logo

MHP İstanbul Ataşehir’in İmar Planlarını Masaya Yatırdı

MHP İstanbul Ataşehir’in İmar Planlarını Masaya Yatırdı

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve ilçe yönetiminin katılımıyla Hakan Arıkaya tarafından yapılan çalışma ile tespit edilen Ataşehir’in imar planı sorunu ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Recep Kenan/itvhaber.com

Ataşehir Belediye Meclisi MHP’li üyesi Hakan Arıkaya Ataşehir’in tespit edilen İmar Planı Sorunu ve Çözüm önerilerini yaptığı sunumla basınla paylaştı.

Ataşehir Belediye Meclisi MHP’li üyesi Hakan Arıkaya tarafından yapılan çalışma ile MHP İstanbul İl Başkanı Birol GÜR ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kurtuluş BOZKIR, MHP Ataşehir İlçe Başkanı Sadun Bizel’in katımıyla Ataşehir’in kronikleşen sorunu İMAR Planlarına dair çözüm önerilerinin yerel basın temsilcileri ile paylaşıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ATAŞEHİRLİ HEMŞEHRİLERİMİZİN SORUNU SORUNUMUZ, DERDİ DERDİMİZDİR!

Ataşehir Bostancı Greenpark Otel’de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, “Ataşehir imar sorununun gerek ilçe belediye meclisinde gerek büyükşehir belediye meclisinde çözümü konusunda önerilerimizi gündeme getireceğiz. Ataşehirli hemşehrilerimizin sorunu sorunumuz, derdi derdimizdir! MHP varsa UMUT vardır!” mesajı aktarıldı.

ATAŞEHİR İLÇESİNDE 12 NAZIM İMAR PLANI, 27 UYGULAMA İMAR PLANI VAR

Ataşehir’in yapısı ve mahalleri ile imar planlarının mevcut durumu hakkında açıklamaların yer aldığı bilgilendirme toplantısının ilk bölümünde, Ataşehir İlçesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Çevre Düzeni planında mahallelerin imar fonksiyonları paylaşılarak, “Yollar dahil yüzde 39’u sosyal donatı alanı olan Ataşehir İlçesinde 12 adet Nazım İmar Planı, 27 adet Uygulama İmar Planı bulunmaktadır.” İfadeleri yer aldı.

Ataşehir’in imar planı sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerini içeren çalışmayı hazırlayan Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Hakan Arıkaya tarafından yapılan sunumda, “Ataşehir İlçesinde bütüncül yaklaşımdan uzak, parçacıl ve çok sayıda plan bulunmaktadır. Ataşehir İlçesinde hazırlanan planlar var olan sorunlara çözüm üretmemektedir. Hazırlanan parçacıl planlarda eşitlik ilkesine aykırı olarak nüfus/yoğunluk kestirimleri yapılmaktadır. Planlardaki donatıların miktarı ve tasarımı standartları sağlayamamaktadır.  Ataşehir ilçesindeki planların içerikleri mevzuata aykırılıklar içermektedir. Yukarıdaki tespitler dikkate alınarak; öncelikle plansız olan mahalleler olmak üzere İlçemizin bütüncül planlama faaliyetlerinin hızlandırılması gerekmektedir. Mevcut yapı stokunun yenilenmesi adına Kentsel Dönüşüm vb. modellerin ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.” değerlendirmesine yer verildi.

ATAŞEHİR İLÇESİ GÜNCEL PLAN DURUMU

 İÇERENKÖY ve KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLELERİ İMAR PLANI

İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahallelerinde 1993/1994 yılında tamamlanmış olan imar planları, süreç içinde yapılan tadilatlar ve mahallelerde yer alan ıslah imar planları birleştirilmek suretiyle; sağlıklı bir kentsel mekan oluşturacak yeni kararlar üretilmeden, sadece 1993 t.t.’li Nazım İmar Planında donatı alanında kalan parsellerde brüt parsel emsal hesabını ve %25 donatı terki kararlarını içeren, mevzuatta yer almayan şekilde plan tasarımı yapılarak İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi NİP 16.12.2016 tarihinde, İBB tarafından onaylanmıştır.

Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 4. İdare Dava Dairesinin 17.06.2020 tarih mahkeme kararı ile iptal edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 14.10.2020 tarihli yazısı ile 16.07.2020 tarihli ve S-735677 sayılı Başkanlık Onayı alınarak kurum görüşü istenmiştir.

KAYIŞDAĞI VE İNÖNÜ MAHALLELERİ İMAR PLANI

İBB İmar Komisyonu Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri NİP’nı revize plan olarak çalışılması üzere Müdürlüğüne iade etmiştir. 22.02.2011 t.t.’li 1/1000 ölçekli uygulama imar planı mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.
17.10.2017 t.t.’li 1/5000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Nazım İmar Planı bulunmakta olup, 13.02.2020 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile revizyon yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğünce çalışmalara başlanılmıştır.

Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Plansız durumdadır. İnşaat ruhsatları düzenlenememektedir ve inşaatlara devam izinleri verilememektedir. Aynı zamanda planlama sınırı içerisinde yer alan Kayışdağı Parkındaki D Rumuzlu alan uygulamalarına İBB komisyonunda yapılan itirazlar nedeniyle, uygulama sınırlarındaki tasarım Ataşehir Belediyesi tarafından geliştirilerek İBB ile paylaşılmıştır.

YENİSAHRA VE BARBAROS MAHALLELERİ  İMAR PLANI

Yenisahra ve Barbaros Mahallerini kapsayan alanda; Mevzuata aykırı olarak hazırlanmış (15.02.2019 t.t.’li), Takas ve Transfere konu 1/5000 ve 1/1000 imar plan üzerinden aradan geçen süreye rağmen herhangi bir toplulaştırma alanı çözümü için imar müracaatında bulunulmamıştır.

Mekânsal planlama kavramı veya mevzuatı dışında çeşitli hükümler içeren plan notları ve plan tasarımı (takas, transfer gibi) donatı alanlarının bedelsiz elde edilmesi için oluşturulan toplulaştırma alanları sahadaki müteahhit firmaların çalışma alanı olarak belirlenmiş ancak aradan geçen 1,5 senelik süre içerisinde yapı güvenliğinden yoksun alanların dönüşümü sağlanamamıştır. Bu durumda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum da etkili olmuştur.

 YENİ ÇAMLICA, MEVLANA, MİMAR SİNAN MAHALLELERİ

Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan mahallelerinde mevcut Islah İmar Planına uygun olarak parselasyon planının 2981/10c. Maddesine göre çözümü tasarlanmıştır. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi tarafından söz konusu mahallelerdeki mülkiyet sorunu çözümü için ihaleye çıkılmıştır.

Mülkiyetin tescili akabinde hemen, dönüşüm odaklı 1/5000 ve 1/1000 planın onanması gerekmektedir. Söz konusu bölgenin yapı stoku gecikmelere mahal vermeyecek kadar kötü durumdadır ve tehlike arz etmektedir.

Yaklaşık 3200 parselde 2900 adet bina ruhsatsız olup mühendislik hizmetinden yoksun olarak yapıldığı tespitlidir. Bölgenin 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi için Ataşehir belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talebi mevcuttur.

Ayrıca mülkiyet problemi çözümü devam ederken İBB ve Ataşehir belediyesi birlikte bölgenin kötü yapı stokunu ortadan kaldırılacak kentsel dönüşüm projelerinin ve 1/5000 ve 1/1000 İmar Planları hakkında ortak Çalışmalar ile çözüm üretmesi gerekmektedir. Aksi halde mülkiyet problemi çözülmemiş, uygulama yapılacak kabiliyette imar planı bulunmayan mahalleler tekrar sorun olarak karşımıza çıkacak.

ÖRNEK-ESATPAŞA-FETİH MAHALLELERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI

Örnek Mahallesi içerisinde yer alan eski bayındırlık bakanlığı tarafından 775 sayılı gecekondu kanunu kapsamında tahsisli, kooperatiflerin dönüşümünün sağlanması, İSKİ isale hattının revizyonu, plan üzerindeki maddi hatalar, zeminle uyumlu olmayan blok istikametlerinin düzeltilmesi için söz konusu planın revizesi hedeflenmektedir.

Ataşehir Belediyesi ve ilgili bakanlıkla 2021 yılı içerisinde plan ile ilgili işlemlerin tamamlanması hedeflenmektedir.

ATAŞEHİR İLÇESİ İMAR PLANLAMA ALANINDAKİ TESPİTLER:

• Ataşehir İlçesinde bütüncül yaklaşımdan uzak, parçacıl ve çok sayıda plan bulunmaktadır.

• Ataşehir İlçesinde hazırlanan planlar var olan sorunlara çözüm üretmemektedir.

• Hazırlanan parçacıl planlarda eşitlik ilkesine aykırı olarak nüfus/yoğunluk kestirimleri yapılmaktadır. • Planlardaki donatıların miktarı ve tasarımı standartları sağlayamamaktadır

• Ataşehir ilçesindeki planların içerikleri mevzuata aykırılıklar içermektedir.

• Yukarıdaki tespitler dikkate alınarak; öncelikle plansız olan mahalleler olmak üzere İlçemizin bütüncül planlama faaliyetlerinin hızlandırılması gerekmektedir.

• Mevcut yapı stokunun yenilenmesi adına Kentsel Dönüşüm vb. modellerin ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ