logo

TBMM’ye Sunulan Kentsel Dönüşüm Yasa Düzenleme Teklifi Ayrıntıları Belli Oldu

TBMM’ye Sunulan Kentsel Dönüşüm Yasa Düzenleme Teklifi Ayrıntıları Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca “Kentsel Dönüşüm” ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Recep Kenan / itvhaber.com

Kentsel Dönüşüm” ile ilgili 21 maddelik düzenlemeden oluşan teklifte, 6 Şubat depremlerinin ardından idari dava süreçlerini hızlandıracak kısaltacak düzenlemeler yapıldı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM” KARARINDA SALT ÇOĞUNLUK OLAN YÜZDE 50+1

Teklifte öne çıkan düzenleme ile maliklerin 3’te 2’si olarak belirlenen olan “Kentsel Dönüşüm” kararındaki onay çoğunluğu, salt çoğunluk olan yüzde 50+1 olacak.

Ayrıca teklif, abonelik iptali, tahliye ile yıkı kararlarının seri olarak sonuçlandırılmasını sağlayacak geçici düzenleme içeriyor.

TEKLİF DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL UYGULAMA İÇERİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle  “İvedi Yargılama Usulü”nde belirtilen “Savunma süresi, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir” süresi dikkate alınmayacak. Süreç kanuna eklenen geçici madde ile deprem bölgesine özel uygulama yürütülecek.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM” DÜZENLEME TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI’NDA

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

REZERV YAPI ALANI TANIMINDA DÜZENLEME

6306 sayılı yasadaki rezerv yapı alanı tanımında düzenleme yapılarak, açılan davalarda taşınmazın rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesi için meskün alan dışında olması hükmü kurulduğuna dikkat çekilerek, rezerv yapı alanı tanımındaki “Yeni yerleşim alanı olarak” ibaresi yasa metninden çıkarılıyor.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ RESEN YAPILABİLECEK

Düzenleme ile 6306 sayılı yasada riskli yasa tespitinde Bakanlık görevi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından kullanılacak. Riskli yapı tespiti, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idare tarafından resen yapılabilecek.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ, MÜLKİ İDARE İZNİYLE KAPILAR AÇTIRILARAK YAPTIRILACAK

Riskli yapı tespitinde gerektiği durumda, mülki idare izni ile yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapılar açtırılarak yaptırılacak. Kentsel dönüşüme giren yapıların imar ve yapılaşma haklarının kısıtlanması ve söz konusu alanlardaki yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetlerin durdurulması ilişkin Bakanlığa verilen görev ve yetkilerin Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullanılacak.

USUL DEĞİŞİKLİĞİYLE TEBLİGAT NEDENLİ GECİKEN YIKIM SÜRECİ HIZLANACAK

Maliklere tebligatta yaşanan problemlerin yıkım sürecini geciktirildiği dikkate alınan teklifte, “Riskli Yapı Tespiti” binaya asılması, E-Devletten bildirim, muhtarlıkta 15 gün ilan usulleri kullanılarak tebligat yapılacak ve ilanın son günü tebliğ edilmiş sayılacak.

KENTSEL DÖNÜŞME GİREN YAPILAR 90 GÜN İÇİNDE YIKILACAK

Kentsel dönüşüme giren yapıların maliklerine mali yardım yapılacak. Yapıların yıkılması için ise tek seferlik maliklere 90 gün süre verilecek yani kentsel dönüşme giren yapıların 90 gün içinde yıkılması gerekecek.

100 DAİRELİ SİTE DÖNÜŞÜMÜNDE YÜZDE 50+1 YETERLİ OLACAK

Binalarda kentsel dönüşüm yapılabilmesi için gereken izinde dikkate alınan çoğunluk oranı değiştirilecek. Maliklerin 3’te 2’si olarak belirlenen olan izin çoğunluğu, salt çoğunluk olan yüzde 50+1 olacak. 100 daireli bir siteden örnekle; kentsel dönüşüm için 70 daire sahibinin izni gerekiyorken, bu izin için 51 daire oluru yeterli olarak düzenleniyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞINA YENİ YETKİLER

Teklifteki düzenlemeye göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na, Bakanlığın yetkileri verilecek. Uluslararası kuruluşların amacına uygun dış finansmanınında yetki Başkanlıkta olacak.

RİSKLİ YAPININ KAPISI KOLLUK KUVVETLERİ EŞLİĞİNDE AÇILACAK

Teklife göre, riskli yapıların tespitinin maliklerce veya kiracılarca engellenmesi durumunda, mülki idari amirinden alınacak yazılı izin ile riskli yapıların kapıları açtırılarak ve söz konusu tespit işlemini yapılabilecek. Riskli bulunan ve yıkılması gereken yapıların tahliyesi ve yıktırılması için mülki idari amirin izninin alınmasının ardından, yapının kapısı kolluk kuvvetleri eşliğinde açılacak, tahliyesi ve yıkımı gerçekleşecek.

KİŞİLER REZERV YAPI ALANINA DAHİL EDİLMESİNİ TALEP EDEBİLECEK

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince mülkiyetlerindeki taşınmazların Başkanlık tarafından rezerv yapı alanına dahil edilmesine ilişkin talepte bulunabilmesi husus düzenlendi.

ARSANIN YÜZDE 30’U DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABINA GELİR

Gerçek ya da tüzel kişilerin mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenme talebinde bulunulabilmeleri için; taşınmazlarının yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin yüzde 30’unun mülkiyetinin Başkanlığa devrine uygun bulunması veya aynı miktardaki değerini dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere Başkanlığa verileceğine ilişkin hükümler teklifte yer aldı.

YIKILACAK DERECEDE RİSKLİ YAPIDA İZİNLE TESPİT VE TAHLİYE

Yıkılacak derecede riskli olan ve doğal afetlerin meydana geldiği alanlarda uygulama projesi aranmaksızın ihaleye çıkılabilmesi ve riskli yapı tespiti ile tahliye işlemlerinde engellemelerle karşılaşılması durumunda, mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izine istinaden tespit ve tahliye işlemlerinin yapılabilmesi sağlanacak. Riskli yapıların dönüşümünde hak sahibinin mevcut taşınmazının değeri ile yeni yapıda hak sahibine verilecek konut veya işyerinin değeri gözetilerek kat karşılığı ile hasılat paylaşımı gibi usullerle dönüşüm projelerinin yapılabilmesine imkan verilecek.

30 İÇİNDE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLECEK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı hizmet alımı, plan proje gibi işler ile dönüşüm uygulamaları için sözleşmeli personel çalıştırabilecek. Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yürütülecek uygulamaların ivediliği sebebiyle Başkanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak yapılara, belirli şartların sağlanması kaydı ile avan projeye göre yapı ruhsatı verilmesi ve yapım işinin tamamlanması takiben 30 içinde yapı kullanma izin belgesi verilecek.

TÜM MALİKLERİN OLURU ARANAN İŞLEMLERDE SALT ÇOĞUNLUK

Yapı ruhsatı ve tüm maliklerin oluru gereken tüm iş ve işlemlerdeki kararlarda hisseler oranında maliklerin salt çoğunluğu dikkate alınacak.

EKSİK HESAPLANDIĞI GEREKÇELİ İPTALİNDE FARK SATIN ALAN TARAFINDAN ÖDENECEK

Yargı kararı ile satış bedelinin eksik hesaplandığı gerekçesi ile iptali durumunda, yargı kararı ile belirlenecek satış bedeli hesaplanarak, farkın satın alan tarafından eski malike ödenmesi yönünde uygulama yapılacak.

SALT ÇOĞUNLUK KARARI 15 GÜN SÜREYLE İLAN EDİLECEK

Salt çoğunluk kararına katılmayan malikler, salt çoğunlukla alınan kararlar, noter yada ilgili muhtarlıklarda 15 gün süreyle ilan edilerek duyurulacak. Satış işlemleri sürecinde başkanlı ve idarece yapılacak tebligatlar da aynı usulle yapılacak.

Paylaşın:
Etiketler: » » » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ