logo

Yıldız, ‘Raylı Sistemleri Besleyecek Ulaşım Planlaması Zorunlu’

Yıldız, ‘Raylı Sistemleri Besleyecek Ulaşım Planlaması Zorunlu’

İBB Meclisi CHP’li üyesi Birkan Birol Yıldız, konuşmasında İETT Genel Müdürlüğü’nün 2020 Bütçe ve Performans Programı hakkında grubu adına görüş ve düşüncelerini aktardı.

Recep Kenan/itvhaber.com

İETT Genel Müdürlüğü’nün 2020 Bütçe ve Performans Programı hakkında grubu adına söz alan İBB Meclisi CHP’li üyesi Birkan Birol Yıldız, raylı sistemleri besleyecek ulaşım planlaması zorunluluğunu vurgulayıp, İETT’nin ulaşım planlamalarında yeni düzenlemeler yapmasının gereğine işaret etti.

İBB Meclisi CHP’li üyesi Birkan Birol Yıldız, grubu adına yaptığı konuşmasında, “Bugün İstanbul, dünya metropolleri arasında 24 saat yaşayan bir kent olarak öne çıkmaktadır. Sürekli artan nüfus yapısı ve insan faaliyetleri nedeniyle İstanbulluların ulaşım ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Raylı sistemin ulaşımdaki payının artması da İETT’nin ulaşım planlamalarında yeni düzenlemeler yapmasını zorunlu hale getirmektedir.” Dedi.

İETT Genel Müdürlüğü’nün 2020 Bütçe ve Performans Programı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz alan İBB Meclisi CHP’li üyesi Birkan Birol Yıldız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

RAYLI SİSTEMLERİ BESLEYECEK TARZDA ULAŞIM PLANLAMASI ZORUNLULUK

Bu değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkan sorunların çözümü için İETT filosundaki araçların ve Özel Halk Otobüslerinin, raylı sistemleri merkeze alarak yeniden düzenlemesi yapılmaktadır. Yani, raylı sistemleri besleyecek tarzda bir ulaşım planlaması İstanbul için zorunluluktur.

Ulaşımda raylı sistemlerin payı son 10 yılda yaklaşık yüzde 10’luk bir artışla yüzde 35,5 seviyesine ulaşmıştır. Halen devam eden çalışmalar neticesinde bu pay kısa sürede yüzde 45’ler seviyesine ulaşacaktır. İETT sürekli raylı sistemlere uyum alanında çalışmalarını sürdürecektir. Bu sayede İstanbul halkının toplu ulaşımda yaşadığı sorunlar sistemli bir şekilde azalacaktır.

“TELEMETRİ” SİSTEMİ SAYESİNDE METROBÜS  KAZALARI EN AZA İNDİRİLECEK

İstanbul’da metrobüs hattı önemli bir ulaşım alternatifi haline gelmiştir. Bu hatta yaşanacak istenmeyen bir kaza neticesinde, kazanın yarattığı zararların dışında, ulaşım sisteminde de önemli aksamalar yaşanmaktadır. 601 metrobüsün tamamına takılan yeni “telemetri” sistemi sayesinde kazaların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Bu sistemde araçlar şeritten çıktığında şoföre uyarı sinyali vermektedir. Sistem şimdilik ağırlıklı olarak araçların öndeki araçla mesafesi, şeritteki durumu gibi bilgileri kayıt altına almaktadır.

Ancak yakın gelecekte telemetri sistemiyle metrobüslerin öndeki araçla aradaki mesafeyi sürekli takip ederek, gerektiğinde sürücüyü ses ve titreşimle uyaracak, aktif şerit takip sistemiyle şeritten çıkma durumunda ise direksiyona otomatik müdahale etmesi sağlanacaktır.

YORGUN VEYA UYKUSUZ TESPİT EDİLECEK SÜRÜCÜ OTOMATİK UYARILACAK

Telemetri cihazları şoförler için yorgunluk tespit sistemi opsiyonu da taşımaktadır. Yani sistem tam olarak devreye girdiğinde yüz takip sistemiyle şoförlerin yorgun veya uykusuz olup olmadıkları tespit edilecek, gerektiğinde sürücü otomatik olarak uyarılacaktır.

Kısacası artık ana haberlerde daha az metrobüs kazası duyacağız. Ve yine şoför kaynaklı kazalar minimum seviyeye inecek, İstanbul halkı metrobüs yolculuklarını daha güvenli bir şekilde gerçekleştirecektir.

Ayrıca metrobüs yolculuklarını iyileştirme çalışmaları kapsamında mevcutta metrobüs olarak sefer yapan 601 araçtan, kullanım ömrü tükenmiş olup yaklaşık 2 milyon km yol yapmış olan300 adedi yenilenecek ve daha yüksek kapasitede araçlar alınacaktır. Böylece metre kareye düşen yolcu sayısı da 9’dan 7’ye düşürülecektir.

YERLİ ÜRETİM ARAÇLARDAN İLK ETAPTA 50 ADET ALINMASI PLANLANMAKTA

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da açıkladığı gibi, yeni alınacak metrobüsler mevcut yolcu kapasitesini yüzde 30 arttıracak ve bu sayede İstanbul halkı daha rahat bir yolculuk yapma imkânına sahip olacaktır.

Yerli üretim olan bu araçlardan ilk etapta 50 adet alınması planlanmaktadır. Yapılacak fizibilite çalışmaları neticesinde, verimlilik tespitinin teyit edilmesi durumunda, bu araçların sayısı 300’e kadar çıkabilecektir. Ayrıca, araçların çift taraftan kapılı olması sayesinde metrobüs hattı ters şeritten işlemeyecek ve de fiziki genişliklerin yeterli olduğu istasyonlarda iniş ve biniş peronları ayrılarak seyahat süresi azaltılacaktır.

Değerli İstanbul halkı, hepimizim toplu ulaşım esnasında sıklıkla karşılaştığı otobüslerin bozulması sorununa İETT olarak ciddi bir şekilde el atıyoruz. Şu anki güncel durumu ve kısa vade de atacağımız adımları sizlerle paylaşmak istiyorum:

Garajlarda yeterli sayıda bakım denetim amiri bulunmamaktadır. Şoför olarak çalışan bakım ustalarından 50’sinin tekrar bakım denetçisi olarak görevlendirilmesi planlanmaktadır. Bakım denetçilerinin dışında bakım müşavirlik hizmetinin İstanbul Makine Mühendisleri Odası’ndan alınması da etkin denetim planları arasında yer almaktadır.

OTOBÜSLER DAHA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE HİZMETTE OLACAK

Böylece bakım firması işi yaptıktan sonra İETT Bakım Denetim personeli devreye girecek, daha sonra tüm süreç 3’üncü bir göz olarak Makine Mühendisleri Odası denetiminden geçecektir. Bu sayede bozulan araçların tamiri daha verimli olacak ve otobüsler daha güvenli bir şekilde sizlerin hizmetinde olacaktır.

Bozulan otobüslerin tamirinde, yüklenici firmanın kalifiye personel bulmakta zorlanması, araçları tanımayan eğitimsiz ustaların çalıştırılması yüzünden tamir süreleri uzun sürmekte ve sefer sayıları aksamaktadır.

İETT ARAÇLARININ BOZULMA ORANININ AZALTILMASI PLANLANMAKTA

Bu yüzden yeni yapılacak bakım ihalelerinde temin edilecek personellerin içerisinde belirli bir oranda, bakımı yapılacak aracın firmasından tescilli bakımcı sertifikasına sahip olması talep edilmiştir. Atılan bu adımla İETT araçlarının bozulma oranının azaltılması planlanmaktadır.

Yine Filomuzda yaşlı araçların bulunması bakım maliyetlerini artırmaktadır. Yeni alınacak Metrobüs araçları ile bu sorun çözüme kavuşacaktır.

TESELLÜMÜ İETT BÜNYESİNDEN GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL YAPACAK

Ayrıca, seferlerini yaptıktan sonra garaja giren araçların hasarsızlık denetimi, yani Tesellüm işlemi de artık İETT bünyesinden görevlendirilecek personel tarafından yapılacaktır.

İETT’nin garaj yönetimi ve otobüs sefer transferleri sırasında ciddi maliyetler oluşmaktadır. Yapılacak işlettirme modeliyle bu israfın son bulması amaçlanmaktadır. Bu, araç ve garaj yerinin İdare tarafından yükleniciye teslim edildiği, yüklenicinin ise bakım onarım, akaryakıt ve şoför maliyetine katlandığı bir modeldir. Halihazırda Ayazağa (395 Araç) ve Kurtköy (275 Araç) garajlarında bu model uygulanmakta, İkitelli Garajı (213 Araç) için planlanmaktadır.

İETT PERSONEL GİDERLERİ TOPLAM BÜTÇENİN %48’İNE ULAŞMIŞ

Mevcut durumda İETT personel giderleri toplam bütçenin %48’ine ulaşmıştır. Mevzuat gereği, bu oran %40’ı aştığı için kurum yeni personel alamamaktadır. Ortaya çıkan şoför ihtiyacını karşılamak amacıyla tatilli/dinlenmeli çalışma modelleri uygulanmıştır. Fakat bu modellerde araçlar gün içinde garajlarda beklemekte ve zaman zaman kamuoyu tepkisi oluşturmaktadır. İşlettirme modeli ile personel teminini yüklenici karşılamakta ve daha etkin planlama yapılabilmektedir.  

İŞLETTİRME MODELİ İETT’NİN TASARRUF PLANLARINDA ÖNEMLİ BİR YER TUTMAKTA

İşlettirme modeli İETT’nin tasarruf planlarında önemli bir yer tutmaktadır.  Bu yöntemle bu güne kadar 93 milyon TL bütçe tasarrufu sağlanmıştır.  İkitelli garajının da işletmeye alınması ile birlikte her yıl 127 milyon TL tasarruf sağlanacaktır.

Ayrıca usulsüz kart kullanımına karşı yapılacak çalışmalarla da bütçenin yükü azaltılacaktır.

Bir diğer önemli sorun ise İETT’ye bağlı araçlarda zaman içinde birbiriyle bağlantısı hesap edilmemiş, entegrasyonuna dair planlaması yeterince yapılmamış çok sayıda donanımın aynı anda bulunmasıdır.

Yani farklı firmalardan aynı araç için aynı hizmetin birden fazla alınarak kurumun kaynakları doğru kullanılmamıştır.

Bu sistemlere bugüne kadar yaklaşık 40.000.000 USD harcandı. Her bir araç için şu anda teknik tespit çalışmaları devam etmektedir.

İETT’ye bağlı 3070, Otobüs AŞ’ye bağlı 930, Özel Halk Otobüsü işletmesine bağlı 2 bin 154 aracın her birinde 9 ile 11 arasında değişen teknolojik donanım mevcuttur. Bazı araçlarda aynı işi gören 4 GPS yani Küresel konumlama cihazı takıldığı tespit edilmiştir. Buna rağmen araçlardan konumlama bilgisi sağlıklı alınamamakta, bu cihazların pek çoğu çalışmamaktadır.

Durak konumları, duraktan geçen otobüs bilgileri, rota planlama gibi bilgilerin erişilebilmesini sağlayan çalışma yeniden başlatılmıştır. MOBİETT uygulamasının yenilenmesi çalışması tamamlanma aşamasındadır. Tamamlandığında İstanbul halkı duraklarda daha az bekleyecektir.

MOBİETT UYGULAMASINA AKILLI BASTON (WEWALK) PROJESİ ENTEGRE EDİLECEK

Mobiett uygulamasına ayrıca, Young Guru Akademi ile işbirliği yapılarak Akıllı Baston (WeWalk) Projesi entegre edilecektir. Bu sayede görme engelli vatandaşlarımızın evlerinden otobüs duraklarına kadar sorunsuz bir şekilde ulaşması hedeflenmektedir.

Değerli meclis üyeleri, göreve geldiğimiz süre içerisinde temel olarak İETT nin röntgenini çekerek sorunları ve kurumun daha işlevsel hale gelmesini sağlayacak adımları atmayı planladık.

Bu sürede en önemli adımlarımız İETT yöneticilerinin daha çok sahada olması ve işleyişi yerinde tespit etmesiydi. Bu kararlılığı gösteren İETT Genel Müdürümüz Sn. Alper KOLUKISA’ya teşekkür ediyoruz.

Yine şoförlerimizin sorunlarını, genel olarak eğitimlerini ve kurum içi motivasyonlarını artırıcı planlarımızı hayata geçireceğiz. Bu süreçte bize destek olan İETT çalışanlarına da teşekkür ederiz.

Ayrıca CHP grubu olarak kurduğumuz ulaşım çalışma masasıyla her bir meclis üyemiz vatandaşlarımızdan gelen sorunları anında ilgili birime ileterek sorunun çözüme kavuşmasına destek olmaktadır.  Seçildiği ilk günden beri ulaşım anlamında İstanbul halkına müjdeler veren başkanımız Sn. Ekrem İMAMOĞLU’na, bütçeyi hazırlayan İETT çalışanlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına teşekkür ediyorum.

İETT’nin 2020 bütçesinin İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyorum.

Etiketler: » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ