logo

KAYHAN ‘PLANIN İPTALİ DEĞİL UYGULANMASINDAN YANAYIZ’

sadik_kayhan_imar_itiraz_Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçek RNİP’nı değerlendiren Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan,  en kötü planın, plansızlıktan iyi olduğunu söyledi.

Recep Kenan/itvhaber.com

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan ile askıdan inen ve itiraz süreci işleyen Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçek Revize Nazım İmar Planı’nı ve itiraz sürecini konuştuk.

a_imar_bilgi_top_atasehir_bld_sadik_kayhan

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SADIK SEMİH KAYHAN

Sadık Semih Kayhan, Recep Kenan aracılığıyla itvhaber.com’a Ataşehir Belediyesi’nin kurumsal olarak nelere itiraz ettiğini, Ataşehir Belediyesi Plan- Proje Müdürü Temel Önder’in verdiği bilgilerle 800 olduğu ifade edilen vatandaşların itirazlarının hangi konularda olduğunu aktardı.

Sadik_imar_bilgi_top_atasehir_bld (30)

Planın askı sürecinde itiraz etmek isteyen Yenisahra ve Barbaros mahallelerinde açılan ortak bilgilendirme bürosunda hak sahiplerine teknik ve hukuki destek verdiklerinin altını çizen Kayhan, en kötü planın plansızlıktan iyi olduğunu kaydettiği açıklamalarında; hak kaybı olmayanların itirazlarının dikkate alınmayacağına, zorunlu uygulamanın, parsellerin imar transferleri tercihlerindeki belirsizliklerin huzursuzluk yaratabileceğine ve İmar Kanunuyla plan notları arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekti.

yenisahra_barbaros_imar_bilgi_buro (7)

EN KÖTÜ PLAN, PLANSIZLIKTAN İYİDİR

Çok geçte olsa plan yapıldığı için teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, plan yapılırken dikkat edilmesi gereken; “tekniğine uygun olacak”, imar_bilgi_top_atasehir_bld (13-1)“Adil olacak”, “Uygulanabilir olacak” kurallarına uyulmadığının görüldüğünü kaydederek; “Plan tekniği, adalet ve uygulanabilirlik açısından bazı sıkıntılar var. Ama en kötü plan bile plansızlıktan iyidir mantığıyla bir plan oldu. Umuyoruz ki; Büyükşehir bizim önerilerimizi dikkate alıp, bu teknik anlamadaki bazı hataları düzelterek, düzenlemeler yapar, bazı notları değiştirir. Bazı donatı alanlarında değişikliğe gider. O zaman hepimizin memnun olabileceği bir plan ortaya çıkar. Yüzde yüz memnuniyet söz konusu olmayabilir. Belediye ve vatandaşın çoğunluğunun memnun olacağı imar planı çıkar. Acilen Yenisahra, Barbaros ve Ataşehir’in diğer mahallelerinin değişmeye ihtiyaçları var. Buradaki yapıları %80’i her hangi bir teknik hizmet almamış. İnsanların birçoğu mezar tipi evlerde yaşıyor. Olası bir depremde Büyükşehir, ilçe belediyeleri dahil yasal olmasa bile vicdani sorumlulukları nedeniyle zan altında kalır.  Büyükşehir itirazları değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaparak planı bir an evvel çıkarsın, bize göndersin. Biz de 1/binlik uygulama planlarını bir an evvel yapalım” diyerek planlardaki aciliyete dikkat çekti.

HAK KAYBINA UĞRAMAYACAKLARIN İTİRAZLARI DİKKATE ALINMAZ

Yerleri yeşil alan yada yolda olup transfer hakkını kullanarak hak kaybına uğramayacakları ifade edilen hak sahiplerinin itirazlarının kabul edilmeyeceği yönündeki iddiaları yanıtlayan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, “Planın mantığına baktığımız zaman zaten onu tarif etmiş. Yeşil veya donatı alanında kalan yerlerin imar hakları başka bir parsele devrederek, imar haklarını korumaya çalışmışlar. Bu nedenli o tür itirazların çok fazla değerlendirileceğini tahmin etmiyorum” dedi.

yenisahra_barbaros_imar_bilgi_buro (9)

HANGİ PARSELİ NEREYE DEVREDECEĞİZ?

İmar hakkı transferi sırasında çıkabilecek başka problemler olduğuna dikkat çeken Kayhan, transferin yapılacağı alana yapılacak taşımanın alanın %30’unu geçemeyeceği maddesini hatırlatarak; “Taşımalarla birlikte emsal 3’ü geçemeyecek. Belki bazı adlarda transferlerde sıkıntı çıkacak. Bir başka sıkıntı da; hangi parseli nereye devredeceğiniz… Tercihi kime göre, neye göre yapacaksınız. Bölge dışına gönderilmesi mümkün değil. Komşu adaya taşıyacağınız parsel sayısı emsal sınırını aşarsa kalan parselleri nereye taşıyacaksınız? Taşımayı neye göre belirleyeceksiniz? Hak sahibi gitti adanın emsalini kabul edecek mi? işte bu kapsamda palan yapıcısını zorlayıcı maddeler var. Bunların düzeltilmesi lazım…” diye konuştu.

ZORUNLU PLAN UYGULAMASINDA MEMNUNİYETSİZLİK OLABİLİR

Vatandaşların itirazlarının yanında Belediyenin de çok haklı itiraz maddelerinin olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Kayhan, vatandaşların ilçe belediyesinden kaynaklanmayan, tamamen zorunlu plan uygulamasına bağlı olarak memnuniyetsizliklerin olabileceğine dikkat çekti. Kayhan, “Eğer 3 emsal sınırı konulmamış olsaydı, oradaki parselleri olduğu gibi komşu projeye transfer ederek sorunu çözülürdü. Şimdi bazı parselleri başka adalara kaydırmak suretiyle çözülecek sorun. Problemin olduğu yerde çözülmesi önemli… Bunun için adalardaki maksimum emsal sınırını ‘planın bütünü’ şeklinde yapmak lazım” dedi.

Sadik_imar_bilgi_top_atasehir_bld (28)

İMAR KANUNUYLA PLAN NOTLARI ARASINDA UYUMSUZLUK VAR

Transferde gittiği adanın niteliğinin de önemli olduğunu kaydeden Sadık Semih Kayhan, imar kanunundaki maddeye vurgu yapıp; “İmar Kanununda diyor ki; ‘Sosyal donatı alanındaki yerlerde kamulaştırma gerçekleştirilinceye kadar, vatandaş mevcut haliyle binasını kullanır.’ Vatandaş transferlere karşı çıkarsa nasıl uygulama olacak?” sorusunu yönelterek, İmar Kanunuyla plan notları arasındaki uyumsuzluğa dikkat çekti.

PLAN, MEKANSAL PLAN YAPIM YÖNETMENLİĞİ İLE ÇELİŞİYOR

Sosyal donatı alanlarındaki dengesizliğe de dikkat çeken Kayhan,”Mekansal plan yapım yönetmenliği ile askıya çıkan 1/5000 ölçek Yenisahra ve Yakın Çevresi Revize Nazım İmar Planı notları arasında çelişkiler var. O planlar içerisinde minimum sosyal donatı alanları miktarı belirlenmiş. Ne kadar eğitim, dini tesis, kültür alanı, yeşil alan olacağı belirlenmiş. Planda dini tesis alanı 4 katı fazla iken, yeşil alan 4 katı az. Planda eğitim tesisleri ve yeşil alanlar yan yana. İhtiyacın çok çok üstünde mekan ayrılmış” dedi.

Sadik_imar_bilgi_top_atasehir_bld (29)

BİR KÜÇÜK BHA, 4 TANE BÜYÜK KHA VAR

Bölgede çok küçük bir belediye hizmet alanı (BHA) ayrıldığına ancak 4 tane büyük (KHA) kamu hizmet alanının yer aldığına dikkat çeken Kayhan Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçek Revize Nazım İmar Planı askı sonrası, “Planda ayrılan sosyal donatı alanlarında çok ciddi dengesizlik var” vurgusunu yaptığı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

SOSYAL DONATI ALANLARINDA DENGESİZLİK VAR

Planda ayrılan sosyal donatı alanlarında dengesizlik var. Belediyemiz kurumsal olarak buna itiraz etti. Deprem yönetmeliğine uygun ruhsatlı, iskanlı yapılar var. Bunların listelerini çıkarttık. Kimisi yolda kalıyor, kimisi yeşil alanda. Hukuken müktesep hak yok ama bunların planda dikkate alınması lazımdı.

İSKANLI YAPILAR, MÜLKİYET YAPISI DİKKATE ALINMALIYDI

Büyükşehir Belediyesi, “Bu bölgeyi Fikirtepe gibi tamamen yıkıp yeniden yapılacak şekilde planladık. Onun için yolları yeniden belirledik” diyor. Biz bunun doğru olmadığını, mevcut iskanlı yapıların dikkate alınması gerektiğini, mülkiyet yapısının dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz.

imar_bilgi_top_atasehir_bld (61)

PLANIN İPTALİ DEĞİL UYGULANMASINDAN YANAYIZ

Biz planın iptali değil ululanmasından yanayız. Mahkeme kararıyla iptal olmuş planın iptali değil ululanmasından yanayız. Büyükşehir tarafından uygulanabilir hale getirilmesi için iyi niyetli ikazlarda, düzeltme taleplerinde bulunduk. Bunlar neler? Plan kenarlarındaki uyumsuzluklar. Mekansal plan yönetmenliğine göre, aynı yol güzergahına göre ayın fonksiyonların olması lazım.

12 M ÜZERİ YOLLAR 5 BİNLİK PLANDA ÇÖZÜLMELİ

12 ve 15 metre yolların da Nazım İmar planlarında gösterilmesi gerekirken sadece 20 metre ve üstü caddeler gösterilmiş. Trafik düzeninin çözümünü “binlik” plana bırakmışlar. Halbuki, Danıştay’ın bu konuda kararları var. 12 Metrelik yollarında 5 binlik planda çözülmesi gerekiyor. Bu konuya itiraz ettik. “Trafik, ulaşım sorununa çözüm getirin” dedik.

BİNLİK PLANA BIRAKILAN BAZI DÜZENLEMELER, 5 BİNLİKTE OLMALI

Toplulaştırma alanındaki transferlerde anlatımdan kaynaklanan sıkıntılar var. Bunların düzeltilmesi yönünde plan notları önerdik. Toplam 28 madde öneri getirdik. Plan notlarında uygulamaya dönük bazı açıklamaların olması gerekiyor. Binlik plana bırakılan bazı düzenlemelerin 5 binlik planda yer alması gerekiyor. Binliğin de ona uygun olarak yapılması gerekiyor. Plan hiyerarşisi bu…

imar_bilgi_top_atasehir_bld (66)

YAPICI ÖNERİLER VE TEKLİFLER GÖTÜRDÜK

100 binlik planda Ataşehir gibi Merkezi Alan (M1) olarak belirlenen diğer iki alanda inceleme yaptık. O alanlarda Yükseklik (H) serbest, bizde 15 kat. Bu alanlar arasındaki uyumsuzluğu dile getirdik. Biz iyi niyetli itirazlarla iptali gerekmeyecek bir plan çıksın istiyoruz. Bu plan şeffaf, eşit ve uygulanabilir olsun. Bununla ilgili yapıcı öneriler ve teklifler götürdük Büyükşehir’e. Mayıs ayının 23’ünde, son gün itirazlarımızı ve tekliflerimizi de içeren belgeleri Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettik. İBB yetkilileri yapılan itirazları dikkate alarak uygulanabilir plan çıkarmak için çalışacaklarını ifade ettiler.

YENİSAHRA’DA “İSTANBUL İÇİN MODEL ÜRETECEĞİZ”

Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçek Revize Nazım İmar Planı’nı uygulanabilir hale getirerek, Ataşehir’in diğer mahalleleri İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal planlarında da aynı mantıkla uygulayacakları bir model çıkarmak için uğraşıyorlar. Ve hatta, “İstanbul için model üreteceğiz” diyorlar.

YOLLARIN TAMAMININ SDA OLARAK AYRILMASI YASAYA AYKIRI

Kapanan kadastral yollar ilçe belediyesinin uhdesine geçer. Sosyal donatı alanları da bunlardan düşülür. Planda şöyle bir madde var; kapanan kadastral yolların tamamının sosyal donatı alanı olarak ayrılması şarttır. Yolların ilçe belediyesine verilmesini istemiyor.  Bu konuda iyi niyet olmadığını düşünüyoruz. Aynı zamanda Tapu Kanunu’na aykırı bu madde… Kanuna aykırı maddeyi yönetmeliğe yazamazsınız…

imar_bilgi_top_atasehir_bld (73)

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
3528 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

#

KAYHAN ‘PLANIN İPTALİ DEĞİL UYGULANMASINDAN YANAYIZ’” için 1 yorum

  1. recep : diyor ki:

    SADIK SEMİH KAYHAN ‘PLANIN İPTALİ DEĞİL UYGULANMASINDAN YANAYIZ’
    AYRINTI HABERİMİZDE, TIKLAYINIZ…
    https://www.itvhaber.com/?p=95819
    #SadıkSemihKayhan #Ataşehir #AtaşehirBelediyesi #Yenisahra #itvhaber #Barbaros #İmarPlanı #İtiraz #İBB #YenisahraRNİP #TemelÖnder #Plan