Kiptaş ile ada pazarlama girişiminde bulunarak devletle ortak oldum naraları atan sahte kabadayı firmaları maalesef kamuoyunun vicdanını kanatmaktadır. Burada ki adaletsiz, keyfi ve firma ayrımı yapılarak onanan ortaklıkların etkisi maalesef satışlara da yansımakta ve dolaylı olarak Kiptaşla anlaşamamış firma ve hak sahibi tüm Fikirtepelililerin mağduriyetine sebebiyet vermektedir.!

Fikirtepe’de biten, bitecek ve yaşam başlayan projeler hangileridir?

Aradan geçen 7 yıl sonrası bugün itibarı ile Fikirtepe’de toplam 61 yapı adası içerisinden 30 tanesinde hala imza süreci bitmemiş veya mahkemeliktir. Bu adalarda her hangi bir icraat başlamamıştır ve sorunlu olarak çözümü beklemektedir.

Sözleşmeler 7 yıl, Protokoller 8 ay önce imzalandı. Olası Büyük Marmara depremine rağmen, KİPTAŞ hala neyi bekliyor?

Daha evvelden çantacılardan yakınan çoğunluk adaların ekseriyeti artık İlbank – Kiptaş’ın kontrolünde ve bu adalarda aynı anda projelerin başlaması için imzalanan protokolün üzerinden 8 ay geçmiş olmasına rağmen, vatandaşlar nedense hala İstanbul Büyükşehir iştiraki olan Kiptaş’ın iş başı yapmasını beklemektedir!

Fikirtepe’de teslimi yapılıp yaşam başlayan 4 proje adası;

İcraate başlamamış adalar haricinde, Fikirtepe’de kentsel dönüşümün 7. yılı sonunda 4 proje adasında teslimler yapılmış ve az da olsa yaşam hareketleri görülmektedir. Buralarda ikinci el satışlar ve kiralamalar da başlamıştır.

Bu projeler; Baysaş İstanbul 216, Emay Kent plus ve Teknik Yapı’nın Concord İstanbul projelerinin birinci etaplarıdır. Bir diğer ada projesi olan Brooklyn Park’ta teslimler yapılmış ancak yaşam kısa süre sonra başlamak suretiyle beklemektedir.

Fikirtepe’de teslimi yapılacak ve yaşam başlayacak olan 5 proje adası;

Yaşam başlayan 4 ada projesi haricinde bu yıl sonunda teslim edilmesini beklediğimiz proje sayısı, ticari proje adası Business ile beraber toplam 5 adettir. Bunlar ise Nuhoğlu İnşaat’ın ilk etabı, Usta İnşaat’ın 1071 Kadıköy Projesi, Erkan İnşaat’ın Pırlanta Göztepe projesi ve SVR firmasının Business projesinin birinci etabı ile Ekşioğlu İnşaat Projesi diyebiliriz.

Tüm bunların haricinde önümüzdeki sene ortalarına doğru teslim edilmesini beklediğimiz 8 firma ve proje adaları ise sırasıyla şöyle;

Nuhoğlu ikinci etap, Teknik Yapı Concord ikinci Etap, Baysaş İstanbul 216 İkinci Etap, Mandarins birinci Etap, Fortis – Sinanlı projesi, Emay Kent Plus’ın İkinci Etabı, Şua İnşaat’ın Fikirtepe projesi haricinde Kiptaş’ın kendisine yakışır bir şekilde vakit kaybetmeden iş başı yaparak, çalışması durumunda Anka Yapı ile ortaklık – devir anlaşması yaptığı ilk Projesi olan Evim Kadıköy birinci Etabını da ekleyebiliriz.  Yukarıda yazılı ve önümüzdeki yılın ortalarında teslim edilmeleri beklenen proje sayısı da bu şekilde toplam da 8 adeti bulmaktadır.

Proje başlanılan ve devam eden 12 diğer firma ve proje adaları ise;

Haldız İnşaat’ın Transform Projesi ve Başaran İnşaat Mandıra Caddesindeki Mina Towers birinci etaplarında kaba İnşaat devam ediyor, Teknik Yapı Uplife Kadıköy hafriyat aşamasında, Mist İnşaat’ın Optimist projesi hafriyat, Pana Yapı’nın Brooklyn Life  projesi su basmanı , Pana Yapı’nın  Broklyn Dream ve Pana – Katarlı ortak girişim proje adası olan Brooklyn City projeleri de hafriyat alma aşamasında.  Barsan – Denge Yapı ile SVR Business ikinci etap proje adalarında ise fore kazıklama ve hafriyat aşamaları devam ederken Keleşoğlu proje adasında boşaltım ve yıkım gerçekleştirilmesine rağmen, mevcutta bu ada da somut her hangi bir çalışma gözle görülmemektedir.

Tüm Bunların haricinde 3.60 emsal iken 4 emsale dönen Palmadoro May – Katarlı ortak girişim adasında yıkım işlemleri hızla devam ederken, yine 3.60 emsal iken 4 emsale dönen Ceylan İnşaat’ın yeniyıl proje adasında da ağır aksak da olsa da temelden kat çıkma aşamasında devam etmektedir.

Fikirtepe’de Proje faaliyeti olmayan mahkeme ve imza bahanesiyle bekleyen 30 proje adası ise şöyle;

Vartaş – Kiptaş birinci ve ikinci etabı, Anka – Kiptaş İkinci etabı (Büyükada), Sevgili – Platin – Kiptaş proje adası, Ceylan – Kiptaş Proje adası, Emin evim – Keleşoğlu Proje adası, Sunja – Tepe – Sera proje adası, Taş Yapı Bülbüller ve Sanayi Proje adaları ( Taşyapı Sanayi de bulunan ve imzaları yüzde 95 olan proje adasındaki malikleri boşaltmasına rağmen 4 yıldır kiraları ödemeyerek vatandaşların ciddi ekonomik mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır). SVR- Pana 48 numaralı proje adası, CC Yapı – Şua ortaklığı olan proje adası, Ortadoğu – Erol İnşaat proje adası, Başaran Mandıra Caddesi İkinci Etap, Başaran – Babacan Metrobüs Adası, Babacan Mandıra Caddesi Proje adası, Panaroma Proje adası, Palmadoro May İkinci etap Proje adası, Sinpaş – Avis, Yazıcı inşaatların imza aldığı karışık proje adası, Sefa – Koyuncuoğlu ikinci etap proje adası, Mandarins ikinci ve üçüncü etap proje adaları, Güral İnşaat proje adası, Dumankaya birinci ve ikinci etap Proje adaları (Fetö terör örgütünden dolayı Kayyum atandı ve hiçbir icraat olmadan bir senedir beklemekte), Mutlu İnşaat Sanayi proje adası,  Pana Sanayi Metro Adası, Pana – Emiroğlu Mandıra Caddesi Proje adası ve son olarak Eğitim Mahallesindeki Teknik Yapı 4. Etap proje adası ile Yine Teknik Yapı’nın Hızırbey Caddesindeki 5. Etap Proje Adası, Başarır inşaat proje adası ve Eko Grup proje adası haricinde henüz imza atılmamış 3.60 – 4  emsallik bir adet proje adası hala her hangi bir faaliyet olmadan beklemektedir.

Kaynak: Fikirtepe Haber

Etiketler: » » » » » » » »
Share
3685 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

#

FİKİRTEPE SORUNLARI VE FİKİRTEPE’DE SON DURUM RAPORU” için 2 Yorum

  1. recep : diyor ki:

    FİKİRTEPE SORUNLARI VE FİKİRTEPE’DE SON DURUM RAPORU
    https://www.itvhaber.com/fikirtepe-sorunlari-ve-fikirtepede-son-durum-raporu.html#.WYDPZEyc22o.twitter
    #Fikirtepe #KentselDönüşümDerneği #AvukatHürriyetAzak #DeğerlemeUzmanı #AhmetArslan #FikentderDerneği #Fikentder #BilgilendirmeToplantısı #itvhaber

  2. fikirtelim : diyor ki:

    Mesajınız…