logo

YENİSAHRA VE BARBAROS İMAR PLANI İBB’DEN GEÇTİ

YENİSAHRA VE BARBAROS İMAR PLANI İBB’DEN GEÇTİ

İtirazlar ve mahkeme kararı üzerine geri çekilip komisyonda görüşülerek revize edilen Yenisahra ve yakın Çevresi 1/5000 Revize İmar Planı İBB Meclisi’nde görüşülüp kabul edildi.

Recep Kenan/itvhaber.com

2012 Yılı Nisan ayında askıya çıkan, çok sayıda itirazlar değerlendirildikten sonra Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmesi durdurulan, Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000’lik NİP gönderildiği imar komisyonunda yeniden değerlendirilerek, gerekli düzenlemeler yapılıp revize edildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi gündeminde görüşülerek kabul edildi.

İBB Meclisi gündeminde görüşülen Yenisahra ve Yakın Çevresi 1/5000’lik Revize NİP yapılan oylamada kabul edildi.

PLANDA KONUT ALANLARI:
400 m2 ‘den küçük parsellerde E: 1,25 (Y) ençok: 4 kat, 400-2000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,50 (Y) ençok: 6 kat, 2001-5000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,75 (Y) ençok: 8 kat, 5001- 10000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 2,10 (Y) ençok: 10 kat, 10001 m2 ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E: 2.50 (Y) ençok: 15 kattır.
*İmar adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 5.000m2’den büyük parsellerde 10.000m2 ’den büyük parseller için verilen hükümler uygulanır.
*Konut alanlarında maks TAKS:0.30 olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.

TİCARET ALANLARI:
400 m2 ‘den küçük parsellerde E: 1,25 Yençok: 4 kat, 400-2000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,50 (Y) ençok: 6 kat, 2001-5000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,75 (Y) ençok: 8 kat, 5001-10000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 2,10 (Y) ençok: 10 kat, 10001 m2 ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E: 2.50 (Y) ençok: 80m.dir.
*İmar adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 5.000m2’den büyük parsellerde 10.000m2 ’den büyük parseller için verilen hükümler uygulanır.
*Ticaret alanlarında maks TAKS:0.40 olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.

T2 TİCARET ALANLARI

*T2 ticaret alanlarında ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir.
*Bu alanlarda TAKS:0.40 E:2.00 (Y) ençok:80m.dir.
*Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.

T3 TİCARET ALANLARI
*
T3 ticaret alanlarında ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir.
*Bu alanlarda TAKS:0.30 E:1.50 Yençok:15 kattır.
*Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.
*Bu alanlar toplulaştırma hükümlerine tabi tutulamaz

TİCARET+ KONUT ALANLARI:
400 m2 ‘den küçük parsellerde E: 1,25 (Y) ençok: 4 kat, 400-2000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,50 (Y) ençok: 6 kat, 2001-5000 m2  büyüklüğe sahip parsellerde E: 1,75 (Y) ençok: 8 kat, 5001-10000 m2 büyüklüğe sahip parsellerde E: 2,10 (Y) ençok: 10 kat, 10001 m2 ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E: 2.50 (Y) ençok: 15 kattır.
*İmar adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşan 5.000m2 ’den büyük parsellerde 10.000m2 ’den büyük parseller için verilen hükümler uygulanır.
*Ticaret+Konut Alanlarında Maks TAKS:0.40 olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.
*Ticaret+Konut Alanlarında zemin katların ticaret olması kaydı ile üst katlarda konut veya ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir.
*Ticaret+Konut alanlarının bodrum katlarında konut fonksiyonu yer alamaz.

YÜKSEK ÖĞRETİM ALANI
*Yüksek Öğretim Alanında ise; TAKS:0.40 E:1.50 (Y) ençok:30m. olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.
*Yüksek Öğretim Alanında İBB tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacak olup konut ve ticari birimler yapılamaz.

YENİSAHRA İMAR PLANIDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

*Planda önemli değişikliklerden biri; Konut alanlarında 15 (H) Yükseklik sınırı getirilirken 50 metre olarak ön görülen yol 30 metreye indirilmiş.

*T2 ve T3 alanlarında kamuya ayrılan donatı alanlarında düzenlemeler yapılıyor.

*Yüksek Öğretim Alanı, eğitim alanı ve spor alanı olarak düzenlenen alanların bir kısmı Yüksek Öğretim Alanı, eğitim tesis alanı, park alanı ve yeşil alan olarak değişiklik yapılıyor.

BHA, PARK ALANI, EĞİTİM, SPOR VB İÇİN; 1/1000’LİK PLAN BEKLENMEYCEK

Planda; belediye hizmet alanı, park alanı, eğitim, spor, teknik altyapı, sosyal ve kültürel, sağlık, idari, dini tesis, resmi ve umumi binalar vb. sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılıncaya kadar; İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine ve  Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği’ne göre, sosyal altyapı alanı kapsamına giren diğer alanlarda; avan proje ilçe belediyesi tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılabileceği yer alıyor.

*Planlama alanında 30m.lik yollara bakan kısımlar Ticaret+Konut Alanı düzenleniyor.

*Kaldırılan yollar bütünlük sağlayacak şekilde donatı alanı olarak ayrılacak.

* Plan notlarında açıklanmayan hususlarda yürürlükte olan İmar, Deprem, Sığınak, İSKİ ve diğer ilgili yönetmelik hükümlerine uyulacak.

*İmar hakkı transferinden yararlanan parselin yapılanma hakkı, transfer edildiği alanın emsal değeri üzerinden hesaplanacak.

*Toplu uygulama yapmak için tevhid edilen alanda ifraz uygulanması durumunda  Konut,ticaret, ticaret+konut alanlarında minimum ifraz şartı 5.000m2 ’dir.

*Planlama alanında yer alan; Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Parklar ve Dinlenme Alanları, Sosyal Tesis Alanı, Sağlık Alanı, Eğitim Alanı ve Spor  Alanları’nda kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez, ticari birimler yer alamaz. Bu alanlarda İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

*“özel kültürel tesisler”e ve konaklama tesisleri eklenerek; “özel kültürel tesisler ve konaklama tesisleri” şeklinde düzenleniyor.

OTOPARK ZORUNLU

*125 m2‘ye kadar olan konutlar ve 30 m2‘ye kadar olan ticaret alanları için 1 araçlık otopark zorunluluğu getirilirken 125 m2‘e üzeri konutlarda ilave otopark zorunluluğu getiriliyor.

*Konut, ticaret, ticaret+konut alanlarında minimum ifraz şartı 5.000m2 olarak belirlenmiş.

80 M. OLAN (H) YÜKSEKLİK (Y) 15 KAT OLDU

*İmar transfer hakkı kullanılan parselin gittiği adada emsal limitinde özel plan uygulaması gündeme gelirken, ilk planda daha yüksek olan 10.000 125 m2‘nin altındaki imar adası olmayan adalarda emsal yüksekli 8 kat ve Emsal 1,75, 10001 m2 ve üzeri büyüklüğe sahip parsellerde E: 2.50 Yüksekli (H) ençok  15 kat olarak belirlendi.

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ