logo

Kamuda Taşerondan Kadroya Hangi Kurum Çalışanları Geçecek?

Kamuda Taşerondan Kadroya Hangi Kurum Çalışanları Geçecek?

Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlen taşeron çalışanlarının kamuya geçişlerini kapsayan kurum listesi aynı KHK’da yayınlandı. 450 bin işçi düzenleme kapsamında.

Recep Kenan/itvhaber.com

Taşeron çalışanlarının kamuya geçişlerini düzenleye 696 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname)’ye göre; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanlar kamu şirketleri yada kurumlarına geçmek üzere baş vuru yapabilecek.

DÜZENLEMEYLE 450 BİN KİŞİ ŞARTSIZ, YAŞ KRİTERİ OLMADAN KAPSAMDA

Düzenleme kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındığının altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle10 günlük süre içerisinde personel alımına dayalı hizmet ihaleleri kapsamında çalışanların başvurularını alacaklarını kaydederek, “Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisine girdi. Özel bütçeli idarelerimiz, denetleme ve düzenleme kuruluşları kapsamın içinde. Baktığımız zaman 450 bin kişi şu anda kamu çalışanı. Dört aşamalı bir çalışma yaptık. Birincisi merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız. İkinci düzenlememiz mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. Üçüncü düzenlememiz kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. Dördüncü düzenlememiz de 4C statüsünde özelleştirme ile gelen kardeşlerimizle ilgili” diye konuştu.

BAŞVURULAR SONRASI TAŞERONA KADRO NE ZAMAN?

KHK’deki takvime göre başvurularını yapan taşeron işçilerden istenen şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlen taşeron çalışanlarının kamuya geçişleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

696 SAYILI KHK İLE DÜZENLEME KAPSAMINDAKİ KAMU KURUMLARI

696 sayılı KHK ile düzenlen taşeron çalışanlarının kamuya geçişlerini kapsayan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar şöyle:

696 Sayılı KHK İle Düzenlemede Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar (21 adet), Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

696 Sayılı KHK İle Düzenlemede Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Üniversiteler (114 adet), ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu’nun Yönetim Okulu) TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu

696 Sayılı KHK İle Düzenlemede Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumları;, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,

696 Sayılı KHK Ek Listesinde Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kalkınma Ajansları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı

Etiketler: » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ