logo

Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mülkiyet Düzenlemesine Yürütmeyi Durdurma Şoku

Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mülkiyet Düzenlemesine Yürütmeyi Durdurma Şoku

“Yürütmeyi Durdurma Kararı” ile sarsılan Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan sakinlerini bölge Muhtarları ve Dernek basın açıklaması ile sesini duyuracak. 

Recep Kenan / itvhaber.com

Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan sakinlerinde tepkiye neden yargının “Yürütmeyi Durdurma Kararı” sarsılan bölge Muhtarları ve Dernek basın açıklaması ile sesini duyuracak. 

“Tapuları aldık, 40 – 50 yıllık sorun çözüldü” diyerek rahatlayan, Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan sakinlerinde tepkiye neden olan, yargının “Yürütmeyi Durdurma Kararı” ile sarsılan bölge Muhtarları ve Dernek basın açıklaması ile sesini duyuracak. 

BÖLGE ŞOKTA, BASIN AÇIKLAMASIYLA SESİNİ DUYURACAK

Mülkiyet sorununa 40 yıl sonra gelen çözümün yargıya takılması Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan sakinlerinde tepkiye neden olurken bölge Muhtarları ve Dernek basın açıklaması ile sesini duyurmak istiyor. 

Muhtarları ve dernek yönetimi Yeni Çamlıca ve Mimar Sinan mahallelerindeki mülkiyet ve tapu sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 19.00’da, basın açıklaması yapacaklarını duyurdular.

Bölgede 20 yıldır çözümü için çalışılan 40 yılık mülkiyet sorununa Büyükşehir ve yerel belediye ile Bakanlık destekli çözüm gelmiş, hak sahipleri tescillenen tapuları almaya başlamıştı.

İSTANBUL 6. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Edinilen son bilgiye göre İstanbul 6. İdare Mahkemesi, “Yeniçamlıca, Mimar Sinan, Mevlana Mahallerini kapsayan ıslah imar planı uygulamasının iptali sonrası düzenleme öncesi duruma dönülmesi ve yeniden ıslah imar uygulamasına yönelik tesis edilen 22.09.2022 tarih ve 2022/888 sayılı Ataşehir Belediyesi encümen kararı ile anılan ıslah imar uygulamasının onaylanmasına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15.03.2023 tarih ve 1874-1859 sayılı encümen kararının; taşınmazlar üzerindeki hisse payının tescilinin iptali istemli itirazı değerlendirerek, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ RED TALEP ETTİ

Ataşehir Belediyesi tarafından verilen savunmada, 2981 sayılı Kanun’un 10/c maddesine göre yapılacak ıslah imar planı uygulamasında, fiili durumun dikkate alınması nedeniyle, 13 adet parselde hissedar kılınanların bu parsellerdeki hisseleri toplanarak buna karşılık fiilen yapıları ve muhtesatların bulunduğu yerlerden tahsis ve dağıtım yapıldığı, bölgedeki tüm maliklerin iptal kararından sonra işbu düzenleme öncesi duruma dönülmesi ve yeniden uygulama yapılmasına kadar geçen süre zarfında bölgede ipotek alacağı-borcu, satış, el değiştirme, intikal gibi hisse miktarlarındaki değişikliklerinin tapu müdürlüğüne işletilenleri yani güncel tapu kayıtları ile zemin kullanımları göz önünde bulundurulduğu, yeniden ıslah imar plan uygulaması yapılırken bölgedeki tüm maliklerin parsellerindeki ipotek alacak-borcu güncel tapu kaydı ve mahkeme kararları ve temliklerin dikkate alındığı, parselasyon çalışmaları esnasında yapılan saha tespitlerinde bölgenin genel olarak yapılaştığı ve boş olan parsellerin de hangi maliklerin kullanımında olduğu komşu parseller tarafından yıllardır bilindiği, ayrıca bölgenin özel parselasyon planı ile imar uygulaması arşiv dosyalarında muhtelif parsellerde yapılan incelemelerde parselasyon planının örtüştüğü ifade edilerek davanın reddi gerektiği iddiasına yer verildi.

İBB İMAR UYGULAMASI HUKUKA VE MEVZUATA UYGUN

İBB tarafından verilen savunmada ise; 2981 sayılı Kanun’un 10/c maddesine göre yeniden düzenlemeden önceki duruma geri dönülmesi ve yeniden ıslah imar planı uygulaması yapılmasına ilişkin Ataşehir Belediye Encümeninin 22.09.2022 tarihli ve 2022/888 sayılı kararı alındığı, anılan kararın 2981 sayılı Kanun’un 10/c maddesine ve 3194 sayılı kanunun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesine istinaden yapıldığı, yapılan imar uygulamasının hukuka ve mevzuata uygun olduğu ifade edilerek davanın reddi gerektiği ifade edildi.

BAŞKA UYGULAMA MÜMKÜN OLMAZ!

Müdahil taraf YEDPA ise dava konusu işlemlerin hukuka uygun olduğunu, davalı idarelerin hukuken başka türlü uygulama yapmasının mümkün olmadığı ifade edilerek davanın reddi gerektiği savundu.

İTİRAZ YOLU AÇIK

İstanbul 6. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma talebi hakkında uyuşmazlığın; İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Yeniçamlıca, Mimar Sinan, Mevlana Mahallerini kapsayan ıslah imar uygulamasından kaynaklanan imar uygulamasından kaynaklandığı vurgulanarak;  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca alındığı açıklanan kararda; “Yeniçamlıca, Mimar Sinan, Mevlana Mahallerini kapsayan ıslah imar planı uygulamasının iptali sonrası düzenleme öncesi duruma dönülmesi ve yeniden ıslah imar uygulamasına yönelik tesis edilen dava konusu encümen kararlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, dava konusu imar uygulaması sonrasında taşınmazların mülkiyet durumlarının değişikliği dikkate alındığında dava konusu imar uygulamasının icrasının devam edilmesi halinde davacılar açısından telafisi güç zararların meydana geleceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere 28/05/2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.” İfadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan bölgedeki mülkiyet sorununun çözüldüğü duyurludu. Bölgedeki mülkiyet çalışmalarını kapsayan Tapu işlemlerinin tamamlandığını, tapu kayıtlarının 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden görülebildiği, müracaat eden hak sahiplerinin tapularını alabilecekleri duyuruldu. 

BÖLGENİN HİKAYESİ:

1972 yılında kadastro geçen bölgelerde tapu tescili için 1973 yılında bir dava açıldı. Devamında da 73’ten 1998 yılına kadar geçen bu süre zarfında bu karara bağlanmış ve bu kesintilerle beraber bu parsellerin tescillenmesi 1998 yılında kesinleşmiş oldu.
    2009 yılında kurulan Ataşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi ile yapılan çalışma ile mülkiyetlerle ilgili arazi düzenlemesi tamamlanmış kadastroya gönderilmişti. Kadastral çalışmaların da tamamlanması sonrasında bölgede tapu tescili de sonuçlanmıştı. Yapılan son açıklamada e – devlet üzerinden tapu kayıtlarının görülebileceği belirtilirken, müracaat eden vatandaşlar tapu belgelerini almaya başlamıştı.

Paylaşın:
Etiketler: » » » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ