logo

Ataşehir’de İFM Alanı Yeni İmar Planları Askıda

Ataşehir’de İFM Alanı Yeni İmar Planları Askıda

ifmİFM (İstanbul Finans Merkezi)’nin bulunduğu İstanbul Ataşehir ilçesi 3391 Ada güneyini kapsayan yeni imar planı askıya çıktı. İFM Alanı Yeni İmar Planları Askıda.

İstanbul Ataşehir ilçesinde İstanbul Finans Merkezi bulunduğu 3391 Adanın güney bölgesinde yer alan bir kısım alan için Park Alanı ve Resmi Kurum Alanı’na dönüştürülmesini kapsayan Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık tarafından askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından 30 gün boyunca askıda kalacak olan Ataşehir ilçesi İstanbul Finans Merkezi Park Alanı ve Resmi Kurum Alanı’na dönüştürülmesine ilişki askı süreci resmi olarak başladığı duyuruldu. Askı planı Bakanlığın internet sitesi üzerinden askıya çıktı.

ÇŞB tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan son açıklamada;

YENİ ASKI PLANI

16.06.2015

Bakanlığımızın 02.06.2015 tarih ve 9267 sayılı yazısı ekinde iletilen İlimiz, Ataşehir İlçesi, İstanbul Finans Merkezi, 3391 Ada, 11 Parselin güneyinde yer alan bir kısım alanın “Park Alanı” ve “Resmi Kurum Alanı”na Dönüştürülmesine İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 4 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca NİP-12572 ve UİP-12573 plan işlem numarası ile 09/06/2015 tarihinde re’sen onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16/06/2015-15/07/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılmıştır.  16/06/2015

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ