logo

Tarihi Beyazıt Meydanı Yeniden Düzenleniyor

İBB, Beyazıt Meydanı ve çevresini tarihsel karakteri de göz önünde bulundurularak bütüncül bir kentsel tasarım yaklaşımı içerisinde yeniden düzenleme çalışması başlattı.

Recep Kenan/itvhaber.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyazıt Meydanı ve çevresini yeniden düzenliyor. Yapılan açıklamada Beyazıt Meydanı ve çevresinin tarihsel karakteri de göz önünde bulundurularak bütüncül bir kentsel tasarım yaklaşımı içerisinde projelendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Beyazıt Meydanı ve çevresinin yenden düzenleme çalışmalarının 2019 yılı Mart ayında bitirilmesi planlanıyor.

Öncelikle İstanbul Üniversitesi Önü, Profesörler Konuk evi ile Darülfünun altgeçidinin üstünden başlanılan çalışmalarda meydan ve çevresindeki tarihi dokunun korunacağı ifade ediliyor.

Çalışmalar 3 Kültür Varlıkları Koruma Kurullarının izni, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü tarafından görevlendirilen Arkeologlar denetiminde çalışmalara başlanıldı.

“Çalışmalarda meydan ve çevresindeki tarihi doku korunacak” ifadelerinin de yer aldığı İstanbul Belediye Başkanlığı’nın açıklamasında şu ayrıntılara yer verildi:
“Meydan bu yönden yaya erişimine uygun hale getirilerek, meydandaki anıt yapıların görünebilirliğinin de artırmasını sağlamaktadır. Proje aşamasında Turgut Cansever’in ailesine de proje hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Beyazıt Meydanındaki standart boyutlarda olmayan granit taş bloklar, yıllar içerisinde aşınmaya uğradığından yüzeylerinin düzeltilmesi için işleme tabi tutulup, başka projelerde tekrar kullanılacaktır.

Beyazıt Meydanı Uygulama Projesi 3 ayrı koruma kurulundan onay alındıktan sonra uygulamaya başlanmıştır. 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onaylayan ilk kuruldur. Bu doğrultuda hazırlanmış olan projenin ve bu projeye ilave olarak genişletilen proje alanının zemin rehabilitasyonu uygulama projesi hazırlanmış uygulanmasına başlandı. İlk etapta Darülfünun alt geçidin yenilenerek meydanın algılanabilirliği ve erişilebilirliği arttırıldı”

Vezneciler, Bakırcılar, Yeniçeriler, Ordu Caddeleri Girişleri

“Meydan algısının güçlendirilerek kullanıcıya sistemli bir şekilde hissettirilmesi amacıyla meydana alt erişim bölgelerinin Vezneciler Caddesi, Bakırcılar Caddesi, Yeniçeriler Caddesi, Ordu Caddesi Girişleri ile sağlanacak.

Tarihi yarımada’nın en önemli kamusal odak noktalarından biri olan ve yoğun yaya sirkülasyonuna sahip Beyazıt meydanının; kendi içinde ve yakın çevresiyle kurduğu işlev ve ilişkilerin gerektirdiği mekan organizasyonunun bütünüyle yeniden oluşturulacak.

Beyazıt Meydanı’nın tarihi İstanbul’un kent belleğinin en önemli noktalarından biri oluşu mekana tarihsel açıdan da yadsınamaz büyüklükte bir önem yüklüyor. Bu gerçekten ve meydanın hem kendi içinde hem de yakın çevresiyle olan ilişkileri bağlamında barındırdığı problemlerin bütüncül, sürdürülebilir ve mekanın kamusal ve tarihsel kimliğini destekleyecek bir kentsel tasarım yaklaşımı ile projelendirildi.

Çevresindeki farklı fonksiyonlar nedeniyle yoğun bir yaya ve taşıt trafiğine sahip meydanın, hem bu fonksiyonlara hem de çevresiyle olan yaya ve taşıt ulaşımının organize edilerek, her türlü sirkülasyona, toplu taşıma ve kitle ulaşım araçlarının gereksinimine en uygun şekilde cevap verebilecek ulaşım ilişkilerinin geliştirilerek çözülecek.

Fonksiyonel olduğu kadar kent estetiği açısından da yüksek standartlara ulaşmak amacıyla ve alan üzerinde tarihsel, sosyolojik, kültürel değerler yardımıyla meydan ve yakın çevresinin fiziksel yapısındaki işlevsel ve görsel bozuklukların rehabilitasyonunu sağlamak üzere meydanın alt ve üst yapısının (yıpranmış yol – trotuar döşeme kaplamaları, kent mobilyalarının ve peyzaj unsurlarının yenilenmesi vb.) kentsel tasarım yaklaşımı içerisinde kent kimliğine duyarlı herkes için erişilebilir bir meydan olarak hizmet verecek.

Kaliteli bir kent mekanı elde etmek için alan çevresinde tescilli veya tescilli olmayan yapılara da gerekli görüldüğünde yeni fonksiyonel önerilerin getirilebileceği yaklaşımların geliştirilmesi ve bu şekilde Beyazıt Meydanın mekansal ve işlevsel sürdürülebilirliğinin sağlanacak.”

Projenin Teknik Özellikleri:

“(Projede engelli çıkışları için 4 farklı bölgede engelli çıkışları için asansör ve engelli rampaları düzenleniyor)

Meydan, kaldırım ve cadde üzerindeki düzenlemelerde engelli vatandaşlar düşünülerek kaldırım bitişlerinde ve yaya geçitlerinde rampalar yapılacak. çözülmüştür.

Yaya yolları ve kaldırımların tasarımında temel hedef; “herkes için tasarım” olup, görme engelliler dahil hareket kısıtlılığı olanların ulaşabilirliğinin sağlanması için, güvenli, temiz, engelsiz, düzgün ve yeterli genişlikte yaya yolları hazırlanıyor.

Engelliler için yollardaki basamak, yol sathındaki yer altı tesisatı rögar kapakları çıkıntı oluşturmayacak ve sürekli ve aynı seviyede yaya kaldırımları oluşturuluyor.

Ordu caddesinin Laleli Camii ile Beyazıt tramvay istasyonu arasında yoğun yaya kullanımı talebini karşılamak amaçlı geniş kaldırımlar yapılacak.

Yaya alanlarında sürdürülebilirlik, sağlamlık ve doğa ve insan sağlığı ile uyumluluk hedeflendi. Bu sebeple C25 beton üzerine 400 dozlu yapıştırma harcı ile 10 cm’ lik tamburlanmış granit plak taş ve bazalt plak taş malzeme uygulaması seçildi. Kaldırım bitimi granit yol bordürü malzemesinden oluşacak.”

Etiketler: » » » » » » » » » » »
Share
990 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ