logo

Pendik Kentsel Dönüşüm İmar Planı Askıda

Pendik Kentsel Dönüşüm İmar Planı Askıda

pendik_0 -Pendik İlçesi, Orta ve Dumlupınar Mahalleleri’ndeki riskli alanları dönüştüren Bakanlık tarafından onaylan Kentsel Dönüşüm İmar Planı İl Müdürlüğünde askıya çıktı.

Pendik İlçesi, Orta ve Dumlupınar Mahalleleri’nde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 18.09.2013 tarih ve 2013/5434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen “Riskli Alan”a ilişkin hazırlanan (12.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlamıştır) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 6306 sayılı Kanun, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından onaylanmıştır.

Onaylanan imar planları 13/03/2015-11/04/2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmış ve askı süreci içerisinde söz konusu imar planına yapılan itirazların kısmen uygun bulunması suretiyle onaylanan -2- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -4- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 6306 sayılı Kanun, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca NİP-10768,1 ve UİP-10769, 1 plan işlem numaraları ile 28.07.2015 tarihinde re’sen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanmış olup, plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımları kesinleştirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 29.07.2015-27.08.2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

pendik_1 -

PENDİK BELEDİYESİ’NDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM İMAR PLANLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA:

Orta ve Dumlupınar Mahalleleri kentsel dönüşüm imar planlarına yapılan itirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak İl Müdürlüğü’nde askıya çıktı. Böylece bölgede başlayacak parselasyon çalışmaları için planlar büyük ölçüde kesinlik kazanmış oldu.

Pendik Belediye Başkanlığı’ndan yapılan Açıklamanın Başlıkları Şöyle:

İlçeyi depreme dayanıklı hale getirmenin yanı sıra, daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent oluşturmak amacıyla Pendik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, neticelerini vermeye devam ediyor.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.03.2015 tarihinde onaylanan Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Nazım İmar Planı ile Uygulama İmar Planı, itirazların yapılabilmesi amacıyla bir ay süreyle İl Müdürlüğünde askıda kalmıştı.  Söz konusu imar planlarına kurumlar ve vatandaşlar tarafından yapılan itirazlar da 28.07.2015 tarihinde onaylanarak planlar kesinleşmiş oldu. Böylece bölgeyle ilgili parselasyon (mülkiyet düzenlemesi) aşamasına gelindi.  29.07.2015 -27.08.2015 tarihleri arasında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıda kalacak olan planlarda değişiklik yapılan bölümlere itiraz edilebilecek.

Yeni plan neler getiriyor?pendik_

Yeni imar planları ile konut fonksiyonlarında bulunan 3000m²üzerindeki parseller için %45 taban oturumu ve 6 kat yapılaşma koşulu getiriliyor. Yeni planda; köhnemiş yapı dokusunun yanında çıkmaz sokakları, çarpık yerleşimi, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği ile eğitim donatı alanlarından yoksun bir yerleşim olan bölgeye binaların depreme dayanıklı hale gelecek şekilde yıkılıp yeniden yapılması yanında, çevresinin de sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel gelişme sağlanması amaçlanıyor.

Ulaşım ve trafik sorununun çözümüne yönelik yeni yol güzergâhları ve kavşaklar da oluşturulurken, ana ulaşım aksları arazi toğrafyası ve trafik talepleri göz önünde bulundurularak belirlendi ve yol en kesitleri genişletilerek ara yollar kapatıldı.  Zemin katın otopark yapılması durumunda ise “Otopark+6 kat” olacak şekilde yapı yapılabilecek.

Böylece, yeni planlarla binaların otopark sorunun çözümünde önemli bir fırsat sağlanmış oldu.  Ayrıca plan bölgesi içerisinde eksik olan donatı alanları tespit edilerek yaşanabilir bir çevre için donatı alanları artırıldı.

Mevcutta 2 adet olan eğitim alanı yerine 6 adet eğitim alanı,  4 adet dini tesis alanı yerine 7 adet dini tesis alanı planlandı. Yine alanda büyük eksikliği olan kültürel ve sosyal tesisler de planda yer alıyor.

6306 sayılı kanun kapsamında binalarını yıkıp yeniden yapmak isteyenlerin istifade edeceği kira yardımı ve kredi faiz desteği hakkı mevcut. Dönüşüm konusunda süreci Pendik Belediyesi yönetecek.

150 Hektarlık Bir Alanı Kapsıyor

Dönüşüm planlarının yapıldığı riskli alan,   Taşlıbayır bölgesindeki 150.6 hektar  (1 milyon 50 bin 600 m²) büyüklüğündeki alanı kapsıyor. Yaklaşık 21 bin kişinin yaşadığı bölge, batıda Çınardere Mahallesi ve Ankara Caddesi, güneyde D-100 Karayolu, doğuda Ytong Maden sahası ile kuzeyde Gözdağı Tepesi ile sınırlı bulunuyor.

Kaynak: Av. Ali Rıza İlgezdi

Etiketler: » » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ