logo

İmar Barışı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

İmar Barışı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

İmar Barışı ve Yönetmeliği ile ilgili netleşen başvuru şekilleri ve tarihleri ile ilgili bilinmeyenleri araştırdık. İmar Barışı başvurusu nereye, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Recep Kenan/itvhaber.com

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, yasalaşan İmar Barışı ve sonrasında yasanın belirsiz bazı noktalarına açıklık getirerek, uygulamanın önünü açacak yönetmelik kapsamı ve başvuru zamanı ile şekelini Recep Kenan aracılığıyla itvhaber.com haber portalına değerlendirdi.  Kayhan, İmar Barışı olarak bilinen yasa ve yasanın uygulama yönetmeliği ile ortaya çıkan soruların yanıtlarını verdi.

Kayhan; “İmar Barışı başvurusu nereye yapılacak? Ne zaman yapılacak? Nasıl yapılacak?” sorularını yasa ve yönetmelikteki ön görüler kapsamında açıklıkla yanıtladı.

Yayınlanan İmar Barışı uygulama yönetmeliğine göre, 31.12. 2017 tarihinden önce yapılan ve yasada  özellikle kapsam dışında kaldığı belirtilen yerler ve yapılar dışındaki tüm yasal olmayan yapıların İmar Barışı’ndan faydalanabilmeleri için başvuru tarihi 2018 yılı Ekim ayı sonu…

ödenecek harç bedelleri binanın niteliğine ve arsa değerine göre değişen değerler üzerinden hesaplanarak bulunacak toplam değerin %3’ünün konutlarda, %5’inin de ticari bölümlerde ödenerek Yapı Kayıt Belgesi alınacağının altını çizen Sadık Semih Kayhan itvhaber.com’a yaptığı açıklamalarda şu ayrıntılara yer verdi:

İMAR BARIŞI VE YÖNETMELİĞİ HANGİ YAPILARI ETKİLİYOR

“İmar Barış faydalanabilmesi için yapının 31.12. 2017 tarihinden önce yapılmış olması gerekiyor. 31.12. 2017 tarihinden sonra yapılan yapılar yasa kapsamı dışında kalıyor. Bu tarihten önce yapılan bazı özel durumlar hariç tüm binalar İmar Barışı’ndan faydalanırlar. İmar Barışı’na binanın girmesi için kat mülkiyetinin kurulmuş olması gerekmiyor. 31.12. 2017 tarihinden sonra yapılan, Boğaz öngörünüm alanında ve sit alanında kalan yapılar ile Sosyal Donatı Alanı(SDA)nda kalan binalar dışındaki yapılardan;  kat irtifakı olsun olmasın, kat mülkiyetine geçmiş olsun veya olmasın eğer binanın kusurları varsa, kaçaksa veya projeye aykırı ise bu kanun kapsamına giriyor.”

HANGİ YAPILAR “İMAR BARIŞI” KAPSAMINA GİRMİYOR

“31.12. 2017 tarihinden sonra yapılan yapıların “İmar Barışı” kapsamına girmiyor. Ayrıca Boğaziçi, Çanakkale Boğazı, tarihi yarımada bölgesinde kalan binalar af kapsamının dışında bırakılmış. Sadece Sultanbeyli özel durum nedeniyle bu yasak kapsamın dışında tutulmuş. Sosyal donatı alanında kalan yapılar da af kapsamının dışında kalıyor.”

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NEREYE VE NE ZAMAN YAPILIYOR?

“İmar Barışı’ndan faydalanabilmek için Ekim 2018 sonuna kadar başvurulması gerekiyor. İnternet ortamında E-Devlet ile ulaşılabilen Bakanlığın hazırladığı başvuru formu var. E-Devlet ile formda belirtilen bilgilerin eksiksiz ve doğru doldurulması gerekir. Arsa üzerindeki binanın bağımsız bölüm nitelikleri, kaç dükkân, kaç daire var bunların alanları nelerdir. Bu bilgilerin tamamı yazılmalıdır. Daha sonra kat irtifakına geçecekseniz bir proje hazırlatacaksınız ve hazırladığınız projeyle yaptığınız beyanın da uyumlu olması gerekir. Ekim 2018 sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor. Aralık 2018 sonuna kadarda belirlenen harç bedellerin yatırılması gerekir.”

GÖREVLENDİRİLECEĞİ ÖN GÖRÜLEN BÜROLAR BELİRLENDİ Mİ?

“Bu işleri yürütmek üzere Kanun diyor ki; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri veya yetkilendirecek bürolar bu işi yaparlar. Diyor. Ama şu ana kadar yetkilendirilmiş bir büro yok. Yoğunluğa bakacaklar.”

MÜRACAATLARIN DEVLET VASITASIYLA YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

“Öncelikle müracaatların devlet vasıtasıyla yapılmasını öngörüyor. İmar Barışı başvuruları E-devletten yapılabilecek. Binanın hissedarlarından herhangi birinin müracaatı yeterli olacaktır. Ancak kat mülkiyetine geçerken bütün hissedarların imzaları gerekecek.”

YAPI KAYIT BELGESİ OLMAYAN BİNALARDA YIKIM KARARI UYGULANABİLECEK

“Yapı Kayıt Belgesi alınmayan binanın yapılış tarihine bakılmaksızın kaçak olduğu tespit edilirse yasal olarak belediye tarafından yıkılma yetkisi oluyor.”

YAPININ HARCA KONU TOPLAM DEĞERİ NASIL HESAPLANIYOR?

““İmar Barışı” başvurusu sırasında ödenecek harç bedelleri binanın niteliğine göre değişiyor. Önce, belediyenin tespit ettiği rayiç bedel üzerinde arsa maliyeti hesaplanıyor. Daha sonra arsanın üzerindeki binanın niteliklerine göre bakanlık tarafından belirlenen değerler üzerinden binanın toplam değeri hesaplanıyor. Bu değerler, yapının niteliği ve kalitesine göre Bakanlık tarafından açıklanan metrekare bedeller üzerinden hesaplanıyor. Binalarda 600’den başlayıp 4 bine kadar çıkan metrekare maliyet fiyatları var. Arsaların değeri bulundukları konumlardaki belediyelerin belirledikleri değerler üzerinden hesaplanıyor. Değerleri cadde yada sokaklardaki konumuna göre değişiyor.  Belirlenen fiyatlarla binanın alanlarını çarparak binanın maliyetini buluyorsunuz. Arsa bedelini de ekleyerek yapının toplam değer bulunuyor.”

İMAR BARIŞI HARÇ OPRANLARI NE KADAR?

“Yapının maliyetini bulduktan sonra dükkânlar ve işyerleri için yüzde 5 oranında, konutlar için de yüzde 3 oranında bir bedel yatırılıyor. Yatırılan toplam değerin  %3’ü oranındaki bedeli ödeyerek “Yapı Kayıt Belgesi” alınıyor. Kat mülkiyetine geçmek için bu yatırdığınız bedel kadar (%3) daha harç yatırmak zorundasınız. Yani ödeyeceğiniz ücretler, kat mülkiyetine geçecekseniz ikiye katlanarak; konutlarda yüzde 6, işyerlerinde ise yüzde 10’a denk geliyor.”

YAPI KAYIT BELGESİ DIŞINDA AYRICA İSKÂN ALINACAK MI?

“İmar Barışı başvurusu ile alınan Yapı Kayıt Belgesi iskân niteliğini taşıyor. İskân belgesinin kullanıldığı her yerde alınan bu belge geçerli olacaktır. Bu belge ile elektrik, su ve doğalgazı bağlayabiliyorsunuz. Bu belge ile çizdireceğiniz proje ile yine yetkilendirilmiş bir bürodan alacağınız vaziyet planıyla birlikte eğer müracaat ettiğiniz formla proje arasında bir uyum varsa, harcını da yatırırsanız kat mülkiyetine de geçebiliyorsunuz. Kat mülkiyetine geçmek için mutlaka Yapı Kayıt Belgesini almak zorundasınız.”

KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ

“Kat irtifakı olan, ruhsata başka aykırılığı bulunmayan binalar müracaat ederek doğru beyanda bulunup, binanın maliyetinin tamamı ve arsa rayici üzerinden hesaplanacak olan %3 yapı kayıt harcını yatırarak iskan alınacak. Yapının iskanı alındıktan sonra yapılacak başvuru ve ikinci kez yatırılacak olan %3 harç ile birlikte binadaki maliklerin tamamının oluru ile -Kat Mülkiyeti-ne geçilebilecek.”

Etiketler: » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ