logo

Taşeron Geçişinde ‘Sulh Sözleşmesi’ Feragat Kapsamı

OHAL Kapsamında 20 Aralık 2017 günü yayınlanan ve taşeron işçilerin şirket yada kamuya geçişlerini düzenleyen 696 sayılı KHK’deki “Sulh sözleşmesi” zorunluluğu ve feragat kapsamı.

Recep Kenan/itvhaber.com

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında 20 Aralık 2017 günü yayınlana ve taşeron işçilerin şirket yada kamuya geçişlerini düzenleyen 696 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile “Sulh sözleşmesi” imzalama zorunluluğu ve imzalanan  “Sulh sözleşmesi” ile nelerden feragat edildiği konusunda soruların yanıtlarını araştırsık.

“En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 24 madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek” koşulunu içeren maddeye göre tüm işçilerin başvuru sırasında beyan vererek, sınavda başarılı oldukları takdirde, geçiş yapılırken yazılı bir sulh sözleşmesi yapmaları gerekiyor.

BAŞVURUDA BEYAN YETİYOR, SULH SÖZLEŞMESİ GEÇİŞTE

İlgili maddedeki koşula göre başvuru sırasında beyan yetiyor. Sulh sözleşmesi imzalama zorunluluğu yok. Sulh sözleşmesi imzalama zorunluluğu sınavda başarılı oldukları takdirde, taşerondan kadroya ya da şirket geçiş yapılırken imzalanması gerekiyor.

TAŞERONDA ÖDENMEYEN ÜCRET VE HAKLARIN KAMUDAN TALEBİNİN ÖNÜ KAPATILIYOR

Sulh sözleşmesi imzası koşulu ile kadroya ya da şirketlere alınacak işçilerin, kadroya ya da şirketlere alınma hakkı karşılığında, taşeronda çalıştıkları döneme ilişkin, geçmişe dönük olarak, geçiş yaptıkları kadrolu işçilerin ya da şirket işçilerinin yararlandığı hak ve alacaklarını talep etmemeleri amaçlanıyor.

Sulh Sözleşmesi koşulu ile işçilerin, taşeronda çalıştıkları döneme ilişkin ödenmeyen ücret ve hakları varsa, bunları kamudan talep etmesinin önü kapatılıyor.

KIDEM TAZMİNATI “İŞ KANUNU” KAPSAMINDA

Açıklamada taşeron işçilerin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. Kıdem tazminatı prosedürü, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme olmayacağı belirtiliyor.

DOĞMAMIŞ HAKLARDAN VAZGEÇİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Uzmanlara göre; “Sulh Sözleşmesi” koşulu, işçilerin kıdem tazminatı ve kullanılmayan yıllık ücretli izinleri kapsaması olanaklı değil. Bu haklar, ancak iş sözleşmesinin sona ermesi ile doğabilecek haklar olduğu ve tahakkuk etmiş hak olarak görülmediği için “Sulh Sözleşmesi”ine konu değil. Çünkü uzmanlara göre, henüz doğmamış haklardan vazgeçilmesi yasal olarak da mümkün değil.

“SULH SÖZLEŞMESİ”NDE; “TAZMİNAT HAKKI”, “İZİN ALACAKLARI” İFADELERİNE DİKKAT

İşçilerin başvuru sırasında verecekleri dilekçeler ve yazılı beyanlarında, KHK’nin 127. maddesindeki ifadeleri aynen tekrar etmeleri önem taşıyor. İşçilerin olası hak kayıplarını önlemek için, KHK’de yer almayan ifade ve koşulları içeren dilekçe ve yazılı beyanlar vermemesinde yarar bulunuyor. Özellikle “tazminat hakkı”, “izin alacakları” gibi haklarından vazgeçtiklerini açıkça ifade eden Sulh Sözleşmesi”nin imzalanmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

GEÇİŞ ÖNCESİ İŞYERİYLE İLGİLİ DAVALARDAN VEYA İCRA TAKİPLERİNDEN FERAGAT

Kamuya ya da şirketlere geçiş yapan taşeron işçilerin, geçiş öncesi işyeri ile ilgili açmış oldukları davalardan veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair davaların mahkeme ve dosya sıralarının da yer aldığı dilekçe ile beyanda bulunmaları gerekmektedir.

1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Formu” ve “Geçiş Öncesi İşyeri Davalarından Feragat Beyanı” örnekleri:

Etiketler: » » » » » » » » » » »
Share
27427 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ