logo

Yenisahra İmar Palanı Şehir Planlama Müdürlüğü’nde

Yenisahra İmar Palanı Şehir Planlama Müdürlüğü’nde

imar_Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Palanı, itirazların değerlendirilip mağduriyetleri ortadan kaldıracak çalışma için Şehir Planlama Müdürlüğü’ne gönderildi.

Recep Kenan/itvhaber.com

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu’nda görüşülen 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlarla ilgili değerlendirme sonucunda; planın bütünlüğünü bozulacağı, yoğunlukta öngörülende fazla değişiklik getireceği gerekçesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştu. İBB Meclisi’nde alınan kararla Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na itirazların çokluğu ve ortaya çıkacak sonuçlarının plan bütünlüğüne uygun olarak ilgili müdürlük tarafından çalışma yapılıp yeniden meclisin onayına sunulması için Şehir Planlama Müdürlüğü’ne geri gönderildi.

İBB Meclisi tarafından onaylanarak İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’ne gönderilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu kararı şöyle;

Ataşehir İlçesi, Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, itiraz konularının itiraza konu parsellerin bundan önceki planlardaki fonksiyonları, yapılaşma haklarını ve müktesep haklarını içerecek şekilde ayrıştırılarak meclis değerlendirmesine sunulması için müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Etiketler: » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ