logo

Yeni İmar Planı Yenisahra ve Barbaros’a Kazandırdıkları

Yeni İmar Planı Yenisahra ve Barbaros’a Kazandırdıkları

yenisahra_imar_yeniliklerİtiraz sonrası İBB Meclisi’nde onaylanıp son şeklini alan, Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000’lik Nazım İmar Planı’nın Yenisahra ve Barbaros mahallelerinin imarına getirdiği yenilikleri araştırdık.

Recep Kenan/itvhaber.com

İBB Meclisi İmar Komisyonu tarafından itirazlar değerlendirilip düzenlemeler yapıldıktan sonra 17, 10, 2014 tekrar İBB Meclis gündemine gelen Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapılan oylamada kabul edildi.

İtirazlar değerlendirilerek düzeltildikten sonra İBB Meclisi’nden geçen Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nın Yenisahra ve Barbaros mahallelerine kazandırdıklarını itvhaber.com için araştırdık.

İşte İmar Planının Yenisahra ve Barbaros’a Getirdiği Yenilikler;

Ayrıntıları, Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak olan Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/1000’lik Uygulama İmar Planı ile belirlenecek olan yeni imar planı, bölgede; konut, konut + ticaret ve ticaret alanı olarak 3 ayrı tipte yapılanmayı ön görüyorken; planda “Konut Alanı” olarak belirlenen alanların bir kısmının “Konut+Ticaret” alanına alındığı bilgisi yer alıyor.

Emsal (E) 2,5 Ve Yükseklik (H) 2,5 İçin Enaz 10.000 m² Aranıyor

Konut + Ticaret alanında 3000, Ticaret alanında 5000 olarak belirlenen ifraz için en az (Min) m² koşulu korunurken en yüksek Emsal (2,5) ve Yükseklik (h 80 Metre) değerlerini kullanabilmek için aranan en az metrekare; Konut + Ticaret alanında 3001 m²’den, Ticaret alanında 500o m²’den 10.000 m²’ye yükseltilmiştir.

“İmar Transfer” Uygulamasındaki 1,25, Gittiği Adadaki Emsali Alıyor

Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000’lik Nazım İmar Planı’nın ilk halinde “İmar Transfer” uygulaması yapılan parsellerin 1.25 Emsalden değerlendirilmesi ön görülürken düzeltilen planda; gittiği yerin emsalleri dikkate alınacağı belirtiliyor.

“İmar Transfer” Uygulaması İle Adada Kullanabilecek Emsali 3 İle Sınırlı

Transfer edilen parseller “gittiği parselin değerini en fazla %20 artırabileceği” ifadesi ile de “İmar Transfer” uygulamasıyla yeni oluşan adanın proje uygulamasında kullanabileceği emsali 3 ile sınırlıyor.

“Sosyal Donatı Alanları”nda Düzenleme

1/5000’lik planda ön görülen “Sosyal Donatı Alanları”nın 1/1000’lik Uygulama Planı yapımında “oranını korumak” koşulu ile ada ve yol kurgusuna göre yeniden düzenleme hakkı ve yetkisi veriliyor.

Bu kapsamda “Konut + Ticaet Alanı”nda uygulanacak yapılaşmadaki değişiklik;

400m² altındaki parseller Emsal 1,25 (h) mak. 4 kat

400 – 1000 m² parseller Emsal 1,50 (h) mak. 6 kat olan;  400 – 2000 m² olarak,

1001 – 2000 m² parseller Emsal 1,75 (h)mak. 8 kat olan;  2001 – 5000 m² olarak,

2001 – 3000 m² parseller Emsal 2,10 (h)mak. 10 kat olan; 5001 –  10,000 m² olarak,

3001 m² üzeri parseller Emsal 2,50 (h)mak. 15 kat olan değerler; 10.001 m² üzeri (h)mak. 80 Metre olarak belirlenmiştir.

2000 m² küçük olmamak kaydı ile ada bazında Emsal 2,50 ve (h)mak. 15 kat olarak öngörülürken ifrazda en düşük 3000 m² şartı; 5.000 m² üzeri (h)mak. 80 Metre olarak değiştirilmiştir. Planda, Konut + Ticaret alanında TAKS  %30 olarak korunduğu ifade ediliyor.

 “Ticaret Alanı (T1)”nda uygulanacak yapılaşmadaki değişiklik;

“Ticaret Alanı (T1)”nda uygulanacak yapılaşmadaki değişiklik;

400m² altındaki parseller Emsal 1,25 (h) mak. 4 kat

400 – 1000 m² parseller Emsal 1,50 (h) mak. 6 kat olan;  400 – 2000 m² olarak,

1001 – 2400 m² parseller Emsal 1,75 (h)mak. 8 kat olan;  2001 – 5000 m² olarak,

2401 – 5000 m² parseller Emsal 2,10 (h)mak. 10 kat olan; 5001 –  10,000 m² olarak,

5001 m² üzeri parseller Emsal 2,50 (h)mak. 15 kat olan değerler; 10.001 m² üzeri (h)mak. 80 Metre olarak belirlenmiştir.

5000 m² küçük olmamak kaydı ile ada bazında Emsal 2,50 ve (h)mak. 15 kat olarak öngörülen ifrazda en düşük 5.000 m² üzeri şartı korunurken; Yükseklik (h)mak. 80 Metre, %25 olan TAKS ise %30 olarak değiştirilmiştir.

Konut+tcaret alanlarında da konut alanlarındaki yapılanmaya yakın değerler ön görülürken; ticaret alanlarında 2,50 emsal ve (h)max. 15 kat uygulama hakkını kullanabilmek için aranan en az 3000 m2 koşulu;  2.50 emsal ve (h)max. 80 metre şeklinde değiştirilirken; bu hakkı kullanabilmek için sınır 10.000 Metrekare olarak değiştirilmiş.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ